B 16 – Sammanställning

Flygplan nr 3359 från F 11 med kod 1. Foto: Okänd.

TEKNIK

Flygplanet var lågvingat med en motor i vardera vinge och hade infällbart huvudlandställ och styrbart bakhjul. Vid tillverkningen användes en rad olika material.

Vingen var en dukklädd träkonstruktion.

Flygkroppens främre del bestod av svetsade stålprofiler som var klädda med aluminiumplåt och glas.

Bakkroppen var tillverkad av ett skelett av svetsade stålrör. På stålrörsskelettet monterades profillister av trä som sedan kläddes med faner och duk.

Propellrarna var tillverkade av Alfa Romeo och var omställbara, flöjlningsbara och försedda med propellerregulator (s k constant speed-propeller).

Motor och landställ. Foto: Okänd.

TEKNISKA DATA

Längd11,8 m
Spännvidd16,65 m
Höjd3,7 m
Vingyta38,9 m²
Tomvikt4.300 kg
Max startvikt5.672 kg (B 16A: 5.650 kg, S 16A: 5.900 kg)
Motorer2 × 12-cyl luftkyld Isotta Fraschini Delta RC35
Motoreffekt2 x 750 hk
Bränsle, vingtankar2 x 520 liter
Bränsle,
extra i bombrummet
135 liter/st (max 2 st)
Max hastighet445 km/h (S16A o B16A: 420 km/t)
Räckvidd1.700 km, 10 tim
Max flyghöjd8.500 m
Fast beväpning
(ej TP 16)
– 2 st fasta 8 mm ksp m/22 (2×550 patroner) eller
  2 st fasta 13,2 mm akan m/39A
– 1 st 8 mm ksp m/22Fh i tornet (800 patroner)
– 1 st 8 mm ksp m/22-37R i gondolen (600 patroner)
Bombrummet
(alternativ):
(B 16 o T 16)
– 8 st 50 kg bomber
– 32 st 12 kg bomber (4 per bomblås)
Utvändiga bombställ
(alternativ):
(B 16: max 750 kg)
(T 16: max 900 kg)
– 4 st 50 kg bomber
– 2 st 250 kg bomber
– 1 st 500 kg bomb
– 1 st 250 kg bomber + 1 st 500 kg bomb
– 1 st 850 kg torped (bara T 16B)
– 1 st 400 kg mina (bara T 16B)
– 1 st 900 kg mina (bara T 16B)
Flygplan B 16 med kod 20. Foto: Okänd.

SAMMANSTÄLLNING

FV-nr
c/n
FV-typGodkänd
Kasserad
KoderHistorik
3301
4877
S 16A1940-10-29
1945-08-21
1940-11-07 till F 3.
1941-12-03 till F 11.
3302
4878
S 16A1940-11-29
1945-08-21
11-51940-11-28 till F 3.
1942-10-24 till F 11.
Total gångtid: 195 tim. Antal flygningar: 307 st.
3303
4879
S 16A1940-10-29
1945-08-21
3-48
11-2
1940-11-06 till F 3.
1941-12-22 till F 11.
Total gångtid: 284 tim. Antal flygningar: 525 st.
3304
4880
S 16A1940-10-29
1944-09-23
11-18
11-8
1940-11-08 till F 3.
1942-02-24 till F 11.
1944-05-15 nedskjutet av tyskt jaktflyg i Östersjön SV Steinort, utanför Libau (Liepaja).
Ff (Öström), fs (Håkansson), fsig (Blomström) och fsk (Ekstrand) omkom.
3305
4881
S 16A1940-11-29
1943-05-04
3-161940-11-25 till F 3.
1941-07-03 haveri vid landning vid dk-flygning.
Höger däck punkterat och ”ground loop”.
Edk (Olsson) och ldk (Brink) oskadade.
Total gångtid: 30 tim. Rep-kostnad: 40.000:-.
1943-03-29 kassationsförslag pga haveriet.
3306
4884
B 16A
S 16A
1940-12-13
1945-08-21
7-1
11-4
1940-12-12 till F 7.
1943-08-12 till F 11.
3307
4885
S 16A1940-11-29
1944-09-23
11-61940-11-28 till F 3.
1943-05-18 till F 11.
1944-06-28 totalhaveri vid Halmstad.
Nödlandning efter motorstörning pga vevaxelbrott.
Ff (Holmström,) fs (Eriksson), fsig (Berglund) och fsk (Andersson) oskadade. Två får dödades…
Rep-kostnad: 75.000:-. Total gångtid: 126 tim. Antal flygningar: 217 st.
3308
4886
S 16A1940-11-29
1945-08-21
3-59
11-3
1940-11-25 till F 3.
1941-12-19 till F 11.
3309
4887
S 16A1940-10-29
1943-05-04
1940-11 till CVV.
1942-06-09 till F 3.
1942-07-22 skador på vingställ mm, troligtvis efter upptagning vid dykning.
Total gångtid: 26,20 tim. Antal flygningar: 40 st.
3310
4888
B 16A1940-10-29
1943-03-17
7-2
11-20
1940-11-15 till F 7.
1942-03-04 till F 11.
1942-06-10 totalhaveri vid Gäddsäter, 7 km NV Nyköping. Vingbrott.
Ff (Edin), fs (Cederström), fsk (Fogelberg) och fsk (Lindblom) omkom.
Total gångtid 103 tim. Antal flygningar: 239 st.
3311
4889
S 16A1940-11-29
1945-03-15
11-121940-11-25 till F 3.
1944-01-14 till F 11.
1944-12-15 totalhaveri vid F 11.
Nödlandning pga motorstörning.
Ff (Bæcklund) kontusionsår i ansiktet, fs (Björcke) benbrott, mek (Örtengren) brännskador och fsig (Ericsson) oskadad.
Total gångtid: 189 tim. Antal flygningar: 272 st.
3312
4890
S 16A1940-11-29
1945-08-21
3-191940-11-25 till F 3.
1943-09-09 till F 11.
Total gångtid: 217 tim. Antal flygningar: 268 st.
3313
4891
S 16A1940-10-29
1945-08-21
3-51
11-4
1940-11-06 till F 3.
1942-10-24 till F 3.
1943-07-05 vid F 11.
Nödlandning pga motorstopp.
Ff (Gadd), fs (Mide), fsig (Åkerrén) och mek (Nilsson) oskadade.
Rep-kostnad: 33.000:-. Total gångtid: 90 tim.
Kass pga haveriet?
3314
4892
S 16A1940-11
1945-08-21
3-461940-11-28 till F 3.
1943-06-04 till F 11.
Total gångtid: 224 tim. Antal flygningar: 282 st.
3315
4893
S 16A1940-10-29
1945-03-29
3-46
11-16
1940-11-06 till F 3.
1941-12-03 till F 11.
1945-02-16 vid Visingsö.
Nödlandning pga motorstörning.
Ff (Lundin), fs (Eckman), fsig (Elghorn) och fsk (Bladh) oskadade. Rep-kostnad: 85.000:-. Total gångtid: 196 tim. Antal flygningar: 327 st.
3316
4894
S 16A1940-10-29
1945-08-21
3-53
3-47
1940-11-07 till F 3.
1943-07 till F 11.
3317
4895
S 16A1941-02-08
1945-08-21
1941-01-03 till F 3.
1945-07-13 till F 11.
3318
4896
B 16A
S 16A
1940-12-13
1945-02-02
11-221940-12-12 till F 7.
1942-04-27 till F 11.
Total gångtid: 380 tim. Antal flygningar: 509 st.
3319
4897
S 16A1941-02-08
1944-09-23
11-611941-05-16 till F 3.
1943-05-01? till F 11.
1944-05-23 nedskjutet av tyskt jaktflyg över Kattegatt.
Ff (Egéus), fs (Rosén), fsig (Erlandsson) och fsk (Boström) omkom.
3320
4898
S 16A1940-10-29
1942-09-28
3-441940-11-06 till F 3.
1942-06-18 haveri på F 3, Malmen.
Felbedömning vid landning.
Ff (Nordgren), fs (Ligner), fsig (Kirsten) och mek (Larsson) oskadda.
Rep-kostnad: 100.000:-. Total gångtid: 82.45 tim
3321
4899
B 16A
S 16A
1940-12-13
1945-08-21
1941-01-10 till F 7.
1944-06-20 till F 11.
Efter avskrivning till F 17 som instruktionsmateriel.
3322
4900
B 16A
S 16A
1940-10-29
1945-08-21
7-51940-11-19 till F 7.
1942-11-12 till F 11.
3323
4901
S 16A1940-11-29
1945-08-21
11-101940-11-25 till F 3.
1942-05-16 till F 11.
1943-07-08 haveri vid start F 11, Skavsta.
Konstruktionsfel på ett landningshjul.
Ff (Torell), fplch (Lagercrantz), fsk (Lindström) och fsig (jöberg) oskadda.
Rep-kostnad: 34.000:- (trolig kassation).
3324
4902
S 16A1941-02-08
1945-08-21
11-61941-02-08 till F 3.
1943-04-17 till F 11.
3325
4903
S 16A1941-02-08
1945-08-21
11-321940-12-20 till F 3.
1943-08-11 till F 11.
3326
4904
S 16A1940-11-29
1945-08-21
3-56
11-16
1940-11-25 till F 3.
1942-02-20 till F 11.
3327
4905
S 16A1941-02-08
1945-08-21
11-421940-12-20 till F 3.
1942-10-24 till F11.
Total gångtid: 240 tim. Antal flygningar: 262 st.
3328
4882
S 16A1940-11-29
1945-08-21
11-211940-11-25 till F 3.
1942-03-06 till F 11.
Total gångtid: 334 tim. Antal flygningar: 621 st.
3329
4936
S 16A1941-02-08
1945-08-21
3-21
11-
1941-04-28? till F 3.
1942-11-07 till F 11.
Total gångtid 211 tim. Antal flygningar 268 st.
3330
4937
S 16A1941-02-08
1945-08-21
3-47
11-5
1940-12-20 till F 3.
1941-12-22 till F 11.
3331
4938
S 16A1941-02-18
1945-08-21
3-3
11-58
1941-02-21 till F 3.
1942-11-11 till F 11.
Total gångtid: 166 tim. Antal flygningar: 117 st.
3332
4939
S 16A1941-02-18
1945-08-21
3-51
11-11
1941-02-21 till F 3.
1942-11-07 till F 11.
3333
4940
S 16A1941-02-18
1945-08-21
3-521941-02-21 till F 3.
1942-04-30 till F 11.
3334
4941
B 16A
S 16A
1941-03-28
1945-08-21
11-91941-03-17 till F 7.
1942-02-24 till F 11.
3335
4942
S 16A1941-03-07
1944-09-23
3-53
11-14
1941-02-21 till F 3.
1942-04-25 till F 11.
1944-05-14 nödlandning i Östersjön 13 km SV Ventspils (Windau).
Nedskjutet av tyskt jaktflyg.
Fsig (Ringström) omkom. Ff (Reimann), fs (Eriksson) och fsk (Karlsson) oskadade.
3336
4943
B 16A
S 16A
1941-03-18
1944-02-08
11-61941-03-01 till F 7.
1942-02-06 till F 11.
1944-01-11 totalhaveri vid Västra Eknö.
Nödlandning pga propellerfel.
Ff (Lindberg), fs (Ohlsson), fsig (Olsson) och fsk (Andersson) oskadda.
3337
4944
S 16A1941-02-18
1942-07-21
3-261941-02-21 till F 7.
1941-05- till F 3.
1942-05-12 totalhaveri på åker vid F 3, Malmen.
Brand pga felaktigt fallskärmsljus.
Fsk (Petersson) och fsig (Norlin) lätta handskador, ff (Stark) brandskador i ansiktet och elev (Frid) lätta handskador.
Gångtid fpl 59.50 tim. Antal flygningar 141 st.
3338
4945
B 16A
S 16A
1941-03-18
1945-08-21
11-17
11-49
1941-03-01 till F 7.
1942-02-24 till F 11.
3339
4946
B 16A1941-03-187-261941-03-01 till F 7.
1941-07-03 totalhaveri vid F 7, Såtenäs.
Kollision med trädtoppar vid dykövning.
Ff (Nilsson), fs (Sloberg), fsk (Jonsson) och mek (Olsson) omkom.
Total gångtid: 32,40 tim.
3340
4947
B 16A1941-03-18
1941-11-28
7-271941-03-01 till F 7.
1941-09-16 totalhaveri i Vänern, 17 km SO Mellerud.
Brand i motor efter propellerväxelhaveri.
Ff (Klingspor), fs (Staverfelt), sig (Petersson) och fsk (Augustsson) omkom.
3341
4948
B 16A
S 16A
1941-03-28
1945-08-21
11-231941-03-19 till F 7.
1942-04-21 till F 11.
3342
4949
S 16A
TP 16A
1941-02-18
1945-08-21
11-701941-02-21 till F 3.
1941-05-23 ändrad till TP 16A.
1941-08-19 till F 8.
1941-10-28 till F 7.
1943-05-26 till F 11.
3343
4950
B 16A1941-03-
1941-08-08
7-121941-03-19 till F 7.
1941-06-10 totalhaveri i Vänern vid F 7, Såtenäs.
Motorstörningar efter start.
Fsig (Borgström) skadad. Ff (Holtz) skadad men avled 11/6. Asp (Harding) och mek (Nyman) omkom.
Gångtid 28 tim.
3344
4951
S 16A
TP 16A
1941-02-18
1945-08-21
11-26
11-71
1941-02-21 till F 3.
1941-05-16 ombyggnad till TP 16A.
1942-05-13 till F 11.
3345
4952
B 16A
S 16A
1941-02-18
1944-09-25
7-12
11-34
1941-07-23 till F 7.
1943-01-22 till F 11.
1944-06-07 totalhaveri i Östersjön, S Utlängan.
Kollision med vattenytan vid dåligt väder.
Ff (Torstensson Borg), fs (Ahnfeldt), fsig (Persson) och fsk (Andreasson) omkom.
Totalt gångtid: 146 tim. Antal flygningar: 119 st.
3346
4953
B 16A
S 16A
1941-03-28
1945-08-21
7-131941-03-17 till F 7.
1943-02-25 till F 11?
3347
4954
B 16A
S 16A
1941-03-28
1945-08-21
7-14
11-9
1941-03-17 till F 7.
1942-11-20 till F 11.
Total gångtid: 294,40 tim.
3348
4901
B 16A
S 16A
1941-03-28
1945-08-21
1941-03-17 till F 7.
1943-02-12 till F 11.
Totalt gångtid: 174 tim. Antal flygningar: 148 st.
3349
4956
B 16A
S 16A
1941-03-28
1945-08-21
1941-03-19 till F 7.
1943-02-17 till F 11?
3350
4957
B 16A
S 16A
1941-03-28
1945-08-21
7-171941-03-17 till F 7.
1942-11-20 till F 11.
3351
4958
B 16A1941-03-28
1944-02-12
7-18
11-52
1941-03-17 till F 7.
1943-08-20 totalhaveri i Kärnsjön, 3 km Ö Svarteborg.
Buklandning vid nödlandning efter motorstopp.
Ldk (Brink), edk (Berkenstam), fsig (Fagerlund) och mek (Malmström) utan allvarligare skador.
Total gångtid: 28,50 tim. Antal flygningar: 33 st.
3352
4959
B 16A
S 16A
1941-03-28
1945-08-21
7-19
11-19?
1941-03-24 till F 7.
1943-10-20 beteckning S 16A.
1944-08-16 till F 11.
Total gångtid: 109 tim.
3353
4960
B 16A
S 16A
1941-03-28
1945-08-21
11-241941-03-19 till F 7.
1942-04-27 till F 11.
3354
4961
B 16A
S 16A
1941-03-28
1945-08-21
7-21
11-35
1941-03-19 till F 7.
1942-02-06 till F 11.
Total gångtid 300,40 tim
3355
4907
B 16A
S 16A
1940-12-13
1945-08-21
7-221940-12-12 till F 7.
1943-03-31 till F 11?
3356
4908
B 16A
S 16A
1940-12-13
1945-08-21
7-231940-12-12 till F 7.
1943-02-17 till F 11.
Totalt gångtid: 255 tim. Antal flygningar: 241 st.
3357
4909
B 16A
S 16A
1940-12-13
1945-08-21
1940-12-12 till F 7.
1943-03-31 till F 11?
3358
4910
S 16A1940-12-13
1943-11-04
3-221940-12-12 till F 3.
1941-07-28 haveri vid F 3, Malmen.
Felbedömning vid landning.
Besättning oskadad, landställ kass.
1942-12-04 till CVV för typgranskning efter haverireparation.
3359
4911
B 16A
S 16A
1941-03-28
1945-08-21
7-25
11-1
1941-03-24 till F 7.
1944-06-20 till F 11.
3360
4912
B 16A
S 16A
1940-12-13
1945-08-21
7-9
11-15
1940-12-12 till F 7.
1943-02-22 till F 11.
Total gångtid: 226 tim. Antal flygningar: 315 st.
3361
4913
S 16A1940-12-13
1945-08-21
3-54
11-19
11-28
1940-12-12 till F 3.
1942-01-28 till F 11.
3362
4914
B 16A1940-12-13
1943-06-25
7-101940-12-12 till F 7.
1941-08-30 haveri vid Hillsta Mellangård, Västerljung.
Nödlandning efter motorstörningar.
Ff (Olin), fs (Åkerstedt), fsig (Halling) och fsk (Johansson) oskadade.
Total gångtid 83,10 tim. Antal flygningar: 156 st.
Kassationsförslag 1943-06-11 pga höga rep-kostnader (33.125:-).
3363
4915
S 16A1941-02-08
1945-08-21
1941-01 ? till F 3.
1943-07-23 till F 11.
3364
4916
S 16A1941-02-08
1942-08-14
3-231941-04-28 till F 3.
1941-07-31 totalhaveri F 3. Bränsleläckage.
Efter landning antändes fpl, rullade vidare för egen maskin och körde in i ett träd.
Ff (Florén), fs (Tengzelius), mek (Norén) och pass (Schenk) oskadade.
Rep-kostnad: 100.000:-. Fpl kasserades.
Total gångtid: 56 tim.
3365
4917
S 16A1941-02-08
1945-08-21
1940-12-20 till Sverige och förrådsställd.
1942-05-16 till F 11.
Total gångtid: 227 tim. Antal flygningar: 404 st.
3366
4918
B 16A
S 16A
1941-03-18
1945-08-21
11-31941-03-01 till F 7.
1942-02-06 till F 11.
3367
4919
S 16A1941-02-18
1945-08-21
11-631941-02-21 till F 3.
1943-04-17 till F 11.
3368
4990
S 16A1941-02-18
1945-08-21
3-57
11-13
1941-02-21 till F 3.
1942-04-13 till F11.
3369
4921
S 16A1941-02-18
1941-11-28
3-281941-02-21 till F 3.
1941-08-17 totalhaveri vid Hjälmare docka, SO Arboga.
Motorstörningar. Vingen slog i trädtoppar.
Ff (Nilsson) och fs (Olai) omkom.
Fsig (Simonsson) svårt skadad.
Mek (Pettersson) skadad och svårt bränd (avled 4 dagar senare).
3370
4922
B 16A
S 16A
1941-03-28
1945-08-21
1941-03-17 till F 7.
1945-06-01 till F 11.
3371
4906
T 16A
S 16B
1941-10-03
1945-08-21
1942-07-05 till F 3.
1942-11-18 till F 11.
1941-09-18 haveri under leveransflygning.
Felbedömning vid landning i München-Riem.
Besättningen oskadad.
3372
4923
T 16A
S 16B
1941-10-03
1945-08-21
3-8
11-17
1941-09-24 till F 7.
1942-05-11 till F 3.
1943-05-06 till F 11.
Total gångtid: 149 tim. Antal flygningar: 336 st.
3373
4924
T 16A
S 16B
1941-10-03
1944-09-23
11-191941-09-24 till F 7.
1942-05-20 till F 3.
1944-08-02 totalhaveri vid Aspafjärden, S Nyköping, pga vingbrott.
Ff (Ahlberg), fs (Jonasson), fsig (Jonasson) och fsk (Englund) omkom.
Total gångtid: 80 tim. Antal flygningar: 265 st.
3374
4925
T 16A
S 16B
1941-09-12
1945-08-21
11-261941-07-26 till F 7.
1942-06-12 till F 3.
1942-11-25 till F 11.
1945-05-05 kassationsförslag pga dåligt skick.
Total gångtid: 165 tim. Antal flygningar: 296 st.
3375
4926
T 16A
S 16B
1941-10-03
1945-08-21
11-251941-09-30 till F 7.
1942-05-20 till F 3.
1942-11-11 till F 11.
3376
4927
T 16A1941-10-03
1943-07-30
11-181941-09-26 till F 7.
1942-10-07 till F 11.
1943-07-02 totalhaveri vid Landsort, Östersjön.
Kollision med vattenytan under spaningsflygning.
Ff (Schoultz), fs (Westberg), fsig (Jaensson) och mek (Gullberg) omkom.
Total gångtid: 43 tim. Antal flygningar: 48 st.
3377
4928
T 16A
S 16B
1941-10-03
1945-08-21
11-301941-09-22 till F 7.
1942-06-27 till F 11.
3378
4929
T 16A
S 16B
1941-10-03
1945-08-21
11-251941-09-22 till F 7.
1942-04-27 till F 11.
3379
4930
T 16A
S 16B
1941-09-12
1944-09-13
11-301941-08-28 till F 7.
1942-07-17 till F 11.
1944-08-21 nödlandning (haveri) på Vängsö flygfält.
Motorstopp pga låst reduceringsventil.
Ff (Nilsson), fs (Ramvall), fsig (Dahl) och fsk (Malmberg) oskadade.
Kasserades bl a pga hög rep-kostnad (100.000 kr).
Gångtid: 162,20 tim. Antal flygningar: 251 st.
3380
4931
T 16A
S 16B
1941-09-12
1945-08-21
11-311941-08-28 till F 7.
1942-06-29 till F 11.
3381
4932
T 16A
S 16B
1941-09-12
1945-08-21
11-201941-08-28 till F 7.
1942-07-17 till F 11.
3382
4933
T 16A
S 16B
1941-09-12
1944-03-22
1941-08-28 till F 7.
1942-07-17 till F 11.
1942-07-22 haveri vid landning F 11, Nyköping.
För hård bromsning efter utrullning.
Ff (Borg), resff (Ehrenstråle), mek (Palmblad) oskadade.
Rep-kostnad 53.000 kr.
Total gångtid: 14 tim. Antal flygningar: 20 st.
1944-03-13 kassationsförslag.
Kroppen användes i fpl 3308 som fått kroppen knäckt.
3383
4934
T 16A
S 16B
1941-09-12
1945-08-21
11-281941-08-28 till F 7. 1942-05-18 till F 11.
3384
4935
T 16A
S 16B
1941-09-12
1944-10-04
11-291941-08-28 till F 7.
1942-05-10 till F 11.
1944-09-12 totalhaveri vid F 7, Såtenäs.
Efter start i mörker kolliderade fpl med en träddunge.
Fmek (Welén) omkom.
Ff (Rasmusen) skadades svårt och avled följande dag.
Fsig (Påhlin) lättare skador på händerna.
Gångtid total: 253 tim. Antal flygningar: 387 st.
Fpl nr 3330 gick på nosen efter ojämn bromsverkan vid landning 1942-03-30 vid F 11. Foto: Okänd.
Haveri vid landning med fpl 3382 vid F 11 Nyköping 1942-07-22 pga för hård bromsning efter utrullning. Foto: Okänd.

YOUTUBE

Caproni på Flygvapenmuseum, Linköping.
F 11 film, 1941-1980 (Caproni från 1:48 till 5:00). Även intressanta spaningshändelser!
Från multimediastation på Flygvapenmuseum (del 1)
Från multimediastation på Flygvapenmuseum (del 2)
Eskaderövning september 1941 (Caproni vid 1:12 och 5:00)


Källor:

Huvudkälla: SFF Forum
Kompletteringar: Gotlands Försvarshistoria
Wikipedia
Upwikiro.top
Rilpedia
Secretprojects.co.uk
Ängelholms Flygmuseum
Tidsspegeln.blogspot.com
LAE blogg
F 11 museum
Military-history.fandom
Warthunder Forum
AEF (FlygvapenNytt 1967-5, sid 10)
SMB (spaningsflygplan)
SMB (bombflygplan)
Bilder (Picryl.com)
Flyg nr 20, 1945
Avio Blog

Uppdaterad: 2023-01-27

Annons