Fpl 37 – Haverier

SH 37 Viggen, nr 37901, utställd på Avidrome Museum i Lelystad, Nederländerna.
Foto: Simon Boddy, Maidenhead, UK (Wikimedia, CC BY-SA 2.0 beskuren)
DATUM
FPL-NR
MOTOR-NR
HÄNDELSEBESKRIVNING, HAVERIORTFPL-
tillhörighet
1968-05-31
AJ 37-1
Den första olyckan med fpl 37 var egentligen inget haveri. Ff (KLF) omkom när katapultstolen av misstag utlöstes på startbanan. Ff slungades 70 m upp i luften och fallskärmen utlöstes, men hann inte utvecklas för att bromsa det dödliga fallet mot startbanans betong. Linköping.SAAB
1969-05-07
AJ 37-4
Fpl gick av banan, slog runt och antändes i samband med reversering under markrullningsprov. Ff (MM) klarade sig oskadd ur det brinnande planet. Linköping.SAAB
1971-09-14
AJ 37001
RM8A 9011
Fpl girade av banan under reversering efter landning. Landningsstället bröts av och fpl fattade eld. Ff (LB) öppnade huven och hoppade oskadd ur fpl. Orsak: Bristande girstabilitet. Malmslätt.
Se haveriet på YouTube
F 3
1973-03-06
AJ 37015
RM8A 9026
Kollision med mark efter problem med landställ vid start som rotetvåa under mörker. Malmslätt. Ff (LÅI) omkom.
Läs mer om haveriet.
F 7 (FC)
1973-10-09
AJ 37042
RM8A 9007
Serietillverkat fpl fattade eld på marken under start. Linköping. Ff (KGL) hoppade ur fpl och klarade sig oskadd. Orsak: Kompressorn havererade pga nötkorrosionsskador på kompressorfläktskiva nr 1.SAAB
1974-07-11
AJ 37011
RM8A 9016
Vingbrott. Hangelösa, Lidköping. Fsk-hopp. Ff (OG) undkom oskadd.
Läs mer om haveriet.
F 7
1974-07-31
AJ 37018
RM8A 9008
För hög sjunkhastighet vid insvängning före landning. Malmslätt. Ff (S N-R) omkom.
Läs mer om haveriet.
F 7 (FC)
1974-10-30
AJ 37045
RM8A 9060
Motorstopp. Lager 4 1/2 deformerades (pga friktionsvärme) med påföljande lågtrycksaxelbrott. Fsk-hopp. Ff (P-A G) undkom oskadd. F 7
1975-08-27
37-71
RM8 15
Motorstörning under förträning för återstartningsprov. Kompressorskovelbrott steg 6. Mölltorp (Karlsborg). Fsk-hopp. Ff (PP) undkom oskadd.SAAB
1975-10-06
AJ 37014
RM8A 9033
Vingbrott. Hattefuran (Vänern). Fsk-hopp. Ff (GP) undkom oskadd.
Läs mer om haveriet.
F 7
1975-10-10
AJ 37005
RM8A 9051
Vingbrott under fingerat Rb04-anfall i rote. 2 mil NO Hornslandet (Bottenhavet vid Hudiksvall). Fsk-hopp. Ff (KG) undkom oskadd.F 15
1976-11-15
SK 37812
RM8A 9106
Motorstörning. Spinnern i motorns inloppsdel lossnade. 4 mil väster Edsbyn. Fsk-hopp. Ff (KL) undkom oskadd.
Se bilder från haverieplatsen.
F 15
1977-03-10
SH 37907
RM8A 9109
Motorstopp. Kompressorhaveri pga att en plåtbit lossnade ur en värmesköld och gick in i motorn. Utanför Västervik. Fsk-hopp i havet. Ff (AH) fick ryggskador.F 13
1977-03-21
AJ 37032
RM8A 9058
Fågelkollision i hög fart vid Väderö i Bohusbukten. 18 bärlinor slets av i fallskärmen. Ff (MWD) omkom.
Läs mer om haveriet.
F 7
1977-09-22
AJ 37102
RM8A 9154
Bakre PTO-axellager i motorn hade skurit vilket orsakade PTO-axelbrott. Mellan Lidköping-Såtenäs. Fsk-hopp. Ff (GS) undkom oskadd.
Läs mer om haveriet.
F 7
1978-01-26
AJ 37036
RM8A 9045
Kollision i hög fart mot Vänerns is under skjutövning i mörker. Utanför Hattefuran (Vänern). Ff (LA) omkom.
Läs mer om haveriet.
F 7
1978-08-08
AJ 37073
RM8A 9066
Gallstensanfall under roll på lägsta höjd vid uppvisningsträning. Söderhamn. Ff omkom.
Läs mer om haveriet.
F 15
1978-08-22
JA37-8
RM8B 18
Oljebrand i motorn. Branden spreds via växellådan till fpl som blev manöverodugligt. Åtvidaberg. Fsk-hopp. Ff (AGS) undkom med lindriga skador.
Läs mer om haveriet.
SAAB
1978-09-06
AJ 37026
RM8A 9020
Blixtnedslag. Lossnad plåt blockerade motorns inloppsdel och orsakade motorstopp. Fagersanna (Karlsborg). Fsk-hopp. Ff (HCB) undkom med lindriga skador.
Läs mer om haveriet.
F 6
1978-11-21
AJ 37092
RM8A 9030
Kollision med vatten vid undanmanöver efter robotanfall i mörker. Söderhamns kust. Ff (SF) omkom.
Läs mer om haveriet.
F 6
1979-01-11
AJ 37039
RM8A 9137
AJ 37095
RM8A 9124
Kollision med marken, för hög fart i förhållande till tillgänglig flyghöjd vid nedgång efter upptagning i ”gunga”. Ranstad (utanför Skövde). Båda ff (BGP och BN) omkom.
Läs mer om haveriet.
F 6
1980-06-26
SK 37806-64
RM8A 9178
Snabbkoppling i motorns huvudoljeledning lossnade och orsakade motorstopp vid kontrollflygning. Söderhamn. Fsk-hopp. Flygingenjör (CM) och flygtekniker (IF) undkom med lindrida ryggskador.
Läs mer om haveriet.
F 15
1980-12-18
AJ 37008
RM8A 9071
Kollision med marken, dålig sikt efter undanmanöver från förbandet. Alfta (Edsbyn). Ff (LEJ) omkom.
Läs mer om haveriet.
F 15
1981-02-10
AJ 37023
RM8A 9118
Axelbrott i motorns växellåda, tryckoljepumpen för motorns smörjsystem stannade. Gällsjön, Mölltorp. Fsk-hopp. Ff (FH) undkom med lindriga ryggskador.
Läs mer om haveriet.
F 6
1981-08-29
SF 37959
RM8A 9131
Bränslerörläckage i motor orsakade brand och skada på styr- o hydraulsystem. Luleå. Fsk-hopp. Ff (LH) undkom med lätta kotskador.
Läs mer om haveriet.
F 21
1981-09-05
SH 37926-51
RM8A 9158
Kollision med vatten under fotospaning. Nogersund (Hanöbukten). Ff (IPEE) omkom.
Läs mer om haveriet.
F 17
1982-06-01
AJ 37037
RM8A 9153
Högtryckskompressorskovelbrott i motor. Ösmo (Nynäshamn). Fsk-hopp. Ff (TD) undkom oskadd.
Läs mer om haveriet.
F 6
1982-09-08
AJ 37038-38
RM8A 9062
Kollision med fjälltopp (täckt av moln ned till trädgränsen). Gällivare. Ff (LEN) omkom.
Läs mer om haveriet.
F 6
1983-09-05
AJ 37084-42
RM8A 9047
AJ 37103-16
RM8A 9123
Kollision i luften under kurvstrid. Kristinehamn. Båda ff (SL och KAP) omkom.
Läs mer om haveriet.
F 6
1984-11-08
SH 37919
RM8A 9035
Kollision med vatten. Orsaken till haveriet kunde ej fastställas. Öster om Ölands N Udde. Ff omkom.
Läs mer om haveriet.
F 13
1985-01-14
JA 37338-06
RM8B 9464
JA 37340-08
RM8B 9468
Kollision i luften under luftstrid. Fällfors (4 mil Norr om Skellefteå). Fsk-hopp. Ff (NÅC) undkom oskadd. Ff (MHAÖ) undkom med lårbensbrott.
Läs mer om haveriet.
F 21
1985-01-15
JA 37312
RM8B 9420
Låsmutter låste till stor del rodersystemet före landning. Ronneby. Fsk-hopp. Ff (AE) undkom oskadd.
Läs mer om haveriet.
F 17
1985-08-29
SF 37970
RM8A 9054
SF 37969
RM8A 9117
Kollision i luften under målföljning (luftstrid). Vingåker. Fsk-hopp. Ff KÅO undkom med en skadad axel och ff (OL) undkom oskadd.
Läs mer om haveriet.
F 13
1986-02-26
AJ 37044-44
RM8 9182
Motorns inre brännkammarmantel sprack och orsakade turbinaxelbrott, Vänern. Fsk-hopp. Ff undkom med ryggskador.
Läs mer om haveriet.
F 7
1986-03-21
JA 37373-33
RM8B 9478
JA 37387-57
RM8B 9413
Kollision i luften under kurvstrid. Fsk-hopp. Ff (TS och HS) undkom oskadda. Strömsund (N Östersund).
Läs mer om haveriet.
F 4
1986-06-08
AJ 37019-04
RM8A 9173
Kollision med trädtoppar och buklandning. Torsby och Karlstad. Ej fsk-hopp. Ff (BH) undkom oskadd. (Motor åter i drift).
Läs mer om haveriet.
F 6
1988-03-01
JA 37342
RM8B 9519
Kollision med fjälltopp. Anarisfjällen utanför Östersund. Ej fsk-hopp. Ff (AN) omkom.
Läs mer om haveriet.
F 4
1988-03-14
JA 37334
RM8B 9416
Kollision med marken pga G-inducerad medvetslöshet (ca 5 G). Fröseke norr om Orrefors. Ej fsk-hopp. Ff (PH) omkom.
Läs mer om haveriet.
F 17
1988-07-05
JA 37430-30
RM8B 9424
Motorstopp i överljudsfart pga HT-turbinskovelbrott i steg 1. 5 mil NO Gotska Sandön. Fsk-hopp. Ff (AS) undkom oskadd.
Läs mer om haveriet.
F 16
1988-09-05
JA 37347
RM8B 9445
Gaspådraget gick ej att minska vid landning pga av brusten o-ring i avdragsbegränsaren. Uppsala. (Motor åter i drift). Fskhopp från marken. Ff (AD) undkom oskadd.
Läs mer om haveriet.
F 16
1989-02-16
AJ 37069
RM8A 9074
Superstall under luftstrid. 1 mil NV Vänersborg. Fsk-hopp. Ff (HW) undkom oskadd.
Läs mer om haveriet.
F 7
1989-12-01
JA 37396
RM8B 9498
Överstegrat okontrollerat flygläge på låg höjd under luftstrid. Gävlebukten. Fsk-hopp. Ff (LP) undkom oskadd.
Läs mer om haveriet.
F 16
1990-02-05
AJ 37070
RM8A 9139
Kollision med marken efter start. Hjärpås 15 km OSO Såtenäs. Ej fsk-hopp. Ff (LJ) omkom.
Läs mer om haveriet.
F 7
1990-02-08
JA 37381-51
RM8B 9429
Motorstopp vid EBK-tändning pga HT-turbinskovelbrott. 15 km NO Ramsele. Fsk-hopp. Ff (JS) undkom med lätt ryggskada.
Läs mer om haveriet.
F 4
1991-01-24
JA 37314
RM8B 9467
Motorstopp pga turbinhaveri. Fagersta. Fsk-hopp. Ff (JB) undkom med smärre blessyrer.
Läs mer om haveriet.
F 16
1996-08-05
AJS 37086
Kollision med vatten under lågflygning. NV Ulvöhamn utanför Örnsköldsvik. Ff hittades hängande i livbåten med utlöst fallskärm. Ff omkom.
Läs mer om haveriet.
F 15
1996-10-10
JA 37360
RM8B 9459
AJ 37324
RM8B 9526
Kollision på 1000 m höjd, väster om Ramsele. Fsk-hopp. Ff (JH) och ff (RC) undkom oskadda.
Läs mer om haveriet.
Se intervju med en av piloterna på YouTube
F 4
1996-10-16
AJSH 37908
RM8A 9136
Kollision med vatten under fotospaning mot rysk kryssare. Östersjön 120 km SO om Gotland. Ej fsk-hopp. Ff (GC) omkom.
Läs mer om haveriet.
F 15
1998-08-19
AJS 37088-U44
Motorstopp under avancerad flygning. Motoraxeln gick av pga att ”Lager 5” spruckit. Fsk-hopp. Ff (NS) oskadd. Luleå (Norströmsgrund).
Läs mer om haveriet.
F 21

Sammanställd av Hans Kristiansson (haverirapporter från SAAB, SHK och FV)

Uppdaterad: 2021-09-16

Annons