Fpl 21 – Haveri fpl 21207

1950-07-10, F 12, Stäflö gods, Ryssby, 20 km N Kalmar

Händelseförlopp

Under övning i enskild avancerad flygning på 3.500 m höjd kände ff (H L) efter urgång ur looping brandlukt i förarrummet.

Motorinstrumenten visade normala värden och säkringarna var utan anmärkning. Ff meddelade TL att han avsåg att buklanda på F 12, kuperade motorn, slog ifrån huvudströmmen och bränslekranarna samt drog i utlösningen för brandsläckaren.

Samtidigt märkte ff att flygplanet var på väg nedåt och att höjdrodret inte hade någon verkan när han drog spaken åt sig. Plötsligt kände ff en dov duns bakom sig och såg bakåt en eldkvast bakom flygplanet.

Ff beslöt sig för fallskärmsutgång. Han försökte frigöra huven genom att dra i båda handtagen men först efter ett slag med handen lossnade huven. Ff företog utskjutning under tryckning på 2.000 m höjd med en fart av 450-500 km/t.

Först sedan ff fallit omkring 500 m, för att undvika kollision med flygplanet, drog han i fallskärmsutlösningen. Landning utan anmärkning.

Flygplanet tog i flack vinkel mark i en rågåker, studsade upp och slog ned i en klövervall, där utströmmande bränsle antändes.

Haveriorsak

Orsak till haveriet var bensinbrand i tankrummet, troligen på grund av läckage i bränsletankens gummisäck. Redan i ett tidigt skede av branden har de dukklädda roderytorna brunnit upp.

(ff: lt/FFSU)


Not: Två dagar senare, 1950-07-12, omkom H L vid ett haveri med en ”Storch”


Källa: Flyghistorisk Revy 

Uppdaterad: 2013-12-11

Annons