Fpl 21 – Haveri fpl 21204

1950-05-19, 3 km VSV Målerås

Haveriet

Haveri pga motorstörningar på 4.000 m höjd under navigeringsflygning i rote över moln.

Händelseförlopp

Efter 25 min flygning i höjd med Jönköping tändes kokvarningslampan för kylsystemet. Ff (J.C) öppnade kylklaffarna varpå varningslampan slocknade. Kort därpå steg temperaturen åter, varvid förarrummet fylldes med rök.

Flygplanet skakade kraftigt och ff anmälde per radio till TL motorstörningar.

Ff beslöt sig för fallskärmsutsprång, fällde huven, luftade ur förarrummet genom luftdraget, tog av syrgasmasken, satte upp fötterna i byglarna och drog i utskjutningshandtaget med höger hand. Utsprånget skedde på 3.000 m höjd men först när ff kommit ned i moln drog han i fallskärmsutlösningen.

Vid nedslaget fastnade fallskärmen i ett träd och ff blev hängande 1/2 m över marken, varför det endast var att kliva ur fallskärmsselen.

Flygplanet totalförstördes vid nedslaget.

Haveriorsak

Haveriet var troligen orsakat av en spricka på rör 21.4600-39 varvid kylvätska läckt ut. När kylvätsketanken tömts har motorn överhettats, kylmantlarna genombränts och motorn skurit.

(ff:stamff, fu/GFSU:3)


Källa: Flyghistorisk Revy 

Uppdaterad: 2013-12-20

Annons