Fpl 21 – Haveri fpl 21178

1952-05-28 – 48 km NO Sveg

Händelseförlopp

Under övning i instrumentflygning i rote F15-Sundsvall-F4-Sveg-F15 flög ff (lt C) från F4 som rotetvåa. Vid Svenstavik mötte roten moln som tätnade allt mer. Ff minskade avståndet till rotechefen till en spännvidd. Vid Sveg svängde rotechefen vänster mot F15, varvid ff i de täta molnen tappade rotechefen. Med hänsyn till kollisionsrisken svängde därför ff vänster för att komma fri från rotechefen och avsåg gå rakt ut efter 30-40 gr sväng. Under svängen låste sig balken i KH.

Ff kunde på grundinstrumenten inte återfå kontrollen över fpl som rörde sig i loopingplanet med vikning som följd. Efter en andra vikning beslöt ff att företa fallskärmsutsprång.

Ff drog först i det ordinarie handtaget för huvöppning och därefter i nödutlösningshandtaget. Huven på höger sida föll ned på vanligt sätt medan huven i övrigt satt kvar. Först efter ett slag med handen försvann huven. Ff satte upp fötterna i byglarna och drog i axelstropputlösningen.

Ff kände endast av obetydliga accelerationskrafter och hade ingen synfördunkling. Ff märkte inte när stolen försvann. När fask utlöstes låg ff med huvudet nedåt och fötterna snett uppåt. Ff kände ett relativt kraftigt ryck vid fask-utlösningen. Nedfärden behaglig, ingen pendling.

Ff kom ur moln på 300-400 m höjd och drev mot en sjö. Genom att dra i bärlinorna ändrade ff riktningen och nedslaget skedde i högstammig barrskog. Strax över trädtopparna korsade ff benen och skyddade ansiktet med armarna.

Ff själv fastnade inte i något träd men fask snärjde ett träd dock utan att fallet nämnvärt bromsades upp. Vid nedslaget stukade ff vänster fot (korsade ben). Ff hade ingen svårighet att koppla loss fask.

(ff: lt/FFSU)


Källa: Flyghistorisk Revy 

Uppdaterad: 2014-10-12

Annons