S 106 – Historik och beskrivning

GlobalEye AEW&C i september 2019 registrerad som SE-RMU.
Foto: © Saab AB / Stefan Kalm (beskuren).

BESTÄLLNINGEN

2022-06-30 beställde FMV 2 st spanings- och ledningsflygplan GlobalEye AEW&C (Airborne Early Warning & Control) av Saab (med option för ytterligare två) för totalt 7,3 miljarder. Flygplanen betecknas S 106 i Flygvapnet och kommer att levereras 2027.

Tillverkningen kommer att ske i bl a Göteborg (150 nya ingenjörer behöver anställas), Linköping, Järfälla, Arboga, Luleå, Tammerfors (Finland) och Centurion (Sydafrika).

S 106 är en efterföljare till de två S 100B Argus som började användas 1997 (modifierade till S 100D omkring 2010). Att ha två S 106 gör att man kan ha dem i luften praktiskt taget hela tiden under en väpnad konflikt.

Två GlobalEye AEW&C. Foto: © Saab AB (beskuren).

GLOBALEYE AEW&C

GlobalEye består i huvudsak av det 10 meter långa radarsystemet Erieye Extended Range vars antenn är monterad ovanpå flygplanskroppen på det kanadensiska flygplanet Bombardier Global 6000. Radarsystemet har en räckvidd på mer än 550 km och kan upptäcka mycket små farkoster (t ex vattenskoter), kryssningsmissiler och de nya ryska stealh-stridsflygplanen.

GlobalEye AEW&C i oktober 2018.
Foto: © Saab AB / Anders Bergstrand (beskuren).

Det är också utrustat med FLIR Systems Star Safire 380HD (avancerad stabiliserad HD IR-, färg- och SWIR-kamera med 120 ggr förstoring), GMTI-station (Ground Moving Target Indication), ESM/ELINT-system (detektering, identifiering och spårning av markmål), IFF-system (Identification, Friend or Foe), AIS (Automatic Identification System), detektering och identifiering av ELINT-radiostrålningskällor och ytobservationsradar Selex ES Seaspray 7500E med SAR-läge.

Undersidan av GlobalEye AEW&C. September 2019.
Foto: © Saab AB (beskuren).
Operatörsplatser i kabinen.
Bild: © Saab AB.

Ett omfattande och avancerat motmedelssystem mot missiler och liknande hot (som även detekterar laserstrålar) säkerställer den operativa förmågan och ökar systemets överlevnadsförmåga.

Förutom den lägesbild som radarn ger är S 106 utrustad med sensorer som har till uppgift att skapa en bild av möjliga elektroniska hot och integrera dem i den övergripande lägesbilden.

Det kan skicka data till enheter inom Flygvapnet, Marinen och Armén och klarar av att genomföra såväl luft- som sjö- och markövervakning.

GlobalEye AEW&C och JAS Gripen i mars 2021.
Foto: © Saab AB (beskuren).
Kabinen. Bild: © Saab AB.

Flygplanet har extremt lång räckvidd och uthållighet (>11 timmar i luften, men enl Bombardier ca 16 tim för Global 6000) än tidigare system. Det har hög prestanda och den senaste teknologin i cockpit och komfortabel arbetsmiljö för alla besättningsmedlemmar.

Ett avancerat ledningssystem underlättar operatörernas arbete och skapar en tydlig lägesbild och tillförlitliga beslutsunderlag.

Flygplanet är en flygande ledningscentral i absolut världsklass med central roll i nätverksoperationer och kan även användas för att ge stöd till samhället vid naturkatastrofer och större olyckor genom samordning och ledning av räddningsinsatser.

GlobalEye AEW&C i febuari 2020 registrerad som SE-RMZ.
Foto: © Saab AB / Per Kustvik (beskuren).

Källor:

FörsvarsmaktenFMVSaab
Wikipedia – Moving target indication
Wikipedia – Bombardier
Wikipedia – Automatic identification system
Wikipedia – Bombardier Global Express/Global 6000
Bombardier: Global 6000
Defence 24
FLIR (IR-kamera)
Wepushtin: Comparing global-express/global-5000/global-6000
Business Air News
Aircraft Recognition Guide
EASA: Motor BR710 datablad
GP, Di, Sv


Uppdaterad: 2022-07-18

Annons