Fpl 29 – Haveri fpl 29631

1967-05-10, F 6

Händelseförlopp

Haveri efter galopp i landningen.

Flygningen avsåg ombasering Malmen – Karlsborg för utförande av prov med målbogseringsvinsch. Fpl hade som yttre utrustning under höger vinge fälltank typ 2 och under vänster vinge målbogseringsvinsch MBV-2.

Väder 5/8 cu med bas 1200 m, sikt 25 km, markvind 190°/15 km/t, temp +8,5°.

Efter start med ebk från Malmen genomfördes flygningen på 1.000 m höjd Malmen – Motala, varefter ff planerade mot motvindslinjen för landning på bana 24 på Karlsborg. Ff landade med 30° klaff och avläste vid passage av banändan 245 km/h.

Fpl satte sig kort efter banbörjan på huvudhjulen med relativt hög sjunkhastighet och högt nosläge. Fpl studsade och kom i galopp.

Ff höll spaken stilla för att häva galoppen. Galoppens amplitud ökade emellertid. I tredje eller fjärde studsen slog fpl i med bankning åt höger. Nosställsgaffeln slogs av, nosställsbenet böjdes bakåt och fpl kanade med nosen i banan.

Fpl stannade på banan ca 1.000 m från banans början.

Ff (lt EI A) (SFT) oskadad.

Materielskadornas omfattning

Noshjulsgaffeln avslagen, nosstället deformerat och böjt bakåt. Skador i luftkanal och på sidoväggar i nosställsschaktet. Skalplåten vid höger landställsinfattning deformerad och nitar avskjuvade.

Beräknad reparationskostnad kr c:a 8.000:-

Fpl kasserat 1967-10.


Källa: 
Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/ (som hämtat uppgifter från Krigsarkivet)

Uppdaterad: 2016-09-03

Annons