J 8 – Sammanställning och haverier

Haverirester från flygplan J 8 Gloster Gladiator vid Rinkaby. Troligtvis från kollisionen 1942-07-14 mellan fpl 244 och 267… Foto: Okänd/Flygvapenmuseum PDM
FV
nr
God-
känd
Av-
förd
Fb
koder
Gång-
tid
tim
Anmärkning
231370415470210F8-1
F9-1
F10-31
F20-1
F20-71
F1-
Fpltypen utgår
232371012470210F8-2
F1-
F10-1
F8-82
F5-
F20-2
F20-72
F1-
Fpltypen utgår
233371012451218F8-3
F9-2
F10-2
983Högt flygtidsuttag. Till yrkesskolan i Norrköping.
234371012390922F8-4140Totalhaveri 1939-06-21 vid Enköping pga otillåten lågflygning. Ff hade privat flyguppvisning (flög lågt och utförde flygakrobatik) över Enköping och Fagerudd där han hade flickbekanta. Fpl törnade emot en björk och plöjde därefter en gata i skogen. Ff (asp Å O Lidholm) mindre knäskada. 1)
235371012400726F8-5
F1-
F8-19
310Totalhaveri 40-06-17 i Hanöbukten, 10 km SSO Åhus. Under skjutning i rote mot luftmål dök fpl i 40° vinkel mot vattnet utan upptagningsförsök. Ff, som vid tidpunkten led av ett betydande sjukdomstillstånd, under övningens förlopp, och förmodligen pga de kraftiga dykningar och upptagningar, drabbats av medvetslöshet, svårare illamående eller svaghetstillstånd och därigenom blivit oförmögen att manövrera fpl. Ff (resoffasp L Yngve Hall) omkom. 1)
236380430411212F8-6
F9-16
F10-32
523Totalhaveri 41-10-06 i Kattegatt, Tylösand. Under övningsflygning med 3. div/F 10, långflygning Bulltofta-Såtenäs längs med västkusten, följde 1.roten kusten från Båstad mot Tylösand, där fullständig tjocka med endast 200-300 m sikt samt bleke rådde. Fpl flög på lägsta höjd ut över havet. Vid försök att flyga in mot land kolliderade båda fpl (246 och 236) med vattnet. Ff (asp C Peter von Heidenstam ) omkom (även ff i 246). 1)
237380427421023F8-7
F9-3
F10-3
619Totalhaveri 42-08-06 vid Sege järnvägsstation, Malmö. Vid anfall mot B 5-grupp och pga att förarna i fpl 2 och 8 i divisionen kommit att anfalla samma mål och för sent observerat varandra, kolliderade fpl (237) med J 8 nr 264 vid Bulltofta. Ff (offasp Per Axel F Persson) räddade sig med fallskärm (lätta skador). 1)
238380510451218F8-8
F10-4
F8-
642Fpl avfört pga hög ålder. Till Centrala Verkstadsskolan i Strömbacka, Piteå. 1)
239380428391118F8-9
F8-3
251Totalhaveri 39-10-30 Brännkyrka/Herrängen/Högdalen/Bandhagen. Under tillämpning av de nya formeringarna för jaktförband som försöksvis provats vid F 8 (div, grp, rote) kolliderade fpl med J 8 nr 248. Divch (fpl nr 239) har, sannolikt bländad i den rådande skarpa belysningen, felbedömt avståndet till 2.grp och trott sig vara närmare denna än han i själva verket varit. För att förhindra kollision har divch gjort en skarp högersväng varvid fpl (248) ej hunnit undanmanövrera utan kolliderat med divch fpl (239). Båda fpl gick i spin ihop och fattade eld vid nedslaget. Ff (lt S N V Ljungman) omkom. 1)
240380430460305F8-10
F9-
F10-33
F10-7
F10-62
F5-
F20-3
F20-73
913Fpl avfört pga hög ålder Till Uppsala läns skolor för yrkesundervisning. 1)
241380428410610F8-11
F9-17
F9-29
424Haveri 41-04-07 vid Trollhättan. Kollision i luften med J 8 nr 253 pga att de bägge ff – i stället för att utföra enskild, avancerad flygning över angivna områden och i strid mot givna order – samlats i rote och utfört låganfall mot en akantropp i Trollhättan. Fpl kolliderade pga antingen en oförberedd manöver av ledaren eller bristande uppmärksamhet av 2:an i roten. Ff (vpl korpral Alf E Ahrenberg ) omkom. 1)
242380427420611F8-12
F9-4
F10-5
437Totalhaveri 42-04-07 Gaddaröd, Degeberga, Önneköp. Misslyckad nödlandning efter motorstopp/motorstörning under lågflygning (oljetrycket gått ned till 0). Ff (fk A G Palmquist) skadades. 1)
243380428441127F8-13
F9-5
F8-93
913Fpl avfört pga hög ålder
244380427420826F8-14
F9-12
F10-34
698Totalhaveri 42-07-14 Rinkaby. Kollision i luften med J 8 nr 267 pga att båda ff under skjutning i division mot markmål ej i tid observerat varandra. Ff (fu Folke G Wedin) omkom. 1)
245380503410404F8-15
F9-6
F10-7
392Totalhaveri 41-01-15 vid Bulltofta. Nödlandning pga överhettad olja (oljekylare avstängd). Stora skador på fpl pga felbedömning vid landning. Beräknad rep-kostnad 25. 050:-. Ff (vpl ff Westerberg) oskadad. 1)
246380505411212F8-16
F9-13
F10-35
433Totalhaveri 41-10-06 i Kattegatt, Tylösand, Under övningsflygning med 3. div/F 10, långflygning Bulltofta-Såtenäs längs med västkusten, följde 1.roten kusten från Båstad mot Tylösand, där fullständig tjocka med endast 200-300 m sikt samt bleke rådde. Fpl flög på lägsta höjd ut över havet. Vid försök att flyga in mot land kolliderade båda fpl (246 och 236) med vattnet. Ff (asp Tord R Runeborg) omkom (även ff i 236). 1)
247381004410124F8-17
F8-28
F9-28
321Totalhaveri 41-01-08 Torslanda. Efter start fick fpl motorstopp (bristande bränsletillförsel) och ff vände om och fpl tog mark mycket hårt 50 m in på fältet, studsade upp och tog åter mark 170 m längre bort. Fpl tvärade och körde i hög fart mot ett dike och en stengärdesgård samt slog runt och övertändes. Ff (lt Edgard W E Gustafson) omkom. 1)
248381004391118F8-18
F8-9
82Totalhaveri 39-10-30 Brännkyrka/Herrängen/Högdalen/Bandhagen. Under tillämpning av de nya formeringarna för jaktförband som försöksvis provats vid F 8 (div, grp, rote) kolliderade fpl med J 8 nr 239. Divch (fpl nr 239) har, sannolikt bländad i den rådande skarpa belysningen, felbedömt avståndet till 2.grp och trott sig vara närmare denna än han i själva verket varit. För att förhindra kollision har divch gjort en skarp högersväng varvid fpl (248) ej hunnit undanmanövrera utan kolliderat med divch fpl (239). Båda fpl gick i spin ihop och fattade eld vid nedslaget. Ff (kd Bror Albin Frantz) räddade sig med fallskärm, endast lätt skadad. 1)
249381004460506F8-19
F10-8
F8-89
F9-
760Fpl avfört pga hög ålder
250381004420721F8-20
F9-18
F10-9
348Totalhaveri 42-05-27 vid Lövestad (S:t Olof – Hörby). Nödlandning pga motorstörning (oljetrycket gått ner till 0), troligen pga bränslebrist genom tillfällig blockering av förgasarens munstycke. Ff (fu E A Nylén) räddade sig med fallskärm. Lätt skadad. 1)
251381004400528F8-21110Totalhaveri 1940-04-22 Huvudsta. Vid ingång till landning stoppade motorn, sannolikt pga bensinbrist i huvudtanken. Fpl kolliderade med ledningarna vid järnvägslinjen Stockholm-Sundbyberg och tog mark 40 m bortom järnvägen varvid fpl gick runt och stannade i halvt ryggläge. Ff (resoffasp Schantz) lindrig hjärnskakning, lättare kontusion höger kind och höger knä. 1)
252390131400604F8-22222Totalhaveri 40-05-08 på F 8, Barkarby. Kollision med J 8 nr 260 pga felbedömning från gruppchefens sida beträffande för gruppen erforderligt landningsutrymme och att det påkörda fpl kommit i död vinkel för trean. Ff (kd Olof af Geijerstam) oskadad. 1)
253390310410610F8-23
F8-1
F9-17
301Haveri 41-04-07 vid Trollhättan. Kollision i luften med J 8 nr 241 pga att de bägge ff – i stället för att utföra enskild, avancerad flygning över angivna områden och i strid mot givna order – samlats i rote och utfört låganfall mot en akantropp i Trollhättan. Fpl kolliderade pga antingen en oförberedd manöver av ledaren eller bristande uppmärksamhet av 2:an i roten. Ff (vpl krp E Georg Nilsson) omkom. 1)
254390105460917F8-24
F9-29
F10-36
F8-
F5-
F20-8
F20-74
796Fpl avfört pga hög ålder
255390103450829F8-25
F9-7
F10-10
F8-95
809Avfört pga höga rep. kostnader.
256381213470210F8-26
F9-19
F10-37
F20-75
F1-
Fpltypen utgår
257381213451012F8-27
F9-
F10-20
F10-38
F8-
820Fpl avfört pga hög ålder. Till Norrköpings Stads Skolor för Yrkesundervisning. 1)
258390105450616F8-28
F9-21
F10-11
F8-
Fpl avfört pga hög ålder. Till F 14 för instruktionsändamål. 1)
259390105420611F8-29
F10-12
578Totalhaveri 42-04-10 vid Östra Grevie. Fpl kolliderar med kraftledning och brand uppstår vid nedslaget. Ff (vpl krp B Olof M Blomberg) omkom. 1)
260390131400604F8-30219Totalhaveri 40-05-08 på F 8, Barkarby. Kollision med J 8 nr 252 pga felbedömning från gruppchefens sida beträffande för gruppen erforderligt landningsutrymme och att det påkörda fpl kommit i död vinkel för trean. Ff (lt G Swanlund) oskadad. 1)
261390420450616F8-31
F9-
F10-39
F20-6
F20-76
696Fpl avfört pga hög ålder. Till F 8 för instruktionsändamål. 1)
262390616450711F8-32
F9-92
F10-13
F8-92
F9-92
Fpl avfört pga hög ålder. Till Tekniska Gymnasiet, Norrköping. 1)
263390420460823F8-33
F9-23
F10-40
F20-7
F20-77
822Fpl avfört pga hög ålder
264390420421023F8-34
F9-34
F10-14
Totalhaveri 42-08-06 vid Sege järnvägsstation, Malmö. Vid anfall mot B 5-grupp och pga att förarna i fpl 2 och 8 i divisionen kommit att anfalla samma mål och för sent observerat varandra, kolliderade fpl (264) med J 8 nr 237 vid Bulltofta. Ff (offasp S L M Claesson) räddade sig med fallskärm (lätta skador). 1)
265380510470317F8-35
F9-10
F10-15
F8-66
F13-66
793Fpl avfört pga hög ålder. Till Oxtorget, Norrköping. 1)
266380510460822F8-36
F9-
F10-41
F20-78
942Fpl avfört pga motorskärning och ålder. 1)
267380510420826F8-37
F9-
F10-42
536Totalhaveri 42-07-14 Rinkaby. Kollision i luften med J 8 nr 244 pga att båda ff under skjutning i division mot markmål ej i tid observerat varandra. Ff (asp K E Bertil Stenberg) omkom. 1)
268380609410328F8-38
F19-
F10-16
238Nödlandning 41-02-06 vid Simrishamn pga desorientering. Felbedömning vid nödlandning. Ff (vpl Persson) oskadad. Beräknad rep-kostnad 15.000:-. Kassation. 1)
269380530381025F8-3959Totalhaveri 1938-08-16 Kiaby. Under anfallsövning på 2.000 m höjd attackerade en 3-grupp ett målfpl varvid fpl (269) kolliderade med J 8 nr 272 och får stjärtrodren avslagna. Ff (resoffasp J G Karlsson) hoppar och får en minde huvudskada. 1)
270380530440323F8-40
F10-17
F20-9
440Haveri 44-01-26 Körslätts gård i Kvidinge. Nödlandning pga motorstörning. Landning i medvind på plöjd åker med stora skador som följd. Ff (kd C R Larsson) oskadad. 1)
271380530410228F8-41
F10-18
245Totalhaveri 41-01-15, 1 km S Bulltofta. Efter motorstopp (brusten huvudvevstake) på 1.000 m höjd lyckades ff ej nå fram till Bulltofta, utan försökte då landa på ett fält intill. Strax innan sättning väjde ff för en kraftledning varvid fpl vek sig. Ff (vpl Smith) oskadad. 1)
272380530381025F8-4222Totalhaveri vid nödlandning 1938-08-16 vid Rinkaby (Fjälkinge backe). Under anfallsövning på 2.000 m höjd attackerade en 3-grupp ett målfpl varvid fpl (272) kolliderade med J 8 nr 269. Ff gick mot Rinkaby men vid insvängningen före landningen gick planet i spinn och antändes vid nedslaget. Ff (resoffaspirant Bo S Norling) omkom. 1)
273380609460917F8-43
F10-19
F20-10
F20-79
832Fpl avfört pga hög ålder
274380625400916F8-44
F19-gD
155 Till F 19 39-12-21. Totalhaveri 40-03-10 vid testflygning, 8 km S Veits i Luoto, Finland.
Ff (fk fing S Åke Hildinger) omkom. 1,2)
275380609450904F8-45
F19-gC
F8-
F10-72
F20-72
F20-80
816Fpl avfört pga hög ålder. Till Spånga yrkesskola.
276380609450329F8-46
F19-gL
F10-21
F10-73
F20-12
F20-81
771Haveri 45-02-20. Kollision under stationstjänst med J 8 nr 266. Skador flygplan: Kroppsrör skadade. Kassation. 1)
277380609450919F8-47
F10-22
F20-74
F20-13
F20-82
592Fpl avfört pga hög ålder.
278380609450630F8-48
F19-gH
F10-23
F20-75
F20-83
699Fpl bevarat vid FV-museum som F19 gul H.
279380625450630F8-49
F19-gG
F8-
F10-24
F20-84
740Fpl avfört pga hög ålder. Till Verkstadsskolan i Sundsvall. 1)
280380625390808F8-5030Totalhaveri 1939-07-01 i Hanöbukten (Utklippan). Motorstopp på 2.000 m över hav pga brustet oljerör. Ff (fu Carl G Andersson) räddade sig med fallskärm. 1)
281380625400916F8-51
F19-
110Totalhaveri 40-01-23 3,5 km V Märkäjärvi, Finland. Ff (fk John M Sjöqvist) omkom. 1)
282380705400916F8-52
F19-
116Totalhaveri 40-02-20 NO Uleåborg, Finland. 1)
283380705461213F8-53
F19-gI
F8-55
F10-25
F10-77
F20-16
F20-85
655Skadat efter brand vid oaktsamhet vid tankning vid F 19 i Finland, 1940. Fpl nedmonterat, fraktat till Sverige och reparerat.
284380705410228F8-54
F19-gF
F10-26
255Totalhaveri 41-02-05 Hyby. Under återsamling efter spridning och undanmanövrar för lv, kolliderade 2.rotech 1.grp (nr 285) bakifrån och underifrån med 2:an (nr 284) i roten eftersom han blev bländad av solen och därför felaktigt bedömde 2:ans placering. Under nära lodrät piké sönderföll fpl i luften innan det tog mark 300 m S Hyby. Ff (vpl Sten Gösta Söderblom-Englund) räddade sig med fallskärm. 1)
285380705410228F8-55
F19-gK
F8-
F10-27
337Totalhaveri 41-02-05 Hyby. Under återsamling efter spridning och undanmanövrar för lv, kolliderade 2.rotech 1.grp (nr 285) bakifrån och underifrån med 2:an (nr 284) i roten eftersom han blev bländad av solen och därför felaktigt bedömde 2:ans placering. Under nära lodrät piké sönderföll fpl i luften innan det tog mark 300 m S Hyby. Ff (vpl Carl Gustaf Sandblom) räddade sig med fallskärm. 1)
14 st fpl J 8 troligtvis på F 1 i Västerås 1938 samtidigt som nio bombflygplan B 3 flyger över i formation. Foto: Okänd/Flygvapenmuseum PDM

Fördelning av J 8 inom Flygvapnet

Förband1937193819391940194119421943194419451946
F 1 Västerås3
F 8 Barkarby51493111173
F 9 Fårösund/Säve3021
F 10 Bulltofta/Barkåkra321514
F 13 Bråvalla1
F 16 Uppsala159
Totalt flygplansbestånd351493332262524111

Källor:
Kontakt nr 70 (feb 1985)
1 – SFF (Svenskt Flyghistoriskt Forum)
2 – Foto: Karl Johan Åke Sundström / Flygvapenmuseum PFM


Uppdaterad: 2020-09-24

Annons