TP 11 – Historik och Flygvapnet

”SP-WDL” i Gdansk, Polen, 2012-07-29.
Foto: Polens nationella digitala arkiv, refnr: 1-G-1666-2 (PDM)

HISTORIK

Polska DWL RWD-13 var ett enmotorigt, högvingat, lätt flygplan med plats för tre personer. Det flögs till Sverige av polska flyktingar och kom att nyttjas av Flygvapnet för militära ändamål. Flygplanet försågs med svenska nationalitetsbeteckningar och fick den inofficiella typbeteckningen TP 11.

RWD-flygplanen designades och konstruerades från början av Stanislaw Rogalski, Stanislaw Wigura och Jerzy Drzewiecki, därav förkortningen RWD, med början 1926 i Warszawa. RWD-teamet konstruerade fram till 1939 en rad lätta flygplan med beteckningarna RWD-1 — RWD-25.

Tyvärr omkom Wiguras under en storm 1933 då han havererade med en RWD-6. Beteckningen RWD fortsatte dock att användas eftersom Wiguras ersattes av ingenjören Jerzy Wedrychowski. Företaget DWL grundades 1933 (Doswiadczalne Warsztaty Lotnicze – Experimental Aviation Workshops) och det var där som RWD-flygplanen kom att tillverkas.

De polska RWD-ingenjörerna Jerzy Drzewiecki och Jerzy Wedrychowski framför RWD-7.
Foto: Okänd (PDM, Wikimedia)

RWD-13 designades av Rogalski, Drzewiecki och Leszek Duleba och var en utvecklingen av RWD-6 och RWD-9 (som båda vann International Touring Challenge, 1932 resp 1934).

Prototypen byggdes upp av delar från en skadad RWD-6. Den flög första gången 1935-01-15 med registreringen SP-AOA. Efter demonstration och tester köpte den polska armén 24 flygplan.

RWD-13, reg SP-AOA, 1937-01-15.
Foto: Okänd / Bulletin Walter, Vol 1937, June, No 1 (PDM, Wikimedia)

1937 producerades en ambulansversion, RWD-13S. Prototypen (reg SP-BFN) flög första gången 1937-04-30 och hade en stor sidodörr på höger sida av flygkroppen för att kunna transportera en bår.

En liknande version, RWD-13TS, kunde omvandlas från en privatjet till ett ambulansplan genom att ta bort höger säte. År 1939 hade 15 st RWD-13S och RWD-13TS producerats. En annan utveckling av RWD-13 var RWD-15 som hade fem sittplatser.

1938 licenstillverkade Rogozarski i Jugoslavien 4 st RWD-13. 1939 byggdes de om till RWD-13S ambulansplan.

År 1939 hade ca 85 st RWD-13-flygplan tillverkats.

RWD-13 kommer till Sverige

För att rädda polska flottans flygplan undan tyskarna beordrades bl a SP-BML (RWD-13, Flygvapnets TP 11)  att flyga från Gdynia till Vilnius för att ansluta till andra räddade polska flygplan. Flygplanet avvek dock från givna order och landade 1939-09-13 på Visborgs slätt, Gotland.[1]

Den polska besättningen bestod av ff lt Edmund Jereczek vid Pluton Lacznikowy från Dowodztwo Ladowej Obrony Wybrzeza (Kustförsvaret) och reserv-lt Jan Tadeusz Nowacki vid den Polska Flottan (Sjöbataljon). Som orsak till ”nödlandningen” uppgavs ”dålig kompass” och ”lågt i tak” vid start från Gdynia. Ute till havs förlorade de orienteringen men fick syn på land (Gotland) och då bränslet började tryta beslöt man att landa.[1]

Edmund avvisades från landet och hamnade i England och RAF. Jan placerades i interneringslägret vid Främby fram till 1944-04-14 då han sändes hem men han återvände senare till Sverige och blev svensk medborgare 1950.[1]

Flygplanet rekvirerades av Chefen för generalstaben för Kungl Arméförvaltningens räkning och användes under kriget som bl a målflygplan inom svenska försvaret. Av juridiska skäl kunde flygplanet inte officiellt inkorporeras i Flygvapnet men det blev ändå försett med svenska nationalitetsmärkningar. Det flögs dock av civila piloter från SAA, Skandinaviska Aero AB.

TP 11, RWD-13, med svensk märkning!
Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM, från inglasat foto)

HISTORIK TP 11

  • Tillverkningsår: 1937.
  • Serienummer: 216.
  • 1937? till Gdansk Aeroclub som SP-BML.
  • 1939-09-13 landar fpl på Visborgs slätt, Gotland, med två flyktingar från Gdynia.
  • 1939 Ny ”ägare”: Arméförvaltningens Intendenturavdelning.
  • 1945-11-01 till Skandinaviska Aero AB som SE-AOF.
  • 1947-07-02 till S & E Pettersson, Västerås.
  • 1949-01-21 till Strömsdalsverken AB, Hjo.
  • 1951-08-08 nödlandning och rundslagning, Rönnebäckamossen, 10 km S Värnamo.
  • 1952-05 totalhaveri??

BEVARADE RWD-13

SP-WDL

”SP-WDL” är en kopia av originalflygplanet SP-WDL. 1937-04-03 köptes/överlämnades en RWD-13 (c/n 169) till chokladfabriken E WEDEL på flygplatsen Mokotowskie och registrerades SP-WDL. Inskriptionen E.WEDEL var synlig på undersidan av flygkroppen. Flygplanet användes för transport av Wedel-godis till polska städer, Paris och Köpenhamn samt för affärsflyg. Det flög även reklamuppdrag över de baltiska stränderna och släppte ner godis och reklamblad.

Under 2:a världskrigets första dagar användes SP-WDL för att transportera sambandsofficerare. Vid den sovjetiska invasionen 1939-09-17 evakuerades flygplanet till Rumänien där även historien om SP-WDL slutade. Troligtvis användes SP-WDL i Rumäniens medicinska luftskvadron och evakuerade sårade från slagfältet på östfronten. De flesta av RWD-13-flygplanen överlevde kriget.

1998 skapades ett projekt för att bygga en kopia av en RWD-13. Den var tänkt att vara mycket lik en RWD-13 men byggdes 9% mindre och dessutom med bara 2 istället för 3 sittplatser. Bygget startade 2002 och det beslutades att RWD-13-kopian skulle bära märkningen SP-WDL. 2013-05-18 blev flygplanet helt färdigt.

”SP-WDL” utställd under flygshowen vid Radom Airbase, Polen, 2013-08-24.
Foto: Alan Wilson (CC BY-SA 2.0)

SP-BNU

Den RWD-13, med registrering SP-BNU (c/n 283), som är bevarat vid det polska Flygvapnets museum i Krakow var egentligen registrerad SP-ARL från början. Flygplanet ägdes av det polska flygbolaget LOT och användes som flygtaxi.

RWD-13, reg SP-BNU, i Polish Aviation Museum, 2006.
Foto: Daniel Delimata (CC BY-SA 3.0, Wikimedia)

PT-LFY

RWD-13, reg PT-LFY, på Museu da TAM, São Carlos, Brasilien.
Foto: Ricardo Reis, Lissabon, Portugal. (CC BY-SA 2.0, Wikipedia)

Källor:
FRWiki
Wikipedia
Kulturnav
SMB
WDL / RWD

WikiBrief
SFF – Svenskt Flyghistoriskt Forum
Avrosys
Airwar.ru RWD-13 och RWD-13S
Muzeum Lotnictwa (motor PZInz Major Typ 4)
Jakto.co
[1] – Gotlands Försvarshistoria

Uppdaterad: 2022-11-21

Annons