Fpl 26 Haveri 26095

1951-02-16 – Sjön Varpan, 5 km N Falun

Händelseförlopp

På fredagen var grundutbildningsbataljonen vid Kungliga Dalregementet (I 13) på hemväg från en veckas fälttjänstövning vid Haghed ca 20 km norr om Falun. Under hela veckan hade en samövning med F 16 avseende anfall mot marktrupp ägt rum.

Under första delen av veckan hade lägsta tillåtna flyghöjd vid ett flertal tillfällen underskridits och enl tidningsuppgift flög Mustangerna i skorstenshöjd i en närbelägen stadsdel. Detta noterades också på F 16 och torsdagen den 15/2 påpekades vikten av att deltagande piloter följde gällande säkerhetsbestämmelser.

Foto: Se nedan.

På fredagen kl 09.40 startade en grupp J 26 under ledning av ch 3 div från F 16. I trakten av sjön Runn beordrades 2:a roten att vänta under övning i jaktkurva under det att 1:a roten anföll.

Efter ca 20 min skedde byte varefter ff gick in i målområdet med divisionschefen som tvåa. Efter målspaning utfördes fem eller sex anfall mot mål på marken. I flertalet anfall följde divch på kort avstånd för att kontrollera föraren.

Till sist anföll ettan ensam i sydlig riktning bataljonens främre delar i utkanten av Falun. Övningsledningen uppehöll sig vid vägskälet i Österås en dryg kilometer norr om bataljonens förpluton när flygplansmotorljud, följt av en kraftig knall, hördes.

Flygplanet hade av någon anledning kommit ner på alltför låg höjd varvid det slog i trädtopparna och havererade i skogen. Nedslagget skedde vid sjön Varpan, 5 km norr om Falun. Planet plöjde en bred gata i skogen och föraren (K H) omkom.

I närheten av haveriplatsen några hundra meter öster om gamla vägen Hökviken – Uggleviken på Jungfrubergets nordvästra sluttning fanns dels förplutonen samt en pionjärpluton. Dessa berättar att flera J 26 anföll på mycket låg höjd. Hästarna i förbandet blev ordentligt skrämda.


Källor: 
– SFT (Svensk Flyghistorisk Tidskrift)
– Okänd flygentusiast…
– Bild från SFT (via Jan Rune) 

Uppdaterad: 2017-08-25

Annons