J 26 – Sammanställning del 1 (av 2)

Fpl 26019 efter kollision med marken vid landning vid F 16, 1948.
Foto: Okänd fotograf.

FV:s fpl-bestånd fpl J(S) 26 1945-1954

Flottilj45464748495051525354
F 4 (J 26)2354534740382
F 8 (J 26)1010
F 16 (J 26)473959647260555078
F 21 (S 26)312111299
TOTALT4739821181281191061002827
Fpl 26001 från ca 1945. Foto: Okänd fotograf / Flygvapenmuseum (PDM beskuren).

Sammanställning över Flygvapnets J(S) 26 Mustang

Fv-nrGodkänd
Avförd
Kod *)Gång-
tid FV
OrsakUSAAF **)
26001450730
521119
16-vD488P-51B.
440513 nödlandning Rinkaby.
Reservdelsbrist.
43-6365
GQ-J
”Z HUB”
26002450730
470616
16-vE P51-B.
440804 nödlandning Ljungbyhed.
Haveri? Använd som reservdel. Höga kostnader för iordningsställande. Fpl saknade huv. Vingarna till 26006. Flygkropp till FTS, Västerås.
43-6461
CS-Q
”Hot Pants”
26003450730
460603
16-vA
16-vB
158Nödlandning 440825, Lomma.
460416 haveri, kollision med fpl SK 15 nr 5002 på marken. Ff (kad N L Scherdin, ROK) ansiktskontusioner.
Användes för instruktionsändamål. Till FTS.
44-13345
C5-I
”Mary Ann”
26004450730
521031
16-vC
16-bC
16-gD
16-24
 440806 nödlandning Bulltofta.
5212xx såld DomR flygvapen som ”1900”.
44-13917
D7-L
”You’ve had it”
26005450423
480920
16-rA
20-5
585480819 haveri, kollision på 5.000 m höjd över Östervåla. Efter navigering rotevis med 14 st J 26 och vid återsamling släpade ff efter och gjorde en brant vänstersväng för att byta sida och komma på rätt plats varvid fpl kolliderade med 26011. Fpl tappade halva högervingen varefter fpl bröts sönder och ff slungades ut utan att utlösa fallskärmen. Ff (offasp kd Erik E Emanuelsson, GFSU:2) omkom. Ff i 26011 räddade sig oskadd med fallskärm. (JIT) 44-64157
”Aurora”
26006450423
480521
16-rB 480520 buklandning Ärnagården. Reservdelar.44-72058
”Betty Boop”?
26007450423
540918
16-rC
16-rB
16-7
21-g2
21-b2
21-12
 541016 såld Nicaraguas flygvapen som ”77”.44-72066
”Caey-Caey”?
26008450423
530520
16-rD
16-8
16-7
 5306xx såld DomR fkygvapen som ”1933”.44-72074
”Diana”
26009450423
530520
16-rE
16-20
 1953 såld DomR flygvapen som ”1936”.
1984 såld Johnson Aviation, Miami, som N789DH.
1987 såld Vintage Air, Yardley, som N510JS (”Baby Duck”).
2008 såld Warbird Heritage Foundation, Waukegan.
2012 till Mustang Historic Military Aircraft, Waukeegan, som N251PW.
2017 totalhaveri vid Cummings, KS. Båda piloterna omkom.
44-72086
”Elvira”
26010450423
540918
16-rF
16-10

8-grA
 1955 såld Nicaragua flygvapen som nr ”91”.44-72093
”Fay”
26011450423
480920
16-rH
16-11
398480819 haveri, kollision på 5.000 m höjd över Östervåla. Efter navigering rotevis med 14 st J 26 och vid återsamling gjorde fpl 26005 en brant vänstersväng för att komma in på plats varvid han kolliderade med fpl som med en rolliknande rörelse störtade mot marken. Ff (offasp kd vpl fu Stig H Tullberg) räddade sig oskadd med fallskärm från 4.000 m höjd. Ff i 26005 omkom.(F, JIT)44-72109
”Hedy”
26012450423
521031
16-rJ
11-
16-bJ
16-bN
 1952 såld DomR flygvapen som ”1915”.44-72126
”Jeny”
26013450423
470311
16-rK220470211 haveri 2 km N Dalby kyrka, Uppland. Motorstopp/materielfel. Ff (Fk A Strandell) räddade sig med fallskärm, lättare kontusioner.44-73156
LC-P
WR-B
”Kitty”
26014450423
521031
16-rL
16-gL
16-bE
16-14
 521031 såld DomR flygvapen som ”1921”.44-72177
”Lana”
26015450423
521031
16-rM
16-2
16-15
21-15
16-3
 5212xx såld DomR flygvapen som ”1904”.
1984 såld Johnson Aviation, Miami, som N51VT.
1999 till Plane Works, Rockford, som N26PW.
Historik
44-63701
26016450423
500628
16-rN
16-16
685500525 kollision i luften med fpl 26089, 2 km VNV Vassunda, N Knivsta, S Uppsala. Vid gruppflygning (4 fpl) och målgång utfördes flankbyte under sväng på ca 500 m höjd. Plötsligt kom 26089 (som blivit lite efter) i hög fart och kolliderade med fpl varvid båda fpl blev manöverodugliga. Ff grp-ch (fll lt Sten Ewril Torbjörn) omkom. Även ff i 26089 omkom. (F, JIT) 44-63743
”The Nightmare”
26017450423
460607
16-rP34460517 haveri i havet utanför Harstena. Under instrumentflygning på 1.200 m höjd började fpl sakta banka höger. Ff svarade ej på radioanrop. Fpl gick in i moln och slog i vattnet. Ff (lt C Olof Steninger, FFSU) omkom. Haveriorsak ej fastställd. (JIT)44-63758
26018450423
540918
16-rS
16-rC
16-18
16-14
 1955 såld Nicaragua flygvapen som ”90”.
1963 till USA: N6163U, N51JK och N151TF.
44-63865
FT-M
”Star-Dust”
26019450423
480702
16-rT
16-bD
550 480415 haveri vid landning F 16. Fpl kom in i propellerströmmen efter annat fpl och vänster vinge och propeller kolliderade med marken. Ff (vpl fu Claes Henning Jernow) oskadad.
Till F 16 som instruktionsmateriel.
(Se bild överst)
44-63874
”Honky-Tonk”
26020450423
521031
16-bA
16-20
8-gr
 521031 såld Israels flygvapen som nr ”2353”.
1966 till Flygvapenmuseet, Malmen.
(Se bild nedan)
44-63992
26021450423
540918
16-bB
16-12
21-8
21-18
 1954 såld Nicaragua som ”83”.
1963 till USA som N6152U.
1966 till Bolivias flygvapen som ”514”.
Till Cavalier Aircraft Co.
44-72031
N6152U
26022450423
460710
16-bC
16-bJ
243460618 kollision i luften, Såtenäs, F 7 skjutplats, Oreudd. Vid akanskjutning i rotar mot luftmål kolliderade fpl på 1.100 m höjd efter molngenomgång med föregående anfalls rotech (fpl 26029) som låg kvar i anfallssektorn och väntade in sin rotetvåa. Ff (fk S Olof H Bengtsson, FFSU) omkom. Även ff i 26029 omkom. (JIT) 44-72222
26023450423
471126
16-bJ
16-bD
 470929 haveri Gammelbyn, 20 km N Sala. Under navigeringsflygning fick fpl motorproblem och ff ansatte nödlandning med kuperad motor mot en åker. Pga felbedömning träffade fpl marken med för hög fart och för brant vinkel. Ff (fu Per Lagerqvist, FFSU) omkom. (JIT)44-64109
26024450423
530530
16-bE
16-rT
16-rF
16-?A
5011953 såld Israels flygvapen.44-64072
26025450423
511029
16-bF
4-
16-grX
16-25
16-gN
  511015 kollision i luften med 26093, sjön Tämnaren, Uppland. Vid övning i jaktförsvar med sex J 26 och vid jakt efter målfpl svängde 2.rotech in 100 m framför målfpl (26025) och när rotetvåan (26093) därefter passerade kolliderade han med målfpl som fick skador på motorn. Ff (lt Fritz Crona, FFSU) räddade sig med fallskärm. Ff i 26093 omkom. (F, JIT)44-72050
26026450423
521031
16-bH
21-
16-rA
 1952 såld DomR flygvapen som ”1912”.
1988 såld Johnson Aviation som N68JR.
44-72051
26027450423
450616
16-bD
16-bJ
41450528 haveri Eneby gård, N Rimbo. Fel på syrgassystemet. Ff (vpl Torsten Karlgren) omkom.44-63888
26028450423
521031
16-bK 1952 såld DomR flygvapnet som ”1924”.
1953-02-22 haveri.
Återuppbyggd m delar från ”1934” (26100/44-72299).
2010 reg N926EW ?
44-72151
26029450423
460823
16-bL219460618 kollision i luften, Såtenäs, F 7 skjutplats, Oreudd. Vid akanskjutning i rotar mot luftmål låg rotech efter anfall kvar i anfallssektorn och väntade in sin rotetvåa. När rotetvåan anmälde klart anföll nästa rote (fpl 26022) och efter molngenomgång kolliderade de båda fpl på 1.100 m höjd. Ff (fk Lennart O du Rietz, FFSU) omkom. Även ff i 26022 omkom. (JIT)44-72184
26030450423
460823
16-bM
16-bO
249460723 haveri i havet, 2 km NO Dalarö. Med åtta fpl J 26 i samövning flög ff som nr sju. Vid högersväng på 100-150 m höjd minskade ff höjden för att komma i nivå med sin gruppch och hamnade på lägre höjd än avsett varvid höger vinge tog i vattenytan och fpl havererade. Ff (sg N Bertil S Rengheden (f. Pehrsson)) omkom. (JIT) 44-72206
26031450423
480521
16-bN
16-bB
303 470827 kollision på marken med SK 16 nr 16076 på Sövdeborgsfältet. Ff (Matz Gezelius) taxade in i fpl 16076 som plötsligt hade bogserats fram och ställts upp framför 26031. Ej reparabel, använd som reservdelar. (S)44-72220
26032450423
450616
16-bP31450515 kollision i luften med 26033, 3 km NO F 16. Ff (fk J Gunnar A Sædén) omkom.44-72223
CV-O
26033450423
450616
16-bS30450515 kollision i luften med 26032, 3 km NO F 16. Ff (fk O Bengtsson) mindre skador.44-64062
26034450423
530530
16-bT
16-rJ
1953 såld Israels flygvapen.44-64059
26035450423
490316
16-gA
16-vA
16-bD
16-vB
537490202 haveri N Tierp. Motorstopp under förbandsflygning på 2.000 m höjd. Ff (kd vpl fu Jan-Henrik Torselius) räddade sig med fallskärm. (F)44-63860
26036450423
480521
16-gB 451123 nödlandning vid start pga motorstörningar. Stora skador. Ff (kd Backman) oskadad. 480521 kasserad. Använd till reservdelar.44-72183
26037450423
460603
16-gC204460507 haveri vid F 16. Vid ff första start med J 26 överstegrades fpl direkt efter start och slog ned i ryggläge. Ff (resoffasp Holger T O Karlsson, GFSU:1) omkom. (F, JIT)44-64034
26038450423
540918
16-gD
16-3
16-bT
16-gC
8-grC
 1954 såld Nicaragua flygvapen som ”78”.44-72090
26039450423
530206
16-gE
16-gN
8-gr?
 1953 såld Israels flygvapen.
Civilregistrerad som N9772F.
1968 till Le Musée de l’Air et de l’Espace, Paris.
44-63871
26040450423
521031
16-gF
16-gL
16-21
 1952 såld Israels flygvapen som ”3502”.44-64100
26041450423
521118
16-gH
16-rC
 1952 såld Israes flygvapen.44-72198
26042450423
480825
16-gJ587480720 haveri vid Viksta kyrka, Uppsala. Under roteflygning hamnade roten plötsligt i moln, gick in i brant högersväng, kom ut under moln på 1.500 m höjd med fart 640 km/tim varefter fpl slog i marken med dykvinkel 30 gr. Troligtvis fick ff blackout pga kraftig upptagning. Ff (offasp kd krp Erik Jungstedt, GFSU:1) omkom. (JIT)44-63857
26043450423
541129
16-gK
16-23
16-3
21-4
21-r14
21-4
 1954 såld Nicaragua (5.000 $) som ”79”.44-72105
26044450423
480302
16-gL544480213 haveri St Kärringön, 6,5 km SO Öregrund. Vid enskild övning, som ej fick bedrivas i moln, kom ff av okänd anledning ut ur moln på 600 m höjd i ryggläge, rollade och försökte ta upp men kolliderade med marken. Ff (kd sg O Magnus G Hedalm, AFT) omkom. (JIT) 44-64132
26045450423
500417
16-gM
16-gY
16-16
16-27
823500213 haveri vid landning F 16. Ff (krp Svensson) lindrigt skadad. 44-72204
26046450423
530530
16-gN
16-vA
912530530 till Israels flygvapen som ”3607”.44-64087
26047450423
461022
16-gP
16-rK
275460930 haveri pga vingbrott vid Almunge. Under anfallsövning kom fpl upp i fart över 800 km/tim (max tillåten hastighet 720 km/h) och tog upp hårt efter anfallet (för att inte kollidera med måldragaren) varvid höger vinge bröts av, fpl rollade kraftigt och ff kastades ur fpl. Fallskärmen skadades och blev obrukbar. Ff (offasp K L Rudolfsson) omkom. (JIT)44-63716
26048450430
480622
16-gS
16-bL
359480607 haveri Jumkil, N Uppsala. Under övning i avancerad flygning gick fpl i brant dykning men planade ut på 300 m höjd. Under högersväng och 90 gr bankning brast vinginfästningen, fpl sönderdelades och slog i marken. Planets ena vinge och ett av landställsbenen hamnade på skolgården till Blackstalunds skola. Barnen hade strax innan lekt på gården. Ff (asp krp Lars G J Sandberg, GFSU:1) omkom. (F, JIT)44-72064
26049450430
540918
16-gT
16-7
16-5
 541016 såld Nicaraguas flygvapen som ”81”.44-63552
26050450430
451123
16-vA81450920 haveri vid start pga motorproblem, Knutby, N Uppsala. Ff (lt Arne Frykholm) oskadad.44-63892
26051470311
530216
16-gP
21-1
723 520218 haveri 500 m SO F 21, Kallax. Felbedömning vid 2:a försöket till landning i nedsatt sikt. I dimbank upptäckte ff marken försent, drog på, fick kraftig roll höger, vingen tog i marken och fpl havererade på rygg. Ff (lt Birger P A Nilsson, AFT) omkom. (F, JIT)44-72430
26052470314
500812
16-4566500628 kollision med 26145 efter landning F 16. Kasserad.44-72414
26053470416
530624
16-rK
4-rK
16-16
846530624 såld Israels flygvapen som ”3704”.44-72303
26054470326
540918
16-rE
4-rE
4-bE
4-rG
 541016 såld Nicaraguas flygvapen som ”82”.44-72219
LC-U
SX-?
26055470326
540918
4-rD
4-bL
8-grI
 541016 såld Nicaraguas flygvapen som ”83”.
Civilegistrerad N614OU.
1966 till Bolivias flygvapen som ”512”.
Civilregistrerad N6149U och N2114.
1967 (el 1968) haveri vid Springfield, IL, pga motorproblem.
44-72291
MC-U
26056470416
540918
4-gH
16-13
8-grN
 541016 såld Nicaraguas flygvapen som ”86”.44-72272
26057470428
540423
4-rF
4-rL
710 520304 haveri vid Åskott, 10 km N Östersund. Okontrollerat flygläge under molngenomgång före landning. Ff (kn Arne O Wennerström, GFSU:1 o 2) räddade sig med fallskärm. (F)44-72215
VF-N
26058470425
500812
16-2
16-gV
775 500621 haveri N Vagnhärad. Kontrollflygning efter reparation och prov med mätutrustning Ff hade i uppdrag att navigeringsflyga Uppsala – Landsort – Norrköping – Uppsala på över 9.000 m höjd, då planet i en brant dykning av okänd anledning och med fullt motorpådrag sönderdelades i luften och slog i marken. Ff medvetslös pga syrebrist. Fel i syrgassystemet? Ff (fk FV-reserv Stig Roland Bergstrand) omkom. (F, JIT) 44-63263
5Y-L
”Penny”
26059470428
521031
4- 521031 såld DomR flygvapen som ”1925”.44-73272
26060470429
481109
4-rO
4-rH
4-rC
390480806 ground loop (slår runt) pga hård bromsning på Fält 2 Sövdeborg. Ff (fu Andersson) oskadad. Rep-kostnad 18.200:-. Fpl kasserad, används som reservdelar.44-72276
AJ-?
26061470425
521031
4-bF 1945 USAF: Sköt ner en Me-262 och förstörde 2 tyska fpl på marken i Tyskland.
521031 såld DomR flygvapen som ”1916”.
1984 till USA reg N723FH.
44-72364
SX-L
”Upupa Epops”
26062470505
490305
4-rI313480628 haveri F 4. Fpl körde av banan efter landning i för hög hastighet. Ff (fu Wenneberg) oskadad. Fpl används som reservdelar.44-72185
26063470423
501107
4-rA623501004 haveri F 4. Fpl rullade utanför fältgränsen. Ff (krp Häggström) oskadad. 44-63635
WZ-D
26064470423
471213
16-rJ
4-rJ
4-rK
224471020 haveri pga motorproblem vid Hackås. Ff (fu Sten H Svennerstad) räddade sig med fallskärm.44-72078
OC-M
OC-S
26065470506
530520
16-bB
16-gF
 530427 såld DomR flygvapen som ”1941”.44-72254
SX-?
26066470514
540918
4-gJ
4-bF
8-grF
 541016 såld Nicaragua flygvapen som ”87”.44-72320
HL-J
26067470514
521031
4-rC 521031 såld DomR flygvapen som ”1907”.44-63759
26068470506
540918
16-bE
16-bJ
8-gr
 541016 såld Nicaraguas flygvapen som ”88”.44-63691
26069470429
520123
4-rG
4-bG
732511129 haveri vid Svedje, 10 km S Östersund. Motorstörning över Sunne under provflygning. Efter en stund började fpl brinna och ff (lt S Sture Jagaeus, FFSU) utför fskhopp. Under hoppet tappar han skorna. Efter nedkomsten försöker han gör sig ett par skor av fallskärmen för att ta sig fram till bebodda trakter. Innan han fullbordat denna skomakargärning befrias han från skobekymren av några skogshuggare som generöst lånar ut ett par stövlar. (F) 44-72273
26070470514
521031
4-bB
4-rB
 521031 såld DomR flygvapen som ”1906”.44-63739
YF-Q
26071470714
521031
16-rM
16-15
16-21
 521031 såld DomR flygvapen som ”1929”.
1967 haveri vid mörkerflygning.
Civilregistrerad N551WR.
44-72107
LC-N
26072470714
490331
16-gE
4-gC
261480603 haveri vid Valla, Frösön. Under avancerad flygning kom fpl efter en loop in i spin. Ff (fu Carl Erik Ranman) gjorde fallskärmshopp. (F)
Carl Erik om sin tid som pilot.
44-72136
LH-K
26073470714
530624
16-bD
16-bP
982530624 såld Israels flygvapen.44-72229
WZ-W
KI-T
26074470815
530520
16-bJ
16-bS
16-rF
16-3
 530427 såld DomR flygvapen som ”1935”.44-72290
26075470625
530319
16-bM9795209xx såld Israels flygvapen.44-72288
OC-N
OC-V
26076470625
530624
16-rF
16-rT
16-bN
16-rK
1.010530624 såld Israels flygvapen.44-72399
LH-M
”Hey Bolo II”
26077470701
491019
16-bP
16-rF
16-13
20-13
 490908 haveri Blåvikssjön, 40 km NV Lycksele. Ff (kd Sven G E Hellström) räddar sig med fallskärm efter motorstörningar. (F)44-72479
26078470731
521031
16-gE
16-rH
16-bH
8-
 521031 såld DomR flygvapen som ”1932”.
Civilregistrerad N551GP.
44-72321
HL-J
26079470815
530319
4-bC813530314 såld Israels flygvapen.44-72419
MX-R
26080470729
501128
16-gL537501110 kollision i luften med 26088, 3 km NO Gamla Uppsala. Efter övningsflygning med sju J 26 och vid ingång i trafikvarvet gav gr-ch order om omformering. Pga ouppmärksamhet kolliderade fpl med varandra i höjdled på ca 200 m höjd. Ff (ffl krp Sven-Erik Levin, GFSU:2) fpl förlorade stjärtpartiet och kolliderade med marken och L omkom. Även ff i 26088 omkom. (F, JIT) 44-72452
*) = Divisionsbeteckningar: r = röd, b = blå, g = gul, v = vit, gr = grön.
**) = Tidigare USAAF registrering / Nuvarande registrering (1980)
DomR) = Dominikanska Republiken
Flygplan 26020 vid flygdag på Säve 1965 efter restaurering.
Foto: Okänd fotograf / Flygvapenmuseum (PDM beskuren).

Källor:
Kontakt nr 49 (1980)
– Peter Kempe, Åke Hall, Bo Widfeldt, Björn Kristiansen m.fl.
SFF – Svenskt Flyghistoriskt Forum
forgottenprops.warbirdsresourcegroup.org
aeroflight.co.uk
joebaugher.com
silvervingar.se
F) Delar av informationen kommer från en flygentusiast från Göteborg.
S) Delar av informationen kommer från silvervingar.se
JIT) Delar av uppgifterna kommer från ”De som aldrig kom hem” – G Jacobsson/A Ingesson Thoor

Uppdaterad: 2022-01-20

Annons