Stockholm bombas

Ryssarna bombar Stockholm

Klockan 20.11 den 22/2 1944 rapporterades motorljud från två eller flera okända flygplan som från NO flög in över svenskt område vid Svartlöga med riktning mot Stockholm.

När flygplanen passerade över Nacka fälldes nödraketer och lysbomber varefter flygplanen fällde sina bomblaster över Hammarbyhamnen, Eriksdal och Tanto. Trots att det var mycket folk i rörelse blev endast två personer skadade av bombsplitter. Däremot gav tryckvågorna från explosionerna upphov till den största fönsterglasskrossningen i Stockholms historia.

Eriksdalsteaterns rester efter bombningen 22 februari 1944.
Foto: okänd. Public Domain
Trasiga fönster i ett bostadshus vid Eriksdalsgatan – Vetegatan efter den sovjetiska bombfällningen över Eriksdalsområdet 1944. Foto: Lennart af Petersens. CC-BY

Strax därefter, klockan 20.24, kom det andra vågen med ett okänt antal flygplan inflygande över Svenska Högarna, Korsö, Skarpnäck, Södertälje och vidare mot Strängnäs. Vid Strängnäs fälldes lysbomber och ett 10-tal spräng- och brandbomber varvid bl a P 3:s kaserner skadades. Ett 10-tal soldater fick skador av allvarlig invalidiserande art och skadorna på närliggande byggnader blev omfattande.

Ännu lite senare, kl 00.25, kom ett tredje flygföretag in över Svartlöga och fällde bomber vid Stavsnäs och i isen SO om Spillersboda. De gjorde sedan ett kulsprute- och bombanfall på låg höjd mot norra delen av Blidö innan de svängde av österut vid Svenska Högarna. Ingen människa skadades.

Undersökningen av bombsplittren visade att bomberna var av ryskt fabrikat och den svenska ambassaden i Moskva överlämnade en protest.


Teorierna

Det finns flera teorier om vad som var orsaken till bombningarna av Stockholm den 22 februari 1944.

Spion-teorin

I januari 1942 blev en 17-årig skolflicka, Marita (M), lurad i en fälla gillrad av det svenska kommunistpartiet och den sovjetiska civila underrättelsetjänsten NKVD. M lurades till ett möte med en ryss, Sidorenko (S), och efter ett tag kom dom överens om att M mot betalning skulle hjälpa S att bättra på sin svenska. M:s pappa var officer på P 3 i Strängnäs och skulle därför kunna leverera information som var värdefull för NKVD.

Efter ”sedvanlig uppvaktning” av M (bio- och restaurangbesök mm) och även hennes familj, märkte M att S började ställa frågor om hon kunde komma i kontakt med personal på militärstaberna och ställde även frågor om M:s pappas jobb. Vid ett lunchmöte med familjen tog S pappan avsides och gav honom en lapp med frågor om Sveriges pansarförsvar och 300:-. Pappan försökte senare på kvällen sätta stopp för familjens fortsatta umgänge med S.

Senare återupptog dock M kontakten med S och ett kärleksförhållande uppstod och S blev hemmastadd hemma hos M:s familj. Efter ett tag hotade S pappan via M med att om S inte fick de uppgifter han behövde skulle familjen sitta hos polisen nästa dag. Pappan lämnade senare ut de uppgifter som önskades (mot betalning) och därefter fortsatte S att lämna ytterligare frågor till pappan.

I september 1942 anhölls M, pappan, mamman, S och ytterligare 3 personer. M dömdes till 1,5 års straffarbete och mamman till 4 år. Pappan dömdes till 12 års straffarbete.

S dömdes till 12 års straffarbete och när han mottog domen sa han att han snart skulle fritas av Röda Armén. Det skulle visa sig att det inte bara var tomma ord…

Under en mottagning i Spiridonovkapalatset i augusti 1943 meddelades det svenska sändebudet Assarsson (A) följande:
– Frige S, det är vad vi fordrar i första hand!

Den 17 november meddelade utrikeskommissariatets rättsavdelning A att S var oskyldig och att de därför inte begärde någon benådning utan ett omedelbart frigivande av S!

Eftersom detta inte skedde så utvisades sändebudet A den 18 december. Två månader efter A:s utvisning skedde bombningen av Stockholm som beskrivs ovan.

S benådades tre dagar efter bombningarna pga hans ”psykiska tillstånd” och utvisades…

Felnavigerings-teorin

Enligt andra källor var detta en bomboffensiv mot Finland som gått fel pga personella och materiella brister hos det sovjetiska strategiska bombflyget. Ev kan ett väderomslag ha medfört att formationerna som skulle bomba Åbo delvis orienterade fel.

Några av dessa felnavigerare, som denna natt irrade kring hela sydöstra Finland, kom ända till Sverige där bomblasterna fälldes. Bombfällningarna över Sverige anses i denna teori kunna vara ett misstag på grund av felnavigering.

En del bombplan flög vid detta tillfälle dessutom in över Leningrad och slog av misstag ut delar av stadens elförsörjning.

De ryska flygplanens inflygningsrutter enligt den svenska luftbevakningen. Källa: Militärhistoriska avdelningen, Försvarshögskolan. Vlad’s blog


Källor: 
Spioner emellan (av Tore Forsberg och Boris Grigorjev)
SVT Nyheter
Wikipedia
Vlad’s blog


Uppdaterad: 2019-06-09

Annons