Fpl 21 – Haveri fpl 21202

1949-10-27 – Övratorps gård, 20 km N Kalmar

Händelseförlopp

Haveri under flygning på 4.700 m höjd i planflykt vid en hastighet av 350 km/t i samband med förberedelse för anfall mot två jaktrotar.

Plötsligt började fpl att skaka och skakningarna ökade i våldsamhet. Vingar och skevroder slog symetriskt på båda sidor; Vingarna med en amplitud av en meter och skevrodren mellan sina ytterlägen.

Ff trodde att detta var omformaren till KH som kommit loss och drog av gasen i ett försök att hålla fpl tills omformaren slog igenom vingen.

Plötsligt blev dock skakningarna så våldsamma att ff inte kunde stoppa spakens rörelser trots att han höll spaken med båda händerna. Ff kunde inte avläsa instrumentet på grund av skakningarna. Han fruktade att fpl skulle brytas sönder i luften och beslöt sig för fallskärmsutsprång.

Ff trimmade fpl framtungt och lade fpl i svag vänstersväng varpå ff (lt Börje Zelmerlöf) (FFSU) sköt ut sig sedan huven nödfällts. 1)

Efter 8 min nedfärd (från 3.000 m) landade ff i ett träd.

Haveriorsak

Orsaken till haveriet har varit bristande balansering av skevrodren pga att innerbalansen på SAAB:s förslag och med FF:s medgivande tagits bort.

SAAB:s beräkningar som föranlett borttagandet av blybalansen har dock visat sig vara felaktig varför samtliga skevroder där blybalansen tagits bort fick sändas till SAAB för insättningar av balanser med säkrare infästning än tidigare.


Källa: 
Avskrift från okänd flygentusiast (troligtvis Flyghistorisk Revy) 
1) Börje Zelmerlöf var troligtvis
Måns Zelmerlöfs farfar …

Uppdaterad: 2017-08-25

Annons