B 1/B 2 – Historik

FIAT BR (4400) inköptes 1923 och baserades vid Flygkompaniet på Malmen. Flygplanet överfördes sedermera till Flygvapnet där det erhöll nr 3400. Flygplanet fick i Flygvapnet beteckningen B 1.
Foto: Se nedan.

Flygvapnets första bombflygplan

Det nyuppsatta svenska Flygvapnet fick överta en rad flygplan av varierande typer från det tidigare Arméns flygväsende. Däribland räknades bl.a. tre flygplan av typen FIAT BR och två flygplan av typen FIAT BR1, vilka i FV erhöll beteckningen B 1 respektive B 2 och därvid kom att bli Flygvapnets första bombflygplan.

År 1923 inköptes för det svenska arméflygets räkning tre flygplan av typen FIAT BR. Den italienska automobiltillverkaren FIAT, vilken grundades 1899, var tidigt på det klara med att det här med transportmedel var en marknad som hade framtiden för sig. Redan 1908 började FIAT att tillverka flygmotorer följt av licenstillverkning av franska flygplan 1914. Under år 1916 påbörjades studier och konstruktion av egna flygplan. Influerat av det första världskriget började FIAT år 1919 att tillverka bombflygplan vilka konstruerats av ingenjören Celestino Rosatelli, vilken sedermera blev Fiats chefkonstruktör vad avser flygplan. Den första konstruktionen fick beteckningen FIAT BR (där BR kom att stå för ”Bombardamento Rosatelli”) följt av FIAT BR 1, BR 2, BR 3 o.s.v.

De till Sverige inköpta FIAT BR-flygplanen var utrustade med en FIAT A14, 12-cylindrig vätskekyld radmotor, utvecklande hela 700 hästkrafter. Som bombflygplan kunde FIAT BR bära 350 kg bomblast i speciella ställ under undervingarna. Beväpningen utgjordes därutöver av en rörlig 8 mm kulspruta monterad i den bakre sittbrunnen.

År 1924 inköptes två flygplan av den utvecklade typen FIAT BR 1. Detta flygplan var till sin uppbyggnad i stort sett identisk med föregångaren FIAT BR men hade en större spännvidd och kunde dessutom bära 630 kg bomber. Vingstället fick också en annan förstagning med de för Rosatellis senare konstruktioner så karaktäristiska V-stöttorna. Motorinstallation och beväpning var f.ö. densamma.

Flygvapnets B 2 (FIAT BR 1) i enlighet med 1932 års märkningsbestämmelser Foto: Se nedan.

När FIAT BR och FIAT BR 1 överfördes till det självständiga Flygvapnet 1926 fick de som tidigare sagts beteckningen B 1 respektive B 2 ehuru de ursprungligen konstruerats som bombflygplan. Flygplanen baserades vid F 3 på Malmen och kom knappast – beteckningen till trots – att göra tjänst som bombflygplan. Det är värt att notera att endast ett av flygplanen typ B 1 över huvud taget flög i flygvapnets tjänst och hade då det avskrevs en gångtid på blott 8-10 timmar! De övriga två B 1:orna var markbundna under sin tid i FV. Flygplan B 1 avskrevs i november 1932 efter föredragning i flygstyrelsen med motiveringen att flygplanen var förslitna…

Flygplan B 2 kom temporärt även att baseras vid F 5 i Ljungbyhed och F 1 i Västerås. Härefter kom de i april 1934 att överföras till materielreserven och ställas i ”malpåse” fram till det att de kasserades, vilket var så sent som i februari 1937!

Låt vara att B 1 och B 2 i historien räknas som Flygvapnets första bombflygplan även om bombflyg i egentlig mening skulle bli en realitet först genom köpet av Junkers Ju86K. Även om det inte finns så mycket att säga om B 1 och B 2 med hänsyn till dess ringa nyttjande såväl inom Flygvapnet som det tidigare Flygkompaniet, har vi sammanställt tabellen nedan och dammat av ett par bilder ur arkivet. Trots allt utgör ju B 1 och B 2 en bit av den svenska flyghistorien – om än aldrig så liten .. .

Tekniska data

Typ Fiat BR (B 1) Fiat BR 1 (B 2)
Motor Fiat A 14, 12-cyl Fiat A 14, 12-cyl
Effekt 700 hk 700 hk
Hastighet 225 km/tim 242 km/tim
Flygsträcka 560 km 600 km
Stighastighet 2.000 m/7,5 min 2.000 m/10,5 min
Topphöjd 6.000 m 5.000 m
Tomvikt 2.300 kg 2.230 kg
Flygvikt 3.430 kg 3.660 kg
Spännvidd 15,5 m 17,2 m
Längd 10,16 m 10,19 m
Höjd 3,92 m 3,92 m
Vingyta 69 m2 75 m2
Beväpning 350 kg bomber
8 mm ksp
630 kg bomber
8 mm ksp

Sammanställning

FV-NR GODKÄND AVFÖRD ORSAK GÅNGTID KODER
100 (B 1) 1924 321102 Förslitning 8,1 3400, 4400
102 (B 1) 1924 321102 Förslitning 0 3402, 4402
104 (B 1) 1924 321102 Förslitning 0 3404, 4404
106 (B 2) 1925 370202 Ålder 20 5406, 3406, 1106
108 (B 2) 1925 370202 Ålder 13,25 3408, 4408, 1108

Källa: 
KONTAKT nr 50, februari 1981. Fotograf ej angivet i originalartikeln…

Uppdaterad: 2018-02-24

Annons