Fpl 21 – Haveri fpl 21261

1950-06-02, Kronobäck, nära Mönsterås

Haveriet

Haveri pga motorstörningar under navigeringsflygning med beräkningar i luften varvid flygläraren kontrollerade vändpunkterna.

Händelseförlopp

Efter 50 min flygning låg flygplanet över Kalmarsund på 1.000 m höjd och ff (SBLN) fick nya order av flygläraren.

Innan ff påbörjand sina beräkningarkontrollerade han motorvärdena som var normala. Strax därpå meddelade flygläraren över radio att fpl hade en rökstrimma efter sig och beordrade ff att flyga till basen och landa.

Kylvätsketemperaturen var normal men när ff skulle stiga var kompressortrycket på fullgas endast 77 mm/Hg. Strax därpå började motorn hacka (och flygplanet att skaka kraftigt) för att därefter helt stanna.

Ff erhöll av flygläraren order att hoppa. Höjden var då 1.500 m.

Ff stängde bränslekranarna, drog i nödutlösningen för huven, satte fötterna i byglarna, fick med ett kraftigt knytnävsslag huven att försvinna bakåt, drog i utskjutningshandtaget, böjde sig framåt och fick därigenom ett kraftigt slag i bröstet av armarna och knäna. Utskjutningen upplevde ff som om flygplanet sjönk under honom.

Sedan stolen separerats drog ff i fallskärmsutlösningen och landade mjukt i dyn vid strandkanten till en liten sjö.

Flygplanet slog ned i nysådd åker i rättvänt läge under flack dykvinkel (gropen var endast 40 cm djup), rutschade 50 m till ett dike, där nosen slets av. Resten fortsatte ytterligare 30 m och kolliderade med ett träd samt fattade eld.

Haveriorsak

Haveriet har förorsakats av oljeläckage, vars plats inte kunnat rekonstrueras pga att motorn helt förstörts av eld. Genom oljebrist har motorn sedan skurit.

(ff:stamff, vk/GFSU)


Källa: Flyghistorisk Revy 

Uppdaterad: 2013-12-20

Annons