J 9 – Verkstadsåtgärder…

Sammanställning av mindre haverier och händelser som resulterat i ”åtgärder på verkstad”

F 5 vit Adam, nr 2107. Foto: Se nedan.

61 st ground-loop-händelser har blivit föremål för verkstadsåtgärder (förutom de 9 haverier som haft ground-loop som avskrivningsorsak).

Datum FV-nr Flj  Händelsebeskrivning
40-04-082102F 8Haveri vid landning Bromma pga för låg planéhastighet. Ff (oskadad) hade endast flugit J 9 två gånger tidigare.
40-04-052107F 8 Ground-loop 360 grader vid landning på Bromma. Olämpligt handhavande med hjulbromsarna. Större skador på vänster vinge, landningsställsben med beslag, stabilisator och höjdroder. Rep-kostnad 15.000:-
40-04-112101F 8Motorn skurit.
40-05-032103F 8Vådaskott i propeller. Rep-kostnad 6.000:-
40-05-292125F 8Nödlandning på F 8 pga motorstörning vid start. Större skador på höger vinge med vingklaffar, höger landningsställsben med hjul, däck och slang. Rep-kostnad 40.000:-
40-05-312111F 8Motorn skurit. Rep-kostnad 7.000:-
40-06-042123F 8Landning ansattes normalt och sedan fpl rullat 55 m började sporrhjulet, som dittills rullat på marken, lyfta och propellern började hugga i marken. Fpl gick rakt på nosen över i ryggläge och blev liggande 65 m från sättningsplatsen. Försök verkar ha gjorts att medelst motorn ge ökad effekt åt höjdrodret. Bromsarna användes ej, men av spårens utseende framgår, att bromsarna varit tillslagna (ev. låsta) under hela utrullningen. Större skador på kropp, stjärtparti och kapotteringsskydd. Mindre skador på vingställ och landningsställ. Rep-kostnad 40.000:-
40-06-072110F 8Motorn skurit. Rep-kostnad 7.000:-
40-07-092141F 8Kollision med målbogseringswire i trakten av Svenska Högarna. Mindre skada på höger vinge, höger kanonlavettage samt pitotrör avslitet. Rep-kostnad 1.500:-
40-08-012129CVMVid landning CVM vek sig landstället bakåt, propellern tog i marken och grävde ned sig varefter fpl slog över i ryggläge. Ff mindre frakturer i ansiktet. Haveriet har orsakats av att ff, sedan han kontrollerat att landningsstället var helt utfällt, vid omställning av manöverströmbrytaren av misstag kommit att ställa den på ”up” i stället för i neutralläge. Därvid har landningsstället hunnit fällas in något innan växelspaken fördes över till läget för vingklaffar. Överbyggnaden kassabel, båda vingtipparna kassabla. Fena, sidoroder och höjdroder kassabla. Samtliga propellerblad kassabla. Rep-kostnad 35.700:-
40-08-122126F 8Ff har under skjutning mot luftmål skjutit av wiren mellan målbogseringsplanet och luftmålet. Luftmålets hastighet har härvid uppbromsats, varvid ff flugit på målet varvid den i målet kvarhängande wiren skadat oljeröret.
Målskynket täckte huven och rotekamraten fick lotsa ner ff till landning men fpl slog runt vid landningen på Torslanda. Ff oskadd. (K)
Större skador på vingar, fena, sidoroder och sittrumshuv. Större skador på motorns hjälpaggregat. Motorn skurit. Rep-kostnad 40.000:-
40-08-192110F 8Under dykning från 4.500 till 3.000 m höjd och i upptagningen vid 600 km hastighet har den skjutbara huven glidit upp och glasrutorna i överbyggnaden har krossats samt diverse skador har uppstått på stabilisator och höjdroder. Rep-kostnad 200:-
40-08-202121F 8Nödlandning 35 km ONO Uppsala. Motorfel pga att klokopplingen för propellerns ”constant-speed”-regulator brustit. Motorn minskade successivt i varv och vid 100 m höjd försökte ff nå de öppna fälten mellan Solvalla gård och Faringe jvstn. Ff ansatte landning med indraget landningsställ, körde ned i ett dike och gick runt. Ff försökt taga sig ur fpl men somnade efter en stund pga bedövande gaser från den sönderslagna eldsläckaren. Efter en stund vaknade ff när några personer lyckats ta sig in i bagagerummet. Ff kunde då dirigera dessa så att utlösning av den fällbara stolen kunde ske. Större skador på flygkropp, vingar och stjärtparti och propeller. Propelleraxeln krökt. Rep-kostnad 40.000:-
40-09-052124F 8Kollision på marken med 2134 vid F 1, Hässlö. Mindre skada på höger vinge. Rep-kostnad 800:-
40-09-052134F 8Kollision på marken med 2124 vid F 1, Hässlö. Större skador på fena, sidoroder och akterstam. Rep-kostnad 4.200:-
40-09-232135F 8Felberäkning av ff, möjligen beroende på nedsatt bedömningsförmåga genom inverkan av gaser i kabinen. Landningen med klaffarna infällda. Mindre skador på landningsställ, höger vinge och ett propellerblad. Rep-kostnad 3.000:-
40-09-252133F 8Motorn skurit. Rep-kostnad 7.000:-
40-10-012117F 8Haveritillbud. Koloxid inträngt i flygkroppen. Mindre skador på vingspetsar, luftintag för oljekylare, pitotrör samt propeller. Rep-kostnad 2.500:-
40-12-052103F 8Vådaskott. Mindre skador på motor och motorfundament. Rep-kostnad 5.000:-
41-01-202118F 8Haveri vid landning på Barkarby pga skadat landningsställ, vänster landningsställsben löst. Infästningsbultar för indragningsstöttor på vänster landningsställsben brustit pga av konstruktionsfel (fästbultarna icke varit inpassade) varivd konstruktionen försvagats och bultarna brustit vid starten närmast före haveriet. Större skador på vänster vinge, mindre på högra d:o. Indragningsmekanism till vänster landningsställsben skadad. Rep-kostnad 3.000:-
41-01-272153F 8Infästningsbultar för indragningsstöttor på vänster landningsställsben brustit. Yttre vingklaff skadade. Rep-kostnad: 750:-
41-01-292125F 8Felbedömning. Propellerbladspetsar böjda. Vänstra vingens framkant skadad. Rep-kostnad 500:-
41-02-052119F 8Nödlandning pga dålig väderlek. Landade med indraget landningsställ. Större skador på propeller. Kåpor till landningsställ demolerade. Rep-kostnad 4.500:-
41-03-272102F 8Manöverfel. Större skador på höger vinge. Rep-kostnad 21.200:-
41-04-032125F 8Felbedömning. Större skador på centralvinge och båda landningsställsbenen med indragningsmekanismer. Propellerbladen krökta. Rep-kostnad 15.000:-
41-04-072106F 8Nödlandning. Bränslekran ej omställbar i luften.
41-05-082118F 8Otillfredsställande funktion av vänster hjulbroms. Propellerbladen krökta. Höger vinge skadad. Pitotrör avbrutet. Rep-kostnad 4.500:-
41-05-192151F 8Ground loop. Större skador på höger vinge, landningsställsbenens gafflar samt mindre skador på indragningsmekanismen till landingsställ. Rep-kostnad: 7.000:-
41-05-292157F 8Påkört av annat fpl (S 6A nr 358) vid parkering på fältet. Vingspets och en sprygel skadad. Rep-kostnad 1.100:-
41-05-292158F 8Genomsjunkning vid landning. Större skador på vänster vinge, båda landningsställsbenen med indragningsmekanismer samt mindre skador på höger vinge. Propellerbladen krökta. Rep-kostnad 17.000:-
41-06-032155F 8Ground loop. Vänster landningsställsben, vänster vinge, vänster stabilisator- och höjroderhalvor skadade. Rep-kostnad 28.000:-
41-06-042157F 8Felbedömning. Ff öv Söderberg. Större skador på kroppsöverbyggnad, kapotteringsbock, höger landningsställsben, fena, sidoroder, vänster höjdroder- och stabilisatorhalvor, vänster vinge samt reflexsikte. Ett propellerblad krökt. Rep-kostnad 50.000:-
41-07-032118F 8Haveri pga vårdslöshet. Större skador på landningsställ, vingar, oljekylare, diverse plåtar samt propeller. Rep-kostnad 20.200:-
41-08-192138F 8Fpl kolliderade med en radiomast, bränsletanken skadad.
41-09-012159F 8Påkänningar under flygning. Skador på vingstället. Rep-kostnad 700:-
41-09-152103F 8Motorn skurit
41-09-162125F 8Vänster landningsställsben gick ej ut på grund av brusten pinne i universalknut. Mindre skador på oljekylare och diverse beklädnadsplåtar. Landningsställskåpor deformerade. Propellerbladen krökta. Nedre vänstra motorfundamentsträvan intryckt. Rep-kostnad 3.000:-
41-09-182128F 8Nödlandning vid F 6, Karlsborg, pga motorstopp på 70 m höjd i starten. Ff svängde mot öppen terräng men kolliderade med en kraftledning 200 m från fältgränsen. Landning ansattes med infällt landningsställ utanför fältgränsen. Fpl vek sig lätt över höger vinge, rullade därefter på båda hjulen rakt fram. Högra vingen träffade ett gränsmarkeringsljus som rycktes upp med fundamentet. Fpl krängde kraftigt och höger vinge skar ned i jorden. Fpl hjulade över på vänster vinge, gjorde ett hopp på 20 m och slog runt. Fpl var tankat med 550 liter Bensol. Ff hade inte någon möjlighet att själv ta sig ur fpl… Ff lindrigt skadad. Fpl-kropp veckad, fena och sidoroder demolerade. Överbyggnad hoptryckt, större skador på vingar. Propellerbladen krökta. Rep-kostnad 60.000:-
42-02-262117F 8Vid landning körde fpl in i en snövall och ställde sig på nosen (felbedömning). Vänster vinges framkant samt oljekylarkåpa deformerad. Ett propellerblad deformerat. Rep-kostnad 450:-
42-03-032124F 8Motorn skurit vid 1:a flygningen efter uttag från förråd. Rep-kostnad 5.000:-
42-03-032137F 8Ett propellerblad skottskadat (efterbrännare). Rep-kostnad 1.800:-
42-03-052147F 8Vid landning vid Drevviken fungerade ej vänster broms tillfredsställande och fpl ställde sig på vänster vinge och motorn. Förmodligen materialfel. Större skador på vänster vinge, högre bakre luftsläpp. Ett propellerblad bockat. Oljekylarkåpa deformerad. Rep-kostnad 5.100:-
42-03-102127F 8Felbedömning vid landning F 8. Skador på landningsställ, höger vinge, pitotrör samt hyls- och länksamlare. Skador på propeller och oljekylare. Rep-kostnad 2.600:-
42-03-182117F 8Propellerskott vid skjutningar vid Drevviken. Ett propellerblad skottskadat (efterbrännare). Rep-kostnad 1.800:-
42-03-192122F 8Vid landning Drevviken körde fpl in i snövall och kapotterade. Sättning i fpkropp. Vänster vinges framkant deformerad. Skador på överbyggnat och kapotteringsskydd. Ett propellerblad bockat. Rep-kostnad 6.100:-
42-04-222131F 8Nödlandning på Barkarby pga skuren motor. Rep-kostnad 5.000:-
42-05-122108F 8Ground loop vid landning Sövdeborg. Otillfredsställande funktion av hjulbroms. Vänster vinge med skevningsroder deformerade, vänster landställsben krökt. Vänster stabilisator och höjdroder mindre skador. Rep-kostnad 10.000:-
42-05-152117F 8Propellerskott vid Sövdeborg. Två propellerblad skottskadade (efterbrännare). Rep-kostnad 3.600:-
42-05-152110F 8Propellerskott vid Sövdeborg. Ett propellerblad skottskadat. Rep-kostnad 1.800:-
42-06-042136F 8Kollision med fpl nr 2142 under skjutning mot luftmål utanför Kåsehuvud. Ff nödlandade på flygfältet vid Nybro. Skador på vingar, landställ och överbyggnad. Propellerväxelhuset spräckt. Propellerbladen krökta. Rep-kostnad 20.000:-
42-06-292118F 8Kollision med B 3B nr 157 vid F 1 Hässlö. Skador på framkant på höger och vänster vinge. Rep-kostnad 1.000:-
42-07-012122F 8För kraftig bromsning vid landning Kallax. Flygkropp stukad. Landställ demolerat. Större skador på vingar och mittsektion. Propellerbladen bockade. Rep-kostnad 8.500:-
42-07-012143F 8Haveri vid landning Ljungbyhed. Kraftig intryckning på kroppens vänstra sida. Större skador på vingmittstycke och vänster landställsben. Propellerbladen bockade. Oljekylare intryckt. Rep-kostnad 11.000:-
42-07-102145F 8Kollision med gränsmarkeringsljus vid utkörning till start vid F 8. Mindre skador på vänster vinge. Rep-kostnad 850:-
42-07-132124F 8Felbedömning vid landning. Höger hjul åkte ned i ett dike och fpl ställde sig på nosen. Mindre skada på höger skevningsroder. Propellerbladen bockade. Rep-kostnad 500:-
42-07-132158F 8Ground loop efter landning. Mindre skador på höger landställsben , höger vinge, höger skevningsroder, höger höjdroder och höger stabilisatorhalva. Rep-kostnad 4.000:-
42-07-142103F 8Nödlandning pga motorstopp. Flygkropp, vingmittstycke, vänster vinge skadade. El- och radiosystem skadade av ärg och vatten. Motorfundament, oljekylare, venturirör och NACA-huv skadade. Rep-kostnad 15.000:-
42-07-152147F 8Fpl ställde sig på nosen pga för häftig bromsning. Propellerbladen bockade. Rep-kostnad 1.200:-
42-07-222105F 8Ground loop. Landställsben, yttre vingklaff på vingmittstycke, höger och vänster vinge skadade. Propellerbladen bockade. Rep-kostnad 10.000:-
42-07-29 2147F 8Rundslagning vid landning Sövdeborg efter genomsjunkning från 3 m höjd pga felbedömning. Flygkropp veckad, större skador på vänster vinge, höjd- och sidoroder, vänster stabililisatorhalva, höger landställsben och kroppsöverbyggnad. Propellerbladen bockade. Rep-kostnad 40.000:-
42-08-062132F 8Nödlandning pga motorstörning
42-08-102139F 8Ground loop i samband med landning. Skador på vänster stabilisatorhalva, höger landställsben och höger höjdroderhalva. Rep-kostnad 600:-
42-08-102144F 8Ett propellerblad skottskadat vid propellerskott vid Sövdeborg (efterbrännare). Rep-kostnad 1.800:-
42-08-122116F 8Ground loop vid landning. Större skador på vänster vinge, vänster skevningsroder, vänster stabilisatorhalva, vänster höjdroderhalva och vänster landställsben. Rep-skostnad 26.000:-
42-08-132156F 8Skador på vingar efter luftstridsövning vid Linköping. Rep-kostnad 1.000:-
42-08-172150F 8Ett propellerblad skottskadat (efterbrännare). Sövdeborg. Rep-kostnad 1.800:-
42-08-192132F 8Landning med skadat landningsställ på krigsflygfält 2. Felbedömning. Skador på vingmittstycke, samtliga vingklaffar, höger vinges indragningsstöttor och höger landställsben. Propellerbladen bockade samt oljekylaren intryckt. Rep-kostnad 6.500:-
42-08-202120F 8Kollision med gränsmarkeringsljus vid Ljungbyhed. Propeller skadad. Rep-kostnad 725:-
42-09-142139F 8Ground loop vid landning. Större skador på vänster vinge samt landställ. Ett propellerblad skadat. Rep-kostnad 15.500:-
42-10-222109F 8Nödlandning F 8 Barkarby med indraget landningsställ på grund av motorkrångel (rätt bedömt). Propellerbladen krökta, landningsställena tillbucklade, oljekylaren samt luftintaget till oljekylaren tillbucklade. Kuggsegmentet till varmluftsintaget sönderbrutet samt luftintaget sprängt. Cylinder 10: Avgasventil krokig samt sätet svårt bränt, kolvringar otäta. Cylinder 3: Avgasventil svårt bränd. Rep-kostnad: 2.500:-
42-11-112152F 8Under manövrar på 7.000 m höjd har motorn ej fungerat fullt tillfredsställande vid upptagningarna. Motorn stannade på 400 m över Svartsjö och ff landade med infällt landningsställ och med infällda klaffar på Skå-Edeby. Orsaken till motorstörningen har icke med säkerhet kunnat konstateras men kan ha förorsakats av att ff efter höjdflygningen ej tillbakafört blandningsreglaget helt. Landningsställens indragningsstöttor knäckta, inklädningsplåtar krossade. Höger indragningsspindel krokig. Höger hyls- och länksamlare och skalplåt för akan krossad. Pitotrör avbrutet. Mittsektion vinge, nosplåt intryckt. Samtliga propellerblad kraftigt bockade. NACA-huv och oljekylare intryckta undertill. Rep-kostnad 5.500:-
43-02-172140F 8Haveri vid F 8 Barkarby. Pga felbedömning ansatte ff landningen för långt fram på banan. Ff försökte ”dra på” men gjorde troligen detta för hastigt så att motorn inte tog. Fpl rullade ut i snövallen vid banans ändpunkt och ställde sig på nosen. Vänster vingspets deformerad, vänster vingklaffar skadade, vänster landningsställsben skadade, höger landningsställsben krökt. Rep-kostnad: 1.400:-
43-05-032117F 8Landningsövning F 8, Barkarby. Vid den tredje landningen fick fpl en studs som omedelbart följdes av ground loop. Det blåste sidvind c:a 30°. Skador på höger landningsställsben, höger vingspets, höger skevnings- och höjdroder, höger stabilisatorhalva. Rep-kostnad: 3.500:-
43-05-042144F 8Efter normal landning vid F 8, Barkarby, samt 170 m utrullning fick fpl en markerad tendens till ground loop, vilken ff sökte häva med sidoroder och broms. Detta lyckades icke utan högra landningsställsbenet vek sig och fpl slog runt över höger vinge och nos. Främre fast och rörlig huv krossade. Höger landningsställsben bockat i kolv. Höger stabilisator, bägge balkar avbrutna vit rotända. Höger höjdroder helt krossat. Höger skevningsroder starkt bockat. Samtliga propellerblad bockade. Rep-kostnad: 9.000:-
43-05-202155F 8Vid skjutning mot markmål rotevis besköts rotechefen av sidomaskinen. Endast vänster vingksp fungerade på beskjutande fpl varför det fick en kraftig kaning åt vänster mot närliggande fpl (2155). Beskjutande ff hade sin uppmärksamhet delvis riktad på åskådarna (uppvisning för riksdagen) varför han ej upptäckte kaningen i tid. Skalplåten höger vinge sönderskjuten vid pitotröret på översidan. Frambalken skadad på samma ställe. Rep-kostnad: 650:-
43-05-242115F 8Fpl fick omedelbart efter sättning ground-looptendens på det mycket hårda, men samtidigt pga saftig gräsväxt, hala Visby flygfält och kunde ej hävas. Efter att ha glidit 75 m på tvären, snurrade fpl runt och gick ner med höger vinge i marken. Höger vinge skadad i yttre del. Höger stabilisator skadad. Höger höjdroder mycket svåra skador. Rep-kostnad: 3.500:-
43-06-172155F 8Under tillämpningsövning vid förflyttning från flygfält till fplvärn har fpl förts utanför vägen, varvid det kommit i ett dike och sjönk ner med hjulen, varvid landningsstället vek sig bakåt. Vänster landningsställsgaffel vriden. Samtliga indragningsstöttor avslagna. Diverse inklädnadsplåtar för landningsställ krossade. Mittsektion vinge, hål i skalplåt undersida på högra delen av tanken. Bägge spindlar för landningsställsindragning krokiga. Samtliga propellerblad bockade. Oljekylare intryckt. Rep-kostnad 4.500:-
43-07-012103F 8Nödlandning pga motorstopp. Större skador på inklädnadsplåtar till landningsställ. Vänster hyls- och länksamlare till akan krossad. Propellerbladen bockade. Motorfundament skadat. Oljekylare intryckt. Rep-kostnad 3.500:-
43-07-012139F 8Propellerskott vid skjutning mot markmål (efterbrännare). Ett propellerblad lätt skottskadat.
43-07-072132F 8Propellerskott vid skjutning mot markmål (efterbrännare). Ett propellerblad skottskadat. Rep-kostnad 1.800:-
43-07-082114F 8Ett propellerblad skottskadad (efterbrännare) vid luftskjutning mot markmål vid Visby. Beräknad repkostnad 1.800:- kr
43-07-082139F 8Propellerskott vid luftskjutning mot markmål vid Visby (efterbrännare). Ett propellerblad skottskadat. Rep-kostnad 1.800:-
43-07-132160F 8Propellerskott (efterbrännare) vid F 8 skjutplats Gotland. Ett propellerblad skottskadat. Rep-kostnad 1.800:-
43-07-142152F 8Kollision med gränsmarkeringsljus vid körning på marken vid F 8. Skador på vänster vinge. Rep-kostnad: 1.050:-
43-07-192160F 8Propellerskott (efterbrännare) vid F 8 skjutplats Gotland. Ett propellerblad skottskadat. Rep-kostnad 1.800:-
43-07-212119F 8Propellerskott över Grönskär (efterbrännare). Ett propellerblad lätt skottskadat.
43-07-212107F 8Kollision med gränsmarkeringsljus vid landning pga felbedömning. Större skador på vingmittstycke och vänster vinge. Ett propellerblad svårt skadat. Rep-kostnad 5.600:-
43-07-212134F 8Ground-loop vid landning F 8. Skador på höger vinge, höger stabilisator- och höjdroderhalvor samt höger landningsställsben. Rep-kostnad 2.800:-
43-07-292120F 8Kollision i luften med fpl 2129. Mindre skada på inklädningsplåt till landningsställ.
43-07-292143F 8Ground loop under utkörning till start vid F 8, Barkarby. Skador på höger vinge, höger stabilisator- och höjdroderhalvor samt på höger landningsställsben. Rep-kostnad 9.500:-
43-07-292129F 8Kollision med 2120 under förbandsflygning under eskort av bombförband 10 km O Uppsala. Större skador på fena och feninfästning. Rep-kostnad 2.200:-
43-07-312150F 8Brand i fpl vid F 8, Barkarby, troligtvis förorsakad av överhettad brandammunition. Självantändning. Brandskador på kropp, samtliga detaljer och ledningar i hjälpapparatrum, ksp-installation, instrument med ledningar, reflexsikte samt vingmittstycke. Brandskador på motorfundament, magneter, förgasare och förkompressorregulator. Rep-kostnad 25.000:-
43-08-052147F 8Propellerskott vid F 8 vid provskjutning med stridsammunition (efterbrännare). Ett propellerblad skottskadat. Rep-kostnad 1.800:-
43-09-082116F 8Bogseringswire till luftmål avskjutits vid skjutplatsen Huvudskär, varvid wire och växlingsanordning träffat fpl och motor. Mindre skador på NACA-huv och motorplåtar. 2 st cylindrar skadade (kass). Rep-kostnad 2.800:-
43-09-202126F 8Ground loop vid F 11. Kraftig sväng under utrullning vilken berott dels på byig och hård vind dels att landningsriktningen var snett över en startbana varvid ojämn bromsning inträffat. Skador på höger vinge, höger höjdroder- och stabilisatorhalvor samt höger landningsställsben. Rep-kostnad 3.000:-
43-09-202112F 8Vådaskott. Ett propellerblad skottskadat. Rep-kostnad 1.800:-
43-09-212136F 8Skott i propellerblad under skjutning mot bogserat luftmål (efterbrännare). Ett propellerblad skottskadat. Rep-kostnad 1.800:-
43-09-222122F 8Skott i propellerblad (efterbrännare) under skjutning mot bogserat luftmål. Ett propellerblad skottskadat. Rep-kostnad 1.800:-
43-09-232141F 8Skott i propellerblad (efterbrännare) under skjutning mot bogserat luftmål. Ett propellerblad skottskadat. Rep-kostnad 1.800:-
43-09-252112F 8Ground loop vid F 11 Nyköping. Kraftig vänstersväng efter utrullning varvid högra vingen släpat i marken. Större skador på höger vinge, höger stabilisator- och höjdroderhalvor. Rep-kostnad 2.000:-
43-10-182113F 8Ovana vid bromsarna på fpltypen. Propellerbladen skadade. Rep-kostnad 1.800:-
43-12-142106F 8Kollision med eldsläckarvagn. Propellerbladen skadade. Rep-kostnad 2.200:-
44-01-182113F 8Ett propellerblad skottskadat (efterbrännare). Rep-kostnad 1.500:-
44-02-222118F 8Nödlandning pga motorfel. Motorn skurit.
44-02-232143F 8Ett propellerblad skadat (efterbrännare). Rep-kostnad 800:-
44-02-242102F 8Indisciplinär flygning. Mindre skada på höger vinge, NACA-kåpa och venturirör. Spinner kass. Rep-kostnad 500:-
44-04-012122F 8Två propellerblad skottskadade (efterbrännare). Rep-kostnad 3.600:-
44-04-052158F 8Ground loop. Skador på vänster landningsställsben, vänster vinge, vänster skevroder och vänster höjdroder. Rep-kostnad 6.000:-
44-05-102160F 8Ground loop under utrullning till start. Skador på vänster vinge, vänster skevroder, vänster stabilisator- och höjdroderhalvor. Rep-kostnad 3.800:-
44-05-192132F 8 Ground loop. Skador på höger vinge, vingmittstycke, höger stabilisator- och höjdroderhalvor och höger landingsställsben. Propellerbladen krökta. Rep-kostnad 7.000:-
44-06-012155F 8Otillfredsställande funktion av hjulbromsar vid hävande av ground loop-tendens. Ff (flyging 2.gr A P Gunnarsson) skadad i ryggen. Större skador på kropp. Fena och sidoroder kass. Propellerbladen krökta. Rep-kostnad 12.000:-
44-06-142102F 8Kollision med gränsmarkeringsljus. Mindre repor på propellerbladen. Rep-kostnad 30:-
44-06-152122F 8Kollision med fpl 7002 under utrullning till start. Större skador på vänster vinge, vänster skevningsroder. Kroppsplåt, vänster sida, uppsliten. Rep-kostnad 3.500:-
44-06-192160F 8Motorstörning. Skador på vingar, NACA-kåpa samt täckplåtar vid oljekylare och landningsställ. Vänster däck och slang upprivna. Ett propellerblad krökt. Rep-kostnad 3.000:-
44-07-142132F 8Motorstörning under lättning. Skador på vänster vinge, vänster fjäderben, vänster stabilisator- och höjdroderhalvor. Rep-kostnad 4.000:-
44-07-172119F 8Ground loop med påföljande rundslagning. Skador på överbyggnat, kapotteringsbock, landningsställ, fena, spant 4-5, feninfästningar samt sidoroder. Propellerbladen krökta. Rep-kostnad 12.500:-
44-07-172110F 8Propellerskott på grund av brusten avtryckarstång på höger ksp. Ett propellerblad skottskadat (kassabelt). Rep-kostnad 1.500:-
44-08-142128F 8Felbedömning av glidbana med förekommande last och mekaniker. Skador på landningsställ, vingmittstycke, vänster- och höger vinge. Propellerbladen krökta. Rep-kostnad 10.000:-
44-08-242127F 8För häftig bromsning i utförsbacke. Propellerbladen krökta. Rep-kostnad 150:-
44-08-242153F 8Felmanövrering av landningsställ och klaffar. Skador på landningsställ och klaffar. Propellerbladen krökta. Rep-kostnad: 1.000:-
44-09-212118F 8Ett propellerblad skottskadat (kass) (efterbrännare). Rep-kostnad 1.500:-
44-09-212146F 8Ett propellerblad skottskadat (efterbrännare). Rep-kostnad 1.500:-
44-09-282118F 8Kollision på marken med 2105 under utrullning till start. Skador på vänster vinge. Propellerbladen krökta. Rep-kostnad 300:-
44-09-282105F 8Kollision på marken med 2118 under utrullning till start. Skador på kropp, fena, vänster stabilisator- och höjdroderhalvor samt sidoroder. Rep-kostnad 9.700:-
44-10-232108F 8Vänster hjul kört ned i grop under utrullning. Skador på vänster vinge och landningsställ. Propellerbladen krökta. Rep-kostnad 2.800:-
44-10-232102F 8Nödlandning pga fel på skevningsroder. Mindre skador på inklädningsplåtar till landningsställ och oljekylare. Propellerbladen krökta. Rep-kostnad 1.000:-
44-10-232131F 8Ground loop. Skador på vänster och höger vinge samt höjdroder. Rep-kostnad 3.900:-
44-10-312127F 8Ground loop under inkörning. Skador på höger vinge, höger stabilisator- och höjdroderhalvor. Rep-kostnad 2.100:-
45-01-152112F 8Nödlandning pga motorstörning. Motorn skurit. Rep-kostnad 6.000:-
45-01-272104F 8Otillfredsställande funktion av vänster hjulbroms. Ett propellerblad avslaget i spetsen (kass). Rep-kostnad 1.500:-
45-03-142150F 8Felbedömning i landning. Skador på vingmittstycke och vänster vinge. Ett propellerblad avslaget i spetsen. Rep-kostnad 2.700:-
45-04-092147F 8Nödlandning pga motorstörning. Mindre skada på vänster vinge. Propellerbladen krökta. Rep-kostnad 800:-
45-04-232129F 8Ground loop vid landning. Skada på vingmittstycke, landningsställsben, höger stabilisator- och höjdroderhalvor. Höger vinge kass. Propellerbladen avslagna (kass). Rep-kostnad 28.500:-
45-05-122105F 8Ground loop vid landning. Skador på vingmittstycke, landningsställsben, vänster stabilisator- och höjdroderhalvor. Vänster vinge kass. Rep-kostnad 25.000:-
45-05-172132F 11Ground loop åt höger under utrullning efter landning F 11 Skavsta varvid vänstervingen och stabilisatorn tog i marken och knäcktes. Vänster landningsställsben krökt. Rep-kostnad 10.000:-
45-06-212113F 11Ground loop under utrullning efter landning. Höger höjdroderhalva deformerad. Skador på höger vinges översida. Dukskada på höger skevroders undersida. Rep-kostnad 1.000:-
45-06-222126F 11Ground loop under utrullning efter landning F11, Skavsta. Många skador på höger vinge och höger skevroder. Punktering höger hjul. Rep-kostnad 600:-
45-06-272119F 8Ground loop vid landning. Skador på vänster vinge. Rep-kostnad 3.000:-
45-06-272112F 8Ground loop vid landning. Skador på landställ och vingmittstycke. Höger vinge kass. Propellerbladen krökta. Rep-kostnad 30.000:-
45-07-252149F 8Ground loop vid landning. Skador på höger vinge, höger landningsställsben och höger höjdrodershalva. Rep-kostnad 6.000:-
45-08-032158F 11Nödlandning pga motorskärning. Rep-kostnad 20.000:-
45-08-292144F 8Kollision i luften med fpl nr 2145. Skador på vänster vinge och på propellerbladen.
45-08-292145F 8Kollision i luften med fpl nr 2144. Skador på överbyggnad och kapotteringsskydd.
45-09-102134F 8Nödlandning pga motorstopp. Skador på vingmittstycke, höger vinge och landningsställ. Samtliga indragningslänkar och indragningsspindlar skadade. Propellerbladen kraftigt krökta. Rep-kostnad 10.500:-
45-09-112122F 11Ground loop. Vingspets deformerad. Landningsställsben deformerade. Rep-kostnad 1.500:-
45-12-102115F 8Nödlandning. Motorstörningar pga isbildning i förgasaren. Rep-kostnad (undersökningskostnad) 200:-
46-02-212136F 11Ground loop efter landning vid Ope på snöröjd bana. Begynnande marksväng har ej kunnat hejdas. Vänster landställ skadat. Vänster vingspets skadad. Rep-kostnad 2.000:-
46-02-272124F 8?
F 11?
Efter landning på Ope kunde farten ej reduceras i tillräcklig grad med följd att fpl kolliderade med snövallen i slutet av landningsbanan samt slog runt. Vingklaffarna var infällda av misstag. Vänster vinge skada i spetsen samt i framkanten, ff-huven krossad. Rep-kostnad 3.000:-
46-04-052115F 10Sporrhjulsjazzning, beroende på fel på sporrstyrningen (gaffelbulten felvänd). Vänster landställ och vänster vinge kass. Rep-kostnad 800:-
46-04-242157F 8Ground loop vid landning beroende på ovana vid fpltypen. Höger vinge skadad i yttre del, höger skevningsroder knäckt samt höger höjdroder demolerat. Rep-kostnad 3.500:-
46-05-132112F 8Ground loop vid landning. Ovana vid fpltypen. Vänster vinge med skevningsroder, vänster stabilisator och höjdroderhalvor samt huvudlandningsställ kass. Propellerbladen skadade, ett blad krökt. Rep-kostnad 30.700:-
46-05-142120F 11Ground loop vid landning pga ovana vid fpltypen. Höger vinge deformerad 2 m in från spetsen, höger skevningsroder knäckt, höger vingklaff deformerad, höger stabilisator- och höjdroderhalvor kass. Rep-kostnad 7.200:-
46-05-122105F 8Ground loop vid landning F 8. Ovana vid fpltypen. Vänster vinge, vänster skevningsroder samt vänster stabilisator- och höjdroderhalvor kass. Rep-kostnad 23.100:-
46-05-132128F 11Ground loop vid landning. Höger vinge deformerad, höger skevningsroder knäckt. Rep-kostnad 3.500:-
46-05-132102F 11Ground loop vid landning. Höger vinge deformerad 1 m in från spetsen, höger stabilisator skadad samt höger landställsbens pistong och gaffel kass. Rep-kostnad 4.300:-
46-06-122149F 8Nödlandning. Avdragning av motorn i starten pga motorstörning, som sannolikt förorsakats av, att motorn dels blivit för varm under långvarig markkörning och dels vissa tändstift härunder oljat igen. Landningsställskåpor med infästningsbeslag kass. Oljekylaren intryckt, mittvingen upptryckt i bakkant. Motorfundamentets nedre rör krökta, samtliga indragningslänkar till landställ kass. Samtliga propellerblad krökta. Rep-kostnad 4.750:-
46-07-012158F 11Genomsjunkning från 10 m höjd. Groundloop. Båda landningsställsbenens fällstöttor knäckta. Vänster vingspets skada. Propellerns tre blad bockade. Rep-kostnad 6.200:-
46-07-032147F 11Ground loop vid F 11. Under utrullning vid passage av korsande landningsbana kom sporrhjulet i ”jazzning” och åstadkom svängtendens. Höger landställ bockat inåt. Höger vingspets skadad. Höjdrodret skadat. Rep-kostnad 4.200:-
46-07-252139F 8Kollision på marken vid F 8 med 2145 pga bristande uppmärksamhet. Höger vinges frambalk upptryckt, nosplåt intryckt. Propellerspetsarna naggade. Rep-kostnad 5.750:-
46-07-252145F 8Kollision på marken med fpl 2139 pga bristande uppmärksamhet. Höger vinge avskuren 1 m in från spetsen. Främre oljekylarplåt samt vänster främre filletplåt vid kropp intryckta. Två propellerblad naggade. Rep-kostnad 5.750:-
46-10-242145F 20Lätt kollision under samling i div. Skador på höjdroder. Rep-kostnad 230:-
46-11-202147F 16Dålig sporrstyrning. Vänster vingspets skadad. Rep-kostnad 250:-
47-01-152144F 20Fpl sjönk igenom vid landning. Höger vingspets skadad. Rep-kostnad 200:-
47-01-202154F 11Ground loop efter landning. Skador på bl.a. höger vingspets, höger skevroder, höger stabilisatorhalva och höger höjdroderhalva. Höger hjul punkterat. Hjulgaffeln deformerad. Rep-kostnad 6.000:-
47-01-272139F 20Nödlandning pga motorstopp.
47-05-062134F 3Ground loop orsakad av sporrstyrningens konstruktion, den växlande vinden samt den rådande fältbeskaffenheten. Halva vänster höjdroderhalva bortsliten. Vänster stabilisatorhalva knäckt. Vänster vingspets deformerad. Vänster yttervinges bakre balk deformerad. Deformationer och 6 cm lång spricka på översidan av vingbeklädnaden. Rep-kostnad 6.500:-
47-06-122115F 20Häftig bromsning. Propellerskador. Rep-kostnad 1.000:-
47-06-172126F 3För kraftig inbromsning efter tecken från TLM, varvid fpl ställde sig på nosen. Båda stöttorna höger landställsben avbrutna. Höger vingspets deformerad. Höger vinges framkant sprucken. Pitotröret avbrutet. Samtliga propellerblad böjda. Propellerkåpan deformerad. Rep-kostnad 12.000:-
47-07-242157F 8Ground loop i landning. Höger vinge skadad i yttre del. Höger landställsben skadat. Höger höjdroder samt stabilisator knäckta. Ett propellerblad krökt. Rep-kostnad 2.600:-
47-09-082150F 11Ground loop. Vänster landställs stötdämparcylinder krökt. Vänster vinge deformerad i bakkant. Vänster skevroder knäckt. Rep-kostnad 1.500:-
49-09-272102F 8Ground loop.
47-08-212133F 11Fällstöttorna troligen deformerade vid tidigare landning. Höger broms hade ”huggit” varför visst samband kan tänkas. Höger landställs fällstöttor knäckta. Höger vinges bakkant deformerad. Höger skevroder och höger vingklaff deformerade. Propellerspetsarna böjda. Rep-kostnad 1.000:-
47-11-042147F 11Vid utrullning under landning F 11 erhölls en kraftig högergir som snabbt övergick i ground loop, varvid landstället knäcktes. Landningen skedde vid sidan av den permanentade banan. Stötdämparcylindern vänster hjulställ knäckt. Gaffel höger hjulställ knäckt. Hjulen skadade. Vä yttervinge bucklad längs bakkanten. Vingspetsen deformerad. Vä skevroder knäckt. Vä vingklaff deformerad. Rep-kostnad 4.000:-
48-06-112159F 11I samband med landning under inflygningsövning på F11 flygfält erhölls ground looptendenser. Vid utrullningen har fpl omedelbart råkat i en svag vänstergir, som mer och mer tilltagit. Trots god bromsverkan på höger hjul har giren ej kunnat hävas av ff. Efter en rullsträcka av 175 m har höger hjul punkterat och fpl ställt sig på nosen. Kraftig veckbildning på ovansidan av höger yttervinges yttre del intill vingspetsen samt vingspets och skevroder kraftigt deformerat. Höger höjdroderhalva skev och skadad i spetsen. Höger landställ kraftigt deformerat. Samtliga propellerblad deformerade. Rep-kostnad 4.900:-
48-07-272147F 11Vid ff:s första landning med fpl J 9 (inflygning på fpltypen) kom fpl med vänster hjul in på permamentad bana vid Bunge flygfält och erhöll i samband därmed gir åt höger. Först sedan vänster vinge varit i marken lyckades ff häva högergiren genom kraftig bromsning, dock med påföljd att fpl svängde över åt vänster och gjorde ground-loop. Bidragande orsak har varit svårigheten att ställa om strömbrytaren vid elutfällningen av vingklaffarna. Det är troligt att ff vid omställningen ej genast fått strömbrytaren i rätt läge (brådskande omställning är nödvändig). Bl.a. skador på vänster och höger vingar. Stabilisatorns och höjdrodrets båda halvor skadade i spetsen. Rep-kostnad 5.893:-
48-08-192159F 11Ground looptendens vid landning Bunge. Fpl har under utrullning erhållit girtendens vilken ff ej kunnat häva. Bidragande orsak torde vara att landställsbenet sjönk ihop något under utrullningen. Främre balken på vingmittstycket något veckad vid högra landställsinfästningen. Veckbildning på höger vinge 1 m längs bakkanten från vingspetsen och inåt. Yttre skevroderfästet avbrutet och vingspetsen veckad. Höger skevroder avbrutet. Höger landställ deformerat. Hjulnavet sönderslaget. Rep-kostnad 4.800:-
49-07-062145F 8Ground loop vid landning.
49-11-112102F 8Ground loop vid landning.
49-12-062102F 8Fpl ställt sig på nosen vid inkörning efter landning.
50-01-262107F 5Vid markkörning före start vid F 5 kolliderade fpl men en s.k. ”märkesvagn” (lådvagn av trä), varvid samtliga propellerblad böjdes och vagnen förstördes helt. Två av bladen träffade ett järnspett som erhöllo djupa jack. Ff försök till bromsning hade ej avsedd verkan pga isbeläggning. Rep-kostnad: Propellern 600:-, märkesvagn 30:-
50-05-052139F 8Ground-loop i samband med landning på F 8 depå (delvis asfaltbana, delvis gräs). Vind 50°, 10 km/tim. Vänster vingspets deformerad, vingen överplåt veckad i bakkant. Vänster höjdroderhalva knäckt i bakkant, två spryglar knäckta.
50-10-202139F 8I samband med landning F 8 depå började fpl svänga höger pga stark sidvind. Den hala marken bidrog till att ground loop ej kunde undvikas. Vänster vingspets stukad. Vänster stabilisator- och höjdroderhalva spetsarna avslagna.
51-05-162157F 8Vid landning på permanentad bana inträffade ground-loop åt höger vid slutet av utrullningen. Ff sökte häva rörelsen genom bromsning på vänster hjul. Enligt ff saknades bromsverkan på detta hjul. Sidvind från höger rådde vid landningen (90°, 20 km/tim). Vänster landställsben böjt inåt, vänster vinge uppböjd från sprygel nr 7, skevroder och vingklaff kraftigt deformerade, vänster stabilisatorhalva, ytterspets deformerad. Rep-kostnad 2.000:-
51-05-272160F 8I samband med landning på permanentad bana fick fpl girtendens åt höger vid slutet av utrullningen. Ff sökte häva rörelsen genom bromsning på vänster hjul men bromsverkan räckte ej till för att häva ground-loopen. Vindstyrkan 10-20 km/t och sidvind H ca 20°. Vänster vinge uppböjd och skrapad. Skador på vänster skevroder, vänster stabilisatorhalva samt vänster höjdroder. Wire till sporrlås brusten. Rep-kostnad 2.000:-
51-06-142160F 8I samband med landning fick fpl girtendens åt höger vid slutet av utrullningen. Ff sökte häva rörelsen genom bromsning på vänster hjul men bromsverkan räckte ej till för att häva ground-loopen. Vindstyrkan 20 km/t och vindriktningen 240°. Vänster vingspets, vänster yttervinge och vänster skevroder kraftigt deformerade. Rep-kostnad 1.500:-
51-10-032129F 5Vid landning på F 5 fick fpl mycket kraftig ”sporrjazz” pga markens ojämnheter. Ff kunde inte bibehålla kursen och fpl påbörjade en ground loop (marksväng), vilken ej gick att häva. Mot slutet av marksvängen gav höger landställ vika. Höger vinge och höger stabilsator tog i mark, varvid den senare bröts av invid kroppen. Höger vinge med skevroder, höger landställsben, höger höjdroder, höger stabilisator samt höger främre ruta på rörlig huv kass.
51-10-302124F 8Landning vid F 8 med vind 200°, 25 km/h. Efter halva utrullningen erhölls girtendens åt vänster, fpl sjönk ned på höger sida samt drog kraftigt åt vänster. Ff bromsade kraftigt höger hjul, men ground-loop-tendensen kunde ej hävas. Fpl gled på tvären i landningsriktningen. Höger vinge deformerad framför skevrodret. Höger skevroder deformerat. Höger höjdroderhalva deformerad. Höger hjul punkterat. Rep-kostnad 400:-
52-01-082107F 8Under instrumentflygning uppträdde motorstörningar: Varvtalssänkning och kraftiga smällar. Ff drog av gasen till tomgång och kopplade in reservbränsletanken. Alla instrument visade normala värden men motorstörningarna fortsatte. Efter landning F 8 visade alla instrument normala värden. Efter ökat motorvarv uppträdde nya motorstörningar, varför gasen drogs av och motorn stannade häftigt. Samtliga cylindrar i främre kransen hade fått nedre delen av cylindermanteln deformerad. Bivevstakar i bl a cylindrar 2 och 4 brustna. Motorn kass.
52-01-092115F 8Ground-loop. Vind 180–200°, 35 km/h. Efter mjuk sättning på huvudstället med låg stjärt och 25 m rullning rakt fram utan girtendens höjdes plötsligt vänstervingen kraftigt. Den därpå följande girtendensen åt höger kunde ff ej hejda förrän vänstervingen efter ca 30° marksväng tog i marken. Vänster vinge deformerad i yttre delen ovan skevrodret, kass. Vänster vingnock deformerad, kass. Rep-kostnad 300:- (mtrl från tidigare kasserat fpl monteras).
52-02-222115F 8Efter rullning 150 m erhölls ground-loop-tendens åt höger. Ff lyckades ej häva denna utan efter 30° sväng tog vänster vinge och stabilisator i marken. Vind: 270°, 15-20 km/h. Vänster vinge, vänster stabilisator och vänster höjdroderhalva deformerade, kass. Rep-kostnad 400:-(mtrl från tidigare kasserat fpl monteras).
52-05-262122F 8Under flygning på lågflygningsstråk har fpl kommit något till höger om stråkets mittlinje och ff följde stranden av Näshultasjön. Flyghöjden 15-20 m kan pga kytt ha underskridits något. Ff hörde en kort smäll och ett knastrande ljud i radion. Ff steg till 1.000 m och såg att antennen var bortsliten. Ff gjorde tecken till rotetvåan att radioförbindelsen var bruten. Ff följde rotetvåan till F 8 och landade. Rep-kostnad 30:-
Landstället på flygplan 2104 har vikt sig vid landning på F 8 Barkarby.
Foto: Georg Eriksson / Flygvapenmuseum (PDM)

Tabellen sammanställd av Hans Kristiansson med uppgifter från Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
Bild från KONTAKT. Fotograf ej angiven…
K) = KONTAKT nr 23, 1975.
Tyvärr dålig bild pga gammal fotostatmaskin…

Uppdaterad: 2020-11-15

Annons