TP 79 – Sverige och Flygvapnet

SVERIGE

1937 köpte ABA några DC-3:or för att flyga internationellt och under andra världskriget flög ABA kurirtrafik till England med DC-3. Man flög alltid under dåligt väder och med släckt belysning.

1942-06-20 blev ABA:s DC-3:a SE-BAG beskjutet av tyskt jaktflyg men lyckades ta sig till Bromma flygplats. Ett år senare, natten till 1943-08-28, försvann SE-BAF ”Gladan” över Nordsjön på väg hem från Skottland…

Flygplanet Gladan ses över innan Kåge Linder skall flyga till England i augusti 1943. Foto: Okänd (PDM Wikimedia).

Kurirtrafiken fortsatte men två månader senare, 1943-10-22, anfölls återigen SE-BAG ”Gripen” av tyskt jaktflyg. Flygplanet började brinna och havererade på Hållö SSV Smögen men den här gången överlevde endast två av de 15 ombordvarande personerna.

Flygningarna avbröts och förhandlingar inleddes med Tyskland och England om fri lejd. Flygtrafiken återupptogs med tänd belysning och flygplanskroppen märkt med stora bokstäver.

Flygplanet Gripen efter nedskjutningen 1943-10-22. Foto: Okänd (Aftonbladet).

Efter kriget fanns ett stort antal DC-3 på andrahandsmarknaden och ABA kunde utökade sin flygplansflotta.

FLYGVAPNET

Mellan åren 1948 och 1983 ingick totalt åtta exemplar av Douglas C-47 i Flygvapnet och de benämndes TP 79.

Flygplanen saknade beväpning och användes för en rad olika uppgifter: Signalspaning, materieltransporter, utveckling och utprovning av ny elektronik samt radarutrustning, utbildning av navigatörer, transport av Arméns fallskärmsjägare, VIP-transporter, samt biståndsflygningar i bland annat Röda Korsets tjänst.

C-47:an ”Munin” med kod 792 (79002) utanför Fallskärmsjägarskolan i Karlsborg.
Foto: Hangsna (CC0, Wikimedia, beskuren).

Flygvapnets första två C-47:or konverterades för att användas till signalspaning.

TP 79 var inledningsvis baserade vid Skaraborgs flygflottilj (F 7) och Svea flygflottilj (F 8). Då F 8 lades ner som förband 1974 flyttades kvarvarande flygplan till Östgöta flygflottilj (F 3). Vid F 3:s nedläggning 1974 blev Malmslätt detachement till Bråvalla flygflottilj och kallades F 13M. Flygplanen märktes om med flottiljsiffra 13 men hade fortsatt basering på Malmslätt.

Den mest omtalade TP 79 är 79001 som sköts ner av sovjetiskt jaktflyg 1952-06-13 vilket gav upphov till den så kallade Catalinaaffären.

79008 var den enda TP 79 som var kamouflagemålad, dvs man lät den tyska kamouflagemålningen sitta kvar efter att flygplanet hade levererats. Flygplanet inköptes som ersättare för det havererade 79005 och enligt rykten så fanns inga medel avsatta för inköp av flygplan så därför inköptes det som ”reservdelar”…

1975 åkte fyra man från F 13M ner till München och flög hem reservdelarna, ihopsatta. Det var ett helt flygplan som tullades in på Sturup och enligt ryktena frågade tullaren efter reservdelarna.
”Dem har vi satt ihop”, fick han till svar. (LAE)

Den kamouflagemålade 79008 på F 11 i juni 1978.
Foto: © Peter Liander (beskuren).

Fpl 79002 kom ofta att användas som en flygande testmaskin för FOA. Under en period hade 79002 en ombyggd noskon som innehöll utrustning för ubåtsjakt (ASW – Anti-Submarine Warfare).

79002 på Bromma 1980 med en Lansennos som har en ovanlig platta i fram (antenn eller kamera).
Foto: © Sven Scheiderbauer, F 10 Kamratförening.
79002 på Barkarby 1969 har försetts med en vitmålad Lansennos.
Foto: © Sven Scheiderbauer, F 10 Kamratförening.

DC-3 användes också för utprovning av bl a remskastare, remsfällare/hackare QP 2, roterande radarvarnare och passiv radarvarnare PQ 17.

Ombordstigning av civila fallskärmshoppare.
Foto: Arvid Halling, Föreningen Gamla Östersund (CC BY-NC).

Källor:
Wikipedia.
Flygvapenmuseum.
Signalspaning.se / Bengt Bergkvist.
LAE) Lae blogg (lae.blogg.se)

Uppdaterad: 2022-03-16

Annons