Diverse Förkortningar

Förkortn.Förklaring
ABA AB Aerotransport, etablerat 1924 (se SAS). Wikipedia
ADF Automatic Direction Finding – Ett elektroniskt navigeringshjälpmedel som visar bäringen för ett flygplan utifrån en sändande radiofyr. Läs mer.
AETAAB Enoch Thulins Aeroplanfabrik (1915-1958) Wikipedia
AFFAB Förenade Flygverkstäder (1937-1939) Wikipedia
AFIAB FlygIndustri, Malmö (1925-1935).
AFISAerodrome Flight Information Service. En tjänst som tillhandahålls på vissa mindre flygplatser för att ange väderförhållande och flygtrafikinformation
AFTAllmän FlygTräning
AKANAutomatKANon
AMFStiftelsen Armé-, Marin- och Flygfilm har en av världens äldsta filmsamlingar och är även en av Sveriges äldsta producenter av film.
Anita-landningSker med landningshjälpmedlet Anita navigeringsfyr Läs på sid 6 i FV Navigeringshandbok på Arboga Elektroniklhistoriska Förening
ASJAAB Svenska Järnvägsverkstädernas (ASJ) Aeroplanavdelning, Linköping Wikipedia. Blev senare SAAB.
bfplBombflygplan
BIJALBIträdande JAktLedare (se RRJAL)
CAChefen för Armén
CEFYL CEntrala FlYgsäkerhetsLedningen (flygräddningen)
CFACentrala Förrådet Arboga
CFMCentrala Flygverkstaden Malmslätt. Upprättades 1913 som Arméns flygverkstad (Flygkompaniets Verkstäder Malmen, FVM), blev 1926 CFM och senare CVM.
CFSCentral Flygverkstad Stockholm (var före 1926 marinens flygverkstäder i Stockholm) flyttar 1927 till Västerås och blir CFV.
CFVCentral Flygverkstad Västerås tillkom 1926 (bytte senare namn till CVV)
CFVChefen för Flygvapnet
CKFChefen för KustFlottan. Wikipedia
CMChefen för Marinen
CTRControl Zone (Kontrollzon)
CTVCentral Torpedverkstad i Motala (FFV Försvarsmateriel, Torpedverkstaden i Motala).
CVACentral Verkstad Arboga (1944-)
CVMCentral Verkstad Malmslätt (se CFM)
CVSCentrala flygverkstaden Stockholm. Före 1926 var den Torpeddepartementet på flottans varv i Stockholm.
CVVCentral Verkstad Västerås (lades ned 1970).
DHCDe Havilland, Canada
DKDubbelkommando
ebkEfterbrännkammare. Bakre del av jetmotorn där flygbränsle sprutas in i ‘jetstrålen’ och antänds. Ger extra kraft till motorn vid start mm.
edkElev DubbelKommando (se ldk)
FAF Final Approach Fix (Fix vid slutlig inflygning, icke-precisionsinflygning)
FAP Final Approach Point (Punkt för slutlig inflygning, precisionsinflygning)
faskFallskärm. Även ”fsk” används ibland.
FBSFlygvapnets Bomb- och skjutskola. Historik: Luleå (1943), Malmslätt (1968). Bytte namn 1981 till Flygvapnets befälsskola. Tullinge eller Uppsala?? (1983). 1985 blev skolan en del av Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20). (Wikipedia)
FCFörsökscentralen, Malmslätt, Linköping
FCSFlygvapnets Centrala Skolor i Västerås (flyttar till F 14 i Halmstad 1944). Wikipedia
feFlygelev
ffFlygförare
FFSe KFF
FFAFlygtekniska Försöksanstalten inrättas i Bromma 1940.
fflFältflygare
ffleFältflygarelev
FFSUFortsatt FlygSlagsUtbildninmg
FFV Försvarets FabriksVerk (CVM, CVV och CVA överförs hit 1948). Byter senare namn till Förenade FabriksVerken, FFV Aerotech.
FFVS Flygförvaltningens Verkstad Stockholm (se fpl J 22)
fingFlygingenjör
fjFanjunkare
fkFänrik
FKFlygkompaniet
FlarMolnhöjden understiger 100 m över högsta terräng under dager respektive 200 m under mörker eller/och horisontalsikten understiger 3 km under dager respektive 6 km under mörker.
FLIFlygLägesIndikator
fllFlyglärare
fmekFlygmekaniker
FMVFörsvarets MaterielVerk inrättas 1968.
fnavFlygnavigatör
FOAFörsvarets Forskningsanstalt (se FOI) Läs mer
FODForeign Objekt Damage (lösa föremål som orsakar skada)
FOIFörsvarets Forskningsinstitut (se FOA) Läs mer
fplFlygplan
fplmFlygplanmästare
FRFlygRadio
FRAFörsvarets RadioAnstalt
FRASFlygvapnets RAdarSkola
FRSFlygReservSkolan i Eslöv. Se även RFS. Läs mer på Silvervingar…
FRÄDFlygräddning (FRÄD-hkp = Flygräddningshelikopter). Flygräddningsgruppen.
fsFlygspanare
fsigFlygsignalist
fsk / fskyFlygskytt
FTGFlygtomgång (ett läge för hastighetsreglaget)
fuFurir
FVFlygvapnet
FVMFlygkompaniets Verkstäder Malmen (blev senare CVM)
FÖFSFörberedande Fältflygarskolan Läs mer
genmjGeneralmajor
GFSUGrundläggande FlygSlagsUtbildning
GFUGrundläggande FlygUtbildning Läs mer
IFRInstrument Flight Rules (Instrumentflygregler)
IFYLFlygsäkerhetsinspektören
ILIS Internationella Luftfartsutställningen I Stockholm 1931.
ILS Instrument Landing System (Instrumentlandningssystem för precisionsinflygning)
ILUG Internationella LuftfartsUtställningen i Göteborg 1923.
IMCSiktförhållande vid flygning, ex: ”Uppträdde under IMC, öva IMC-kontakter, gick mål IMC”. Se VMC
jfplJaktflygplan
kdKadett
KFFKungliga FlygFörvaltningen (eller bara FF) Läs mer
KHKursHorisont-instrument. Förenade de väsentliga egenskaperna hos fjärrkompassen, kursgyrot och horisontgyrot och möjliggjorde att flygning kunde genomföras utan yttre referenser i moln och mörker. Läs mer
KkamKlimatkammare med ett provrum stort nog för t ex en 35-kabin, temperaturområde -40° till +70°C med fuktighetskontroll, simulering av regn, sol mm samt separata kabin- och dräktklimat. Se även Ukam. (FV-nytt 1966)
knKapten
krpKorpral
KSAKKungliga Svenska AeroKlubben (tidigare Kungliga Svenska Aeronautiska Sällskapet) Läs mer
ldkLärare DubbelKommando (se edk)
LfcLuftFörsvarsCentral (ledningsenhet för luftstrid)
LFVLuftFartsVerket (1947-)
LgcLuftförsvarsGruppCentral (underenhet till Lfc)
ltLöjtnant
mekMekaniker
MFDMålFlygDivisionen. 1964 bildades en provisorisk målflygsgrupp vid F 3. 1967 bildades MFD ur målflygsgruppen. 1974 till F 13 Malmen, 1993 till F 16. 1997 avvecklades MFD. (Wikipedia)
MFIMalmö Flygindustri. Startade som Svenska Kanotverken i Båstad. 1939 ombildas till AB Svenska Kano Verken, sedan flytt till Halmstad. 1942 namnändring till AB Flygindustri. 1945 sålt till Kockums. 1952 sålt till AB Förenade Bil och blev MFI. MFI köps upp av SAAB 1968.
MFVMarinens Flygväsende
MFVMiloförråd Väst
mjMajor
MOCMinimum Obstacle Clearence (Minsta hinderfrihet)
MSAnger nivån av motorpådraget för jetmotorer m EBK (Max Släckt)
MSAMinimum Sector Altitude (Minsta sektorhöjd)
MSL Mean Sea Level (Havsytans medelnivå)
NABNordiska Aviatik AB (1916-1918) Wikipedia
NDB Non Directional Beacon (Oriktad radiofyr för navigering)
OFYLFörsvarets FlygsäkerhetsANALYS (Informationsblad inom Flygvapnet)
OSFOrdnings- och Säkerhetsföreskrifter för Flygtjänsten. Ges ut 1:a gången 1931.
RAFRoyal Air Force
RAKRikets Allmänna Kartverk
RB 04Robot 04
RCAFRoyal Canadian Air Force
resffReservflygförare
RFSReservFlygSkolan. RFS-I låg i Bulltofta och sedan i Örebro. RFS-II låg i Eslöv och sedan i Eskilstuna. RFS-III låg i Örebro och sedan i Eslöv. Se även FRS. Läs mer på Silvervingar…
RMReamotor (ex: RM8A)
RRJALRadaRJAktLedare
RUFFlygplanets (Viggen) bandspelare för Registrering, Underhåll, Flygsäkerhet
SAABSvenska Aeroplan AB grundades 1937 i Trollhättan. Wikipedia
SAFSvenska Aeroplanfabriken bildades 1913 (se SAK) och uppgår ca 1916 i SW (se nedan).
SASScandinavian Airlines System. Bildades 1946 av danska DDL, norska DNL och svenska ABA.
SAKSvenska AeroplanKonsortiet bildades 1912 i Stockholm och blev senare SAF.
SFASvenska Flygmotor AB i Trollhättan Wikipedia (Namnbyten: NOHAB Flygmotorfabriker, SFA 1941, Volvo Flygmotor AB 1970, Volvo Aero Support AB 1994, GKN Aerospace Sweden AB)
serg / sgSergeant
SFISpeciell FörarInstruktion
SHKStatens HaveriKommission (Flygkommissionen 1922-1926, Flygvapnets Haverikommission 1959, Försvarets Haverikommission 1966, SHK 1978). Se Riksarkivet
SIDStandard Instrument Departure (Standardflygväg för utflygning från flygplats)
SILASvensk Interkontinental Lufttrafik AB (-1950) (inregistrerar Scanair 1948)
SLA, SLABSvenska Lufttrafik AB. 1919-1922. Wikipedia
SLFSvenska LuftfartsFörbundet
STALSvenska Turbinfabriks AB Ljungström (tidigare Ljungströms Ångturbin AB). Gasturbintillverkare. Wikipedia
STARStandard Arrival Route (Standardflygväg för inflygning till flygplats)
STDHöjdmätarreferens, ex: ”Molnhöjd på 3.500m STD” Läs mer
STRILSTRIdsledning och Luftbevakning
SWSödertelge Werkstäder (1897-1917)
SW Aviatikavd Södertelge Verkstäders Aviatikavdelning (1913-1917) Wikipedia
Stor Översyn
TDSTorpeddepartementet vid flottans varv i Stockholm
TIATraffic Information Area (Trafikinformationsområde)
TISTypInflygningsSkede
TIZTraffic Information Zone (Trafikinformationszon)
TLTrafikLedare
TLMTrafikLedare vid landningsmärket
TMATerminal Area (Terminalområde, luftrum för stigning och inflygning)
TSATransair Sweden AB. Bildades 1951 ur Nordisk Aero Transport och blev 1975 dotterbolag till SAS. TSA upphörde 1981.
UkamUndertryckskammare. Fanns vid den flygmedicinska institutionen FM vid Försökscentralen (FC). Se även Ökam. (FV-nytt 1966)
VACVolvo Aero Corporation
VFAVolvo Flygmotor AB
VFRVisual Flight Rules (Visuella flygregler. Siktförhållande vid flygning, se VMC)
vkViceKorpral
VMCSiktförhållande vid flygning Se Wikipedia för VMC, IMC och VFR
VOR VHF Omni-directional Range – Avancerat kortdistansradionavigationssystemet som möjliggör för flygplan att bestämma sin position mha radiosignaler från en grupp fasta radiofyrar. Wikipedia.
öfuÖverFurir
ÖkamÖvertryckskammare. Ingick i den räddningsutrustning som var föreskriven för vissa ukam-prov. (FV-nytt 1966)

Källor: 
– KONTAKT
– Flyget i Sverige under 1900-talet (SFF)
– Luftfartsverket
– Wikipedia
– m.fl. 


Uppdaterad: 2019-04-20