TP 46 – Historik och Flygvapnet

TP 46 – De Havilland DH 104 ”Dove”.
Foto: Flygvapenmuseum (CC BY, inglasat foto, beskuren).

BAKGRUND

De Havilland 104 Dove var ett brittiskt tvåmotorigt lågvingat transport- och passagerarflygplan vars utvecklingsteam leddes av Ronald Bishop, skaparen av de Havilland Mosquito. Flygplanen tillverkades i 8 olika versioner (och ett 15-tal olika varianter) mellan 1946 och 1967 i fabrikerna vid Hatfield och Broughton.

Prototypen flög första gången 1945-09-25 med piloten Geoffrey Pike vid spakarna. Den andra prototypen (uthyrd till British Overseas Airways och reg G-AGCU) gick i juli/augusti 1946 förlorad vid ett haveri i starten på Bournemouths Hurn flygplats. Totalt byggdes 544 flygplan Dove varav 127 var av den militära varianten Devon och 13 var av typen Sea Devon.

Brittisk flygindustri hade som policy att vid stora köp av krigsflygplan skicka med enstaka flygplan av en annan typ än de beställda. Av det skälet kom De Havilland Dove till det svenska Flygvapnet i november 1947.

FLYGVAPNET

Inför den stora anskaffningen 1946 av J 28 Vampire undrade De Havilland, i händelse av att det svenska Flygvapnet köpte Vampire, om de ”kunde tänka sig som en gåva och låta en Dove följa med på köpet”… Att Flygvapnets val av jaktflygplan skulle vara styrt av ”den tänkta gåvan” och att det skulle vara en muta är dock inte riktigt sant.

TP 46 på F 8, Barkarby, 1950-1951.
Foto: Georg Eriksson / Flygvapenmuseum (PDM)

Efter kriget var det något av köparens marknad och för att effektuera en eventuell order var det inte ovanligt att något lades på ”toppen”. I detta fallet ett flygplan Dove! Dock säger dokumentet MA 19:14 från 1947-03-07 att inköpskostnaden var £ 17.280.

Engelsmännen har för övrigt alltid haft en policy att försöka få med udda flygplan i ”kontraktet” då det gällt export av krigsflygplan. För svensk del är ”Pembroke-affären”, i samband med köpet av J 34 Hunter, ett talande exempel.

DH 104 Dove levererades till det svenska Flygvapnet 1947-11-05 och fick typbeteckningen TP 46 och följdriktigt också FV-nummer 46001.

Flygvapnet använde TP 46 för sambandsflygningar och som VIP-flygplan. Den var också komfortabelt inrett och hade stora fönster med utomordentlig sikt för resenärerna. Planet var pålitligt, stabilt och lätt att flyga.

Här syns tydligt hur bra utsikt passagerarna hade. Bild från 2017.
Foto: Airwolfhound, Hertfordshire, UK. (CC BY-SA 2.0, Wikimedia, beskuren)

TP 46 var baserat på Södermanlands flygflottilj F 11 (1947-11-06–), Göta flygflottilj F 9 (1955-06-08–), Svea flygflottilj F 8 (1956-05-30–) och sist på Norrbottens flygflottilj F 21 (1960-03-01–1967-06-02).

CFV, generallöjtnant Bengt Nordenskiöld, gjorde i december 1951 en uppmärksammad långflygning med TP 46 (med besättning från F 11) då han besökte Etiopien. Planet var dock något ombyggt för den långa flygningen. Den totala flygsträckan tur och retur blev 1.850 mil och total flygtid blev 75 timmar.

SLUTET

Flygplanet 46001 köptes 1967 av ”Captain Göte Rosén Airbrooker & Aviation” för Malmö Aeros räkning, en taxiflygverksamhet som drevs av Lennart Nordström. Förutom flygplanet ingick två extra motorer och två propellrar. Rosén betalade 45.000 kr för hela paketet. Syftet med köpet av TP 46 (med reservdelar) var, enligt Lennart, enbart för att komma över motorerna till ett vrakpris och sedan sälja dessa vidare med bra vinst!

Lennart tyckte dock att det var synd att skrota den motorlösa Doven och hörde därför av sig till de ”Flyghistoriska Samlingarna” i Linköping och undrade om dom var intresserade eftersom flygplansindividen tidigare hade tillhört Flygvapnet. Han erbjöd sig att stå för kostnaden att flyga den till F 3 och montera ur motorerna där. Tyvärr fick Lennart svaret att man inte var intresserad, förmodligen pga akut platsbrist.

Flygplanet såldes därför till AB Avfallsråvaror i Malmö och den 15 augusti fick flygplanet registreringen SE-CWT och ett tillfälligt flygtillstånd utfärdades (efter besiktning av Bosse Norén, F 21) för ferryflygningen Luleå – Bromma – Malmö. Flygplanet skrotades därefter av AB Avfallsråvaror.

MUSEER

Tre flygplan DH 104, inklusive Flygvapnets TP 46, har varit civilregistrerade i Sverige. Ett fjärde flygplan finns bevarat i Flygvapenmuseums samlingar men det har aldrig tjänstgjort i det svenska Flygvapnet.

Det levererades 1947 från De Havilland till ett flygbolag i Nigeria. Ett brittiskt flygbolag köpte flygplanet 1960 och det var sedan kvar i England hos olika civila ägare i drygt 25 år. Genom en bytesaffär kom det till Flygvapenmuseum 1986 där det skulle renoveras till TP 46 med Flygvapnets färger och märkning och med det fiktiva individnumret 46002. Renoveringsarbetet startade men blev av olika skäl inte avslutat. År 2009 deponerade Flygvapenmuseum flygplanet till Österlens Flygmuseum.

Flygplan ”46002” under renovering.
Foto: Per Björkqvist / Flygvapenmuseum (CC BY)

I Arlanda Flygsamlingar finns SE-EUR (DH 104 Mk 6) bevarad, med följande historik:

  • 1958: Registrerad i England med ägare i Schweiz, G-ATAP.
  • 1965-07-15: Till Uno Ranch, Göteborg, som SE-EUR.
  • 1990-06-13: Avregistrerad.
Civila DH 104 Dove 6, reg SE-EUR, märkt ”Triumph”. Ägare Uno Ranch 1965 – 1994. Foto: Oliver Lindkvist / Arlanda Flygsamlingar (CC BY-SA, beskuren)

Källor:
Wikipedia
Arlanda Flygsamlingar
WikiZero
Flygvapenmuseum
F 11 museum (Axel Carleson)
WikiMedia
Key Aero
SFF – Svenskt Flyghistoriskt Forum.
Kontakt 42 (LAE blogg)
LAE blogg
BAE Systems
Fandom.com
AirVectors.net
de Havilland Museum
SkyTamer.com
AviaStar.org

Uppdaterad: 2022-06-04
Annons