SK 14 – Haverier och sammanställning

Line up på Siljans is vid Rättvik i början av april 1942 i samband med Krigsflygskolans medverkan i en större Flygvapenövning. Notera det vita bandet på vingen på den SK 14 som står närmast. I bakgrunden skymtar flygplan typ SK 12. Foto: Se nedan.

HAVERIER

När det gäller haverier bör vi kanske i flyghistoriskt perspektiv ägna utrymme åt Krigsflygskolans och Flygvapnets ”svarta natt” den 4 december 1940.

Denna vinterkväll stod mörkerflygning på programmet för aspirantskolan vid F 5. Ett större antal SK 12 och SK 14 startade för att delta i övningen. Vid 22-tiden förmärktes en snabb och oroväckande väderförsämring. Stora dimbankar drog in över övningsområdet och då endast fem av de i övningen ingående flygplanen var utrustade med radio gick det ej att i tid återkalla flygstyrkan.

Bilden av fpl 685 är tagen på morgonen efter haveriet. Foto via Dennis Nielsen… 1)

Av de sist startande flygplanen kolliderade fpl 684 och 685 i den täta dimman över Söderåsen med taket på en loge vid Magleröd, 4 km O Stenestad. Båda flygplanen tog mark på ett närbeläget fält där 684 totalhavererade, medan 685 senare kunde repareras. Föraren av 684, kadett L Gullstrand, skadades svårt, medan det andra flygplanets förare, kadett C Abramsson, undkom med lindrigare skador. Det tredje flygplanet i gruppen, 686, med kadett B Hedberg som förare, kolliderar med några trädtoppar men lyckas trots skadade vingspetsar stiga och ta sig tillbaka till F 5.

Dimman hade vid denna tidpunkt lagt sig över stora delar av Skånelandskapet och flera flygplan tappade orienteringen. Besättningen i fpl 682 sökte marksikt under dimman men kolliderade med marken och fattade eld VSV Matteröds k:a, 10 km SV Hässleholm. De båda ombordvarande, kadetterna R C Martin och C-G Rasmusson, omkommer. Även fpl 679 går ned på lägre höjd och under vänstersväng tar vänster vinge i marken, varvid flygplanet slår runt och totalhavererar. Kadett N Å Kjellander omkommer, medan kadett K I Lindhoff skadas svårt.

Bland de hemvändande flygplanen var även fpl 693. Det flygplan som låg före i varvet orienterade sig till F 5 med hjälp av flygfyren och landade utan problem. Av oförklarlig anledning gick däremot fpl 693 lägre och lägre för att slutligen kollidera med vattenytan på den östra av de två Sorrödssjöarna. De båda ombordvarande, kadetterna K G Aspholm och M A Blomdahl, omkommer. Inom parentes kan väl nämnas att det är just detta flygplan, eller rättare sagt delar därav, som man 1979 lyckades bärga till eftervärlden och som därvid också i framtiden vill påminna oss om ”den svarta natten”.


Med SK 14 inträffade naturligtvis ytterligare haverier av varierande orsaker. Därvid bör man kanske särskilt sätta fingret på de flertalet haverier vilka föregåtts av spinnövningar.


En SK 14 kör ut till start en gråkall vintermorgon. Skidor på flygplanen var under 30- och 40-talen en nödvändighet med hänsyn till operativa förutsättningar. Den typ av skidor som användes på SK 14 användes också på bl.a. B 5. Foto: Se nedan.

Härvid noterar vi t.ex. att fpl 672 totalhavererar den 8 januari 1942 sedan fpl ej går ur spinn i samband med en navigeringsflygning. En av de båda ombordvarande omkommer medan den andre räddar sig med fallskärm.

Vid haveriet med 14050 den 14 november 1947 räddar sig flygföraren med fallskärm efter okontrollerad spinn i snötjocka! Flygplanet slår ned i Vittsjö utanför Hässleholm. Det finns fler exempel på liknande haverier.

Spinnegenskaperna hos SK 14 var i visst avseende icke fullt tillfredsställande. Rotationshastighetens ökning i förhållande till minskat tröghetsmoment då man sköt fram spaken var ovanligt stor hos SK 14 i jämförelse med andra flygplanstyper. Av denna anledning fördröjdes därför urgången även med korrekt ansatta urgångsroder! Denna negativa egenhet hos SK 14 inbjöd med all säkerhet flygföraren att börja mixtra med rodren då enligt alla regler ansatt sidroder hade fördröjd verkan. Att i det läget krångla med rodren föregånget av tanken: 
– ”Varför händer det ingenting?”, 
har primärt orsakat flertalet haverier med SK 14. En intensifierad, utvecklad och stegrat avancerad flygutbildning kräver naturligtvis sina offer. Det är det pris som måste, och har, betalats för att hålla jämna steg med den flygmilitärt accelererande tekniska och taktiska utvecklingen!

Havererad SK 14 nummer 675, märkt F5-175, utanför Vittsäter, SO Nykil i Östergötland, 1940-04-30. Ff och fs omkom. Foto: Sigvard Holstensson / Flygvapenmuseum (PDM – beskuren)

SAMMANSTÄLLNING SK 14

Det inträffade ca 35 haverier som gav anledning till kassation och ca 30 personer omkom…

FV-nr Godkänd Avförd Orsak/anm Gångtid Flj/koder
603400614 520423 Fpltypen utgår. 1.513 F5-103
F5-109
F20-1
F15-1
604400618 410923 Totalhaveri 410731 vid Norra Rörum SO Ljungbyhed. Ff lärare (fk A Häggquist) brännskadad och flygelev (Frank C Möller) omkom. (F) 292,05 F5-104
F5-110
605400628 421118 Totalhaveri 420828 vid Norra Skattlyckan, 13 km N Motala. Nödlandning på grund av hastigt påkommande dåligt väder. Ff (fu K Åke Karlström) och fs (reservofficersaspirant Tore W Stjärnerud) omkom. (F) 574,45 F5-105
F5-111
F11-111
606400705 521119 Fpltypen utgår. 510411 gjorde fpl ground loop på F15. (E)
Bild på fpl på nosen vid bärgningen.
  F5-112
F20-2
F16-
F13-
F15-
607400709 410326 Totalhaveri 410114 1 km NO Kågeröds kyrka, Nyhus. Ff har i strid med gällande bestämmelser, framfört fpl på lägsta höjd och därvid icke – eller i varje fall för sent – uppmärksammat en i flygriktningen belägen gran utan kolliderat med denna. Fpl övertändes vid nedslag. Ff (aspirant S Lennart Norrbom) omkom. (F) 185,3 F5-107
F5-113
608400709 520123 Fpltypen utgår 1.758 F5-114
F20-3
F13-
F15-
609400709 490323 Förstört 490126 vid hangarbrand CVV. (F)   F5-115
F20-4
F15-??
671370504 491117 Originalfpl inköpt av FV.
400131: Nödlandning.
400301: Huven lossnade och försvann.
401104: Kollision med SK 12 nr 632.
410130: Kollision med tankbil pga bilen uppställd på olämplig och för ff svårupptäckt plats.
410513: Felmanöver vid landning. Höger vinge totalhaveri. Motorfundament totalhaveri. Motor totalhaveri.
420216: Kollision med ett av snö dolt gränsmarkeringsljus vid Ljungbyhed. (F)
1.881 F5-55
F5-71
F5-171
F5-81
F20-5
672390506 420214 Totalhaveri 420108 vid Brahetorp, S Hårsjö. Ff (kadett serg Carl E Grönberg) omkom och säkerhetsförare (fk Arne Algot Persson) räddade sig med fallskärm. (F) 477,3 F5-72
F5-172
F5-82
673390519 530119 Fpltypen utgår 1.913 F5-73
F5-173
F5-83
F20-6
F11-
674390519 450614 Totalhaveri 450409 NV F 16. Ff (kadett Knut A M Backlund) och fsig (kadett Carl-Gustaf Helge) omkom. (F) 1.414,25F4-74
F5-174
F5-84
F20-7
675390524 400802 Totalhaveri 400430 vid Vittsäter, Nykils socken, 6 km SO Nykils kyrka. Ff (vpl flygelev Per-Erik Wedholm) och fs (lt Johan Otto Martin Gunnar Norén) omkom. (F)
Se bilder.
259,15 F5-75
F5-175
676390607 500117 Originalfpl inköpt av ASJA. 5)
Reservdelsfpl
1.899,1 F5-76
F5-176
F5-85
F20-8
F13-
F15-
677390728 500930 Totalhaveri 500808 vid F 8. Ground-loop vid landning pga felmonterad vänster broms, varigenom vänster hjul bromsat i landningen varvid ff ansatte höger broms och höger hjul punkterade. Kvarstående verkan på vänster hjul har bromsat upp fpl så hårt att det gått på nosen och över på rygg. Ff (kn Sten Gustaf Gustafson) oskadad och fs (kn Gösta Napoleon Herbert Hellström) lindriga kontusioner i huvudet. (F) 2.183,2 F5-77
F5-177
F5-86
F20-9
F8-
678390728 400816 Totalhaveri 400619 vid nödlandning L Risa gård, Grolanda. Motorfel, olja sprutar ut och nedsätter sikten! Ff (Smith) skadas något. (E) 178,35 F5-78
F5-178
F5-85
679390731 410108 Totalhaveri 401204 7,5 km NO Norra Rörum kyrka. Hastigt barometerfall. Ff (kadett K F I Lindhoff) hjärnskakning, kontusioner, ben- och revbensbrott. Resff (kadett N Åke Kjellander) omkom. (F) 440,3 F5-79
F5-179
F5-88
680390815 521119 Fpltypen utgår   F5-80
F5-180
F5-89
F20-10
F16-
F21-blå(?) G
681390818 400915 Totathaveri 400717 4,2 km ONO Kyrkefalla kyrka, (5 km SO Tibro). Kollision med en trädtopp, varvid vänster vingspets och skevningsroder slets loss. Ff (resoffasp Johan Douglas Johnsson) omkom och fs (resoffasp Erik Festin) skadades svårt, avled 400720. (F) 322,3 F5-81
F5-181
F5-90
682390908 410108 Totalhaveri 401204 1,7 km VSVt Matteröds kyrka. Hastigt barometerfall. Ff (kadett Roland C L Martin) och resff (kadett Lars-Gösta Rasmusson) omkom. (F) 578,05 F5-82
F5-182
F5-91
683390915 520517 Fpltypen utgår 1.742 F5-83
F5-183
F5-92
F20-11
F12-73
684390919 410108 Totalhaveri 401204 4 km O Stenestads kyrka efter kollisione med SK 14 nr 685 efter h. Hastigt barometerfall. Ff (kadett L Gullstrand) hjärnskakning, benbrott, kontusioner. (F) 423,3 F5-84
F5-184
F5-93
685390929 501124 Full gångtid 1.624 F5-85
F5-185
F5-94
F20-12
F8-
686391006 480825 Nosställshaveri 480715 på F 9, Säve. Vid landning i hög fart skadas nosstället, fpl går på nosen och nosstället delvis brunnit. Ff Göransson. (F, E) 1.802 F5-86
F-186
F5-95
F20-13
F9-86
687391215 511218 Fpltypen utgår. 1.661 F5-87
F5-187
F5-96
F20-14
F4-
688391215 520423 Fpltypen utgår 2.121 F5-88
F5-188
F5-97
F20-15
F8-15
689391219 511218 Fpltypen utgår 1.740 F5-89
F5-189
F5-98
F20-16
F4-16
690391222 510707 Totalhaveri 510605 vid Dala-Järna. Ff (lt Folke O Tegestrand) och fte (Sven E Johansson) omkom. (F) 1.191 F5-90
F5-190
F5-99
F20-17
F4-
F1-
691391229 511218 Fpltypen utgår 1.753 F5-91
F5-191
F5-100
F20-18
F4-
692400105 530119 Fpltypen utgår 2.045 F5-92
F5-192
F5-101
F20-19
F11-
693400405 410108 Totalhaveri 401204 i Östra Sorrödssjön under flygövningar i mörker. Molnhöjd kl 2000 c:a 500 m. 1:e flygläraren Bunke bestämde då att övning skulle ske. Kl 2025 kom rapport från Bulltofta om QBI där. Övningarna hade då avbrutits och flygfyren tänts som tecken på övningens avslutande. Ny mätning visade molnhöjd 150 m. Fpl havererade kl 2045. Fpl hamnade upp- och nedvänt på sjöbottnen och var svårt ramponerat. Vingklaffarna hade varit infällda och gasreglaget hade varit framfört. Ff (kadett Arvid F Blomdahl) och fs (K G Hilding Aspholm) omkom. (F) 292,4 F5-193
F5-102
694400409 500824 Haveri 500802 vid nödlandning på åker på grund av motorstörning, varvid fpl slog runt. (F) 1.553,05F5-194
F5-103
F20-20
F13-
F15-20
695400416 450818 Totalhaveri 450628 i sjön Lommaren V Norrtälje efter kollision med kraftledning under övningsflygning. Kadett Nylin oskadad och kadett Bromander smärre skärsår över vänster öga samt vänster hand. Kontusion på höger knä. (F) 1.061 F5-195
F5-104
F20-21
696400423 491019 Nosställshaveri 490303 vid F 9 vid passagerarflygning med mekaniker. Under utrullning efter landning på Sävefältet kom nosställbenet i pendling och gick av. Orsak: En bult i nosställets infästning gick av. Huvuddelen av brottet/skadan har troligtvis uppkommit vid tidigare landning. Ff (lt res Sture Norén) och passagerare (fu Stig Jacobsson) oskadade. (F, A) 980 F5-196
F5-105
F20-22

F8-
F9-
697400426 520123 Fpltypen utgår 1.425 F5-197
F5-106
F20-23
F15-
698400515 521119 Fpltypen utgår   F5-198
F5-107
F20-24
F21-blå(?) H
699400604 520123 Fpltypen utgår 1.791 F5-199
F5-108
F20-25
F13-
F15-
5810 410208420508 Totalhaveri 267,4 F5-87
F20-26
F11-
5811 410304530119 Fpltypen utgår 1.613 F5-
5812 410208520517 Kollision 411016 i luften vid Eslöv på 25 m höjd under landning, varvid ff (vpl flygelev N S Persson) allvarligt skadades och ff i SK 15A nr 5005 (vpl flygeleven G E Nielsen) skadades. Fpl reparerades. (F)
Fpltypen utgår.
1.103 F5-88
F20-27
F13-
F4-
F1-
5813 410304500617 Kollision i luften 410331 med SK 12 nr 5775. Ff (aspirant Grönqvist) oskadad.
Totalhaveri 500404 vid F 8, slog runt vid landning. Vid landning efter ordinarie flygpass uppkom tendens till höger ground-loop. Vid försök att häva ground-loopen med broms gick fpl på näsan och fortsatte över på rygg. Ff (kn H T V Sonnevi (AFT)) och fs (lt J H Victorin) oskadade. (F)
835 F5-90
F20-28
F8-13
5814 410304500516 Haveri 500329. Vid landning F 8 uppkom tendens till höger ground-loop. Då ff försökte stoppa densamma genom bromsning på vänster hjul, gick fpl över på rygg. Ff (flygdirektör Edlén) (AFT) oskadad. (F) 1.257 F5-91
F20-29
F8-14
5815 410304521119 Fpltypen utgår 1.401 F5-93
F20-30
F11-15
5816 410304520123 Fpltypen utgår 1.474 F5-102
F20-31
F15-31
5817 410422490323 Förstörd 490126 vid hangarbrand CVV. (F)   F5-113
F20-32
5818 410502520517 Fpltypen utgår 1.072 F5-116
F20-33
F13-
F12-
5819 410513521119 Fpltypen utgår 1.196 F5-117
F20-34
F11-
5820 410527520517 Fpltypen utgår 1.026 F5-118
F20-35
F1-
F12-
5821 410527530119 Fpltypen utgår 755 F5-119
F20-36
F11-
5822 410527520517 Fpltypen utgår 1.113 F5-120
F20-37
F12-
5823 410527520517 Fpltypen utgår 1.071 F5-89
F5-79
F8-56
5824 410527520517 Fpltypen utgår 962 F5-122
F5-80
F20-39
F4-
F1-
5825 410527520517 Fpltypen utgår 1.051 F5-82
F20-40
F12-
5826 410527520517 Fpltypen utgår 1.053 F5-
F20-41
F12-
5827 410718411118 Totalhaveri 410925 vid Kvidinge flygfält, V Klippan. Kollision med, i rådande soldis, svårupptäckt kraftledning. Ff (mj I Bertil Schultz) omkom och passagerare (vicekorpral Lund) skadad. (F) 17,05 F5-125
5828 420428430414 Totalhaveri 430125 vid Hyllstofta järnvägsstation. Ff drabbades av akut sjukdom. Ff (kadett Lars G Byrström) och fsig (kadett L G Lennart Wieslander) omkom. (L) 86 F5-122
5829 420715490505 Fpltypen utgår   F5-123
F5-169
F3-
5830 420428490316 Fpltypen utgår   F5-124
F5-170
F9-
5831 420428480825 Fpltypen utgår 969 F5-125
F5-171
F9-
5832 420519480622 Fpltypen utgår 886 F5-126
F5-172
F9-
5833 420519450904 Haveri 450726   F5-127
F5-173
5834 420609480617 Fpltypen utgår 962 F5-128
F5-174
F9-
5835 420715480920 Fpltypen utgår 983,5 F5-129
F5-175
5836 420428470929 Motorns tillstånd (anges även som totalhaveri, slog runt…??)   F5-130
F5-176
5837 420526480521 Okänt 948 F5-131
F5-177
5838 420519490505 Fpltypen utgår   F5-132
F5-178
5839 420526470929 Motorns tillstånd   F5-133
F5-179
5840 420519470929 Motorns tillstånd   F5-134
F5-180
5841 420609480920 Fpltypen utgår 1.086,5F5-135
F5-181
5842 420519480205 Totalhaveri 471027 893 F5-136
F5-182
5843 420710490505 Fpltypen utgår   F5-137
F5-183
F18-
5844 420626470929 Motorns tillstånd   F5-138
F5-184
F18-
5845 420609480604 Fpltypen utgår 890 F5-139
F5-185
F18-
5846 420715470929 Motorns tillstånd   F5-140
F5-186
F3-
5847 420715470929 Motorns tillstånd   F5-141
F5-187
F3-
5848 420609470929 Motorns tillstånd   F5-142
F5-188
F3-
5849 420609470929 Motorns tillstånd   F5-120
F5-189
F3-
5850 420724 490505 Fpltypen utgår   F5-121
F5-190
F18-
14001 431008 480521 Haveri och nödlandning 480416 561 F5-101
F3-
14002 431015 470929 Motorns tillstånd   F5-102
14003 431120 470929 Motorns tillstånd   F5-37
F5-103
F3-
14004 431209 480521 Motorns tillstånd 598 F5-38
F5-104
F9-
14005 440124 480521 Tpltypen utgår 618 F5-39
F5-105
F9-
14006 440131 490505 Fpltypen utgår   F5-40
F5-106
F10-
14007 440306 490505 Fpltypen utgår   F5-41
F5-107
F10-
14008 440306 480825 Fpltypen utgår 781,2 F5-42
F5-108
F8-
F15-
14009 440318 470929 Motorns tillstånd   F5-43
F5-109
14010 440318 481211 Fpltypen utgår 592 F5-44
F5-110
F8-
F18-
14011 440413 490505 Fpltypen utgår   F5-45
F5-111
F8-
F15-
14012 440413 450202 Totalhaveri 441212 vid Kumle gård, Söderåsen. Dåligt väder. Lärare (vpl ff Karl-Gustaf Green) och elev (asp E Arne Hersenius) omkom. (L) 105 F5-46
F5-112
14013 440509 490505 Fpltypen utgår   F5-47
F5-113
F15-
14014 440429 480825 Fpltypen utgår. Brandövningsobjekt på Torslanda. (L) 577,4 F5-48
F5-114
14015 440429 460510 Haveri 460405   F5-49
F5-115
14016 440429 481130 Fpltypen utgår 630 F5-50
F5-116
F9-
14017 440509 470929 Motorns tillstånd   F5-51
F5-117
14018 440822 480514 Totalhaveri 480219 vid Vittersjö järnvägsstation. Motorstörning pga isbildning. Ff (fk Nils H:son Böhme) och fsig (serg K I Göte Kjellström) omkom. (L) 476,35 F5-52
F5-118
F15-2
14019 440511 480825 Fpltypen utgår 581 ‚35 F5-53
F5-119
14020 440511 470929 Motorns tillstånd   F5-54
F5-120
14021 440525 450430 Totalhaveri 450412 vid Spångens gästgivaregård, Ljungbyhed. Kollision med 14035. Ff (asp Gunnar O Ohlsson) omkom. (L) 145 F5-55
14022 440525 470929 Motorns tillstånd   F5-56
F5-122
14023 440525 480617 Kollision med jeep 642 F5-57
F5-123
F9-
14024 440603 470929 Motorns tillstånd   F5-58
F5-124
F8-
14025 440613 490505 Fpltypen utgår   F5-59
F5-125
14026 440803 480825 Fpl i dåligt skick 560,1 F5-60
F5-126
F8-
14027 440803 480825 Fpl i dåligt skick 594,45 F5-61
F5-127
F8-
14028 440811 480825 Fpl i dåligt skick 555,50 F5-62
F5-128
F8-
14029 440717 470929 Motorns tillstånd   F5-63
F5-129
F9-
14030 440811 470929 Motorns tillstånd   F5-64
F5-130
F9-
14031 440722 460603 Totalhaveri 460509 vid F14. Felmanöver vid start. Ff (asp Sten O Å:son Widell) och fsig (asp Kurt E A Evédius) omkom. (L) 332 F5-80
F5-131
14032 440810 470929 Motorns tillstånd   F5-81
F5-132
F9-
14033 440829 490505 Fpltypen utgår   F5-82
F5-133
F21-
F15-
14034 440810 470929 Motorns tillstånd   F5-83
F5-134
F9-
14035 440811 450430 Totalhaveri 450412 vid Spångens gästgivaregård, Ljungbyhed. Kollision med 14021. Ff (asp Karl-Henrik U Östman) omkom. (L) 168 F5-84
F5-135
14036 440822 470929 Motorns tillstånd   F5-85
F5-136
F9-
14037 440908 480119 Förslitning 606 F5-86
F5-137
F15-
14038 440916 480825 Fpl i dåligt skick 549,20 F5-87
F5-138
F15-
14039 440916 480825 Fpl i dåligt skick 496,15 F5-88
F5-139
F15-
14040 450212 480302 Motorns tillstånd 383 F5-89
F5-140
F9-
14041 451015 480112 Utnyttjas ej längre   F5-141
F8-
14042 451015 480112 Utnyttjas ej längre   F5-142
F8-
14043 451019 480112 Utnyttjas ej längre   F5-143
F8-
14044 451030 480112 Utnyttjas ej längre. Till Torslanda som brandövningsobjekt. (L)   F5-144
F8-
14045 451030 480112 Utnyttjas ej längre   F5-145
14046 451030 480112 Utnyttjas ej längre   F5-146
F8-
14047 451109 480112 Utnyttjas ej längre   F5-147
F5-47
14048 451108 470621Totalhaveri 470509 på marken på F8. Felmanöver under landning av elev under utbildning. Kollision med personbil och hangar 4. Ff (aspirant) skadades? Kostnader: Hangarvägg 4.000:-, bil 1.800:-, fpl 134.400:-. (L, E) Se 2 bilder nedan. 148 F5-148
F8-
14049 451108 480521 Motorns tillstånd 281F5-149
F9-
14050 451109 471213 Totalhaveri 471114 vid Vittsjö. Gick ej ur spinn. Ff (fu Jules Gaston de Portefaix) hoppade. (L) 258 F5-150
F18-
14051 451109 490413 Såld till AB Terrafilm för att användas som vindmaskin. Skrotad 1960. (L)   F5-151
F18-
14052 451206 480825 Fpltypen utgår 194 F5-152
F18-
14053 451206 480714 Motorns tillstånd 199 F5-153
F10-
14054 451206 480920 Fpltypen utgår. Såld till Eskilstuna stad för att användas som klätterställning i lekpark. (L) 194,2 F5-154
14055 451206 480920 Fpltypen utgår. Såld till Eskilstuna stad för att användas som klätterställning i lekpark. (L) 185,4 F5-155
F5-84
F10-
14056 451218 480825 Fpltypen utgår 201 F5-156
F18-
14057 451218 490505 Fpltypen utgår   F5-157
F18-
F10-
14058 460110 481105 Fpltypen utgår 260,35 F5-158
F21-
F15-
14059 460110 461028 Totalhaveri 460827 vid Mariannelund, Eslöv. Markkollision vid indiciplinär flygning. Ff (fk E Curt-Henry Larsson) omkom. (L) 120 F5-159
14060 460129 490505 Fpltypen utgår   F5-160
F18-
Totalhaveri 1947-05-09 när SK 14 nr 14048 gick in i väggen på expeditionsdelen av F 8:s hangar 4. Foto: Okänd (Järfälla kommuns bildarkiv PDM)
Hangarväggen vid haveriet ovan (FV-nr 14048).
Foto: Okänd (Järfälla kommuns bildarkiv PDM)
Totalhaveri med SK14 nr 681 i trakten av Tibro 1940-07-17. Reservofficersaspiranterna Johnsson och Festin omkom. Foto: Okänd / Karlsborgs Fästningsmuseum (CC-PDM)
Foto: Se nedan.

Källor: 
KONTAKT nr 50, februari 1981.
– Fotograf ej angivet i originalartikeln…
Koderna kompletterade från Svenskt Flyghistoriskt Forum (Leif Fredin, Lars Larsson och Bengt Ekbladh).
1) = KONTAKT nr 52, juni 1981.

5) = KONTAKT nr 51.
F) = Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
L) = Lars Larsson på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
E) = Bengt Ekbladh på Svenskt Flyghistoriskt Forum.

A) = Anteckningar från okänd flygentusiast.

Uppdaterad: 20
22-10-13

Annons