Fpl 21 – Haveri fpl 21193

1950-08-29, Bomhus, Karskär (nära Gävle)

Haveriet

Haveri under instrumentflygning i rote F 15 – F 18 – F 15.

Händelseförlopp

Under återflygningen på en höjd av 4.700 m kände ff (K E T) två kraftiga skakningar i flygplanet, motorn tystnade och ljus rök trängde in i förarrummet. För att kunna se instrumenten var ff tvungen öppna höger sidoruta.

Ff svängde NO ut mot havet, stängde av huvudströmmen, kuperade motorn, stängde bränslekranen, fällde huven, satte fötterna på byglarna, lutade huvudet mot nackstödet samt drog i handtaget för stolutskjutningen. Efter utskjutningen slog ff volter i luften och såg därunder sitt brinnande flygplan på vägmot marken.

För att undvika att driva till havs väntade ff med att utlösa fallskärmen tills en höjd av 700 m nåtts. Före nedslaget i vattnet hävde ff sig upp i fallskärmslinorna. Flygaren bärgades utan skador.

Flygplanet slog ned i kraftigt stenbruten sandjord efter en nästan lodrät dykning. Brinnande flygplansdelar kastades upp till 300 m från nedslagsplatsen.

Haveriorsak

Orsaken till motorstörningarna och branden kunde inte fastställas på grund av att fpl blev totalt sönderslaget.

(ff: lt/FFSU)


Källa: Flyghistorisk Revy 

Uppdaterad: 2013-12-20

Annons