TP 78 – I Flygvapnet

TP 78 (78003) utrustad med skidställ. Notera koden på sidorodret och den trebladiga propellern! Foto: FS.

Några av de många Norseman som kom att friställas efter kriget fann vägen till Sverige och mindre flygföretag för vars verksamhet Norseman var s.a.s. skräddarsydd. Ett av dessa företag var AB Norrlandsflyg som specialiserat sig på specifika flygtransporter och uppdrag i övre Norrland.

I slutet av 40-talet lyckades Flygvapnet förvärva ett par flygplan av typen Norseman vilka tidigare brukades civilt. Orsaken till detta förvärv var behovet av ambulansflygplan vid FRÄD dvs den flygräddningsgrupp som enligt riksdagsbeslut skulle organiseras vid F 2 i Hägersnäs. FRÄD hade tillkommit efter erfarenheterna under krigsåren där behovet av undsättning av nödställda flygare gjort sig alltmer märkbar. Därutöver fanns ett uttalat behov för en ambulansflygverksamhet vad gällde bl a Stockholms skärgård.

FRÄD organiserades vid F 2 efter det attF 2 ”avvecklats” som marinspaningsflottilj. Grundstommen i den nya FRÄD-organisationen utgjordes av de tre flygplan av typen Catalina (TP 47) som levererats till Flygvapnet under slutet av 1947 och början av 1948. Catalina var till sin karaktär och med sin kapacitet ett flygplan användbart för de mest skiftande uppdrag vid sidan av direkt sjöräddning. Härvid kom Norseman att utgöra ett värde fullt komplement för rena ambulansflygningar. Norseman fick i Flygvapnet beteckningen TP 78 med registreringsnummer 78001-78003.

Flygplanen kom att målas helt orange. En färg som under krigsåren enligt internationell praxis använts på neutrala länders flygplan i civil flygverksamhet (jfr ABA:s DC-3:or under kriget). Ambulansflygningarna med TP 78 var att betrakta som ”civil flygverksamt” även om verksamheten som sådan organiserades och underhölls av det svenska Flygvapnet. Därvid vidmakthålls också en ”tradition” som initierats genom de tidigare Arméflygets ambulansflygverksamhet.

Tp 78 Norseman hade två mans besättning och oftast medföljde en läkare eller sjuksköterska vid ambulansflyguppdragen. Som ambulansflygplan försågs också TP 78 med ”röda kors”-märken på kroppssidorna och vingarnas ovan- och undersida.

Flygplanens historik redovisas nedan:

SE-CLZ var tidigare i tjänst i FV som 78001 Och dessförinnan registrerad SE-ASC. Här är flygplanet i Jämtlands Aeros färger. F 4: s vapen finns kvar på nosen även om själva kronan målats över! Foto: Se nedan.

78001 c/n 492. Efter att under kriget gjort tjänst inom USAAF med serie-nummer 43-35418 köptes flygplanet som surplus av firma Industridiesel den 14 februari 1946 av US Air Force. Priset var 9.000 dollar och den 4 mars samma år flögs den från Tyskland till Bromma av amerikanska piloter. Den 6 mars flögs flygplanet från Bromma till Boden men kapotterade i samband med landningen som skedde i dåligt väder varvid skador uppstod på vingar och stjärtparti.

Flygplanet överfördes därefter till F 21 i Luleå där det reparerades. Därefter försåldes flygplanet till AB Norrlandsflyg och fick civil registrering SE-ASC samt namnet ”SAREK”. Flygplanet återgick efter drygt ett år till Industridiesel som försålde det vidare till Flygvapnet i april 1948. Flygplanet tillfördes F 2 i Hägernäs där det kom i aktiv tjänst 1949. Den 2 september 1954 överfördes flygplanet till F 4 Frösön där det var i tjänst fram till 1959. Därefter försåldes flygplanet till Jämtlands Aero (Gunnar ”Spökis” Andersson) där det fick ny civil registrering i form av SE-CLZ. Under år 1970 övergick flygplanet till Turistflyg AB i Arjeplog. Våren 1980 inköptes flygplanet för Flygvapenmuseums räkning av stiftelsen för Flygvapenmuséet och transporterades till Malmslätt sensommaren samma år. Flygplanet renoverades och målades i Flygvapnets färger.

78002 c/n 601. Kom till Sverige på samma sätt som 78001 och registrerades redan 1946 på AB Norrlandsflyg som SE-ASA. Tidigare i tjänst vid USAAF med serie-nummer 44-70336. Via Industridiesel övertaget av Flygvapnet 1949. Först stationerades flygplanet vid F 21 i Luleå och därefter överfört till F 4 Frösön för att slutligt tillföras F 2 i Hägernäs den 29 juni 1954. Flygplanet totalhavererade den 14 juli 1954.

78003 c/n 559. Med tidigare USAAF-serial 44-70294 kom flygplanet till Sverige och civilregistrerades SE-ATB på Ahrenbergsflyg i Stockholm 460829. År 1949 förvärvades flygplanet av AB Trafik- Turist- Transportflyg, Stockholm. Den 14 december 1951 övergick SE-ATB i Flygvapnets ägo som 78003 och stationerades på F 2. Flygplanet totalförstördes vid brand på F 4 den 13 september 1956.


Källa:
Kontakt nr 60, februari 1983.
– Fotograf ej angiven på vissa bilder i originalartikeln.

Uppdaterad: 2019-02-16

Annons