Fpl 35 – J 35D Jaktversionen

På valborgsmässoafton 1964 hamnade fpl 35300 i utrullningshindret på Bråvalla. Foto: Okänd (SFF).

1 augusti 1957 var specifikationen för 35B2 klar.

Senare fick denna nya Drakenversion beteckningen 35D (David). Den nya förbättrade motorn RM 6C var nu mogen att introduceras tillsammans med tillhörande efterbrännkammare typ 67. Jämfört med tidigare A- och B-versioner kunde D-versionen medföra ytterligare 600 liter bränsle och dessutom två fälltankar rymmande vardera 530 liter.

Till det yttre skilde sig J 35D från J 35A och B framför allt genom de framdragna och smäckrare luftintagen, samt det i fenan topplacerade pitotröret. Dessa drag var gemensamma för efterföljande versioner E och F (J).

Strategiskt innebar D-versionen klara förbättringar beträffande stigprestanda och acceleration. Däremot innebar den nya motorn inte att topphöjden ökade. För att bekämpa fientligt flyg på höjder upp till 15.000 meter krävdes en ny robotbeväpning. Denna blev dock aldrig aktuell förrän i det utvecklade 35F-systemet. För J 35D gällde fortfarande RB 24.

Den första prototypen till D-versionen provflögs den 27 december 1960. Serietillverkningen påbörjades 1962 och följande år började serieleveranser till F 13. Officiellt debuterade J 35D vid en pressvisning den 30 september 1963. Det första serieflygplanet (35274) användes för fortsatt utprovning vid SAAB och FC och levererades aldrig till Flygvapnet förrän det modifierats till S 35E med nummer 35960. De följande flygplanen i den första delserien med nummer 35275-35304 flögs endast kortare period vid F 13 innan de ställdes i förråd. De saknade radar, eftersom PS-03 vid denna tid fortfarande var under utveckling. Under 1966 överfördes de förrådsställda planen till SAAB för en första modifiering och slutligen konverterades 29 st J 35D vid CVM till S 35E. Den ursprungliga raka huven behölls vid denna konvertering.

Situationsbild av J 35D ur F 10 i främre klargöringsområde (framom), klar för start och utrustad med RB 24 Sidewinder-robotar. Foto: Se nedan.

Den andra delserien omfattade fpl 35305-35328 (förutom 35310 som även konverterades till S 35E). Dessa flygplan betecknades J 35D1 och levererades till F 13 under våren 1964. Efter hand som F 13 senare fick J 35F överfördes flottiljens J 35D1 till F 10 redan under sommaren 1964.

Den sista delserien (III) omfattade fpl 35329-35393 och betecknades J 35D2. Dessa flygplan hade full elektronisk utrustning med sikte 7A, siktesradar PS-03/A samt styrautomat 05 med integrerad Machhållning. Dessa flygplan levererades till F 13, F 10, F 3, F 4 och F 21. Efterhand ersattes D-versionen av J 35F

F 4 opererade emellertid J 35D fram till leverans av JA 37 Viggen 1984. Även F 21 (2 div) opererade J 35D fram till 1984.

De flygplan som levererats till flottilj i D1-utförande modifierades efter hand till D2-standard vid CVV Hässlö. Flygplan med nummer 35305-35328 (utom 35306, 35309, 35310, 35316 och 35319) samt 35329-35353 (utom 35331) modifierades samtliga vid CVV. Övriga flygplan modifierades vid respektive förband. Det gällde då införandet av såväl ”Etapp 2 standard” som en ny raketstol i samtliga flygplan. Detta kunde ske genom att kabingolvet sänktes med 5 cm. Enligt de första direktiven skulle alla modifieringar vara avklarade till den 1 januari 1968, men arbetet fortsatte en bra bit in på detta år. Underbeteckningarna D1 och D2 slopades därmed och kvar fanns endast beteckningen J 35D.

Minneslista för flygplan J3 5D. Framsida. Vänster från 1965, höger från 1972. Foto: Flygvapenmuseum CC BY

Minneslista för flygplan J3 5D. Baksida. Vänster från 1965, höger från 1972. Foto: Flygvapenmuseum CC BY

I samband med kassation och avställning av J 35D har 24 flygplan återköpts av SAAB för konvertering till 35OE och export till Österrike. Ett flygplan har sålts av Aces High Ltd England (G-BOAR) till Warplanes Inc i USA dit det fraktades med båt. En J 35D uppställdes som ”gateguard” vid F 4 Frösön och ett flygplan ställdes ut vid Hammarnäset.

Tabell – J 35D Draken

Fpl-nrGodkändKasseradOperatör o koderAnmärkningar
35274FC-274, SAABPfpl, ej lev FV, mod 35960
35275  F13-75 
35276630508FC-276, F13-76, SAABMod 35944
35277630617F13-77, SAABMod 35957
35278  F13-278, -78 
35279630606FC-279, F13-79, FC, SAABMod 35948
35280630617FC-280, F13-80, SAABMod 35955
35281630910FC, F13-81, SAABMod 35959
35282630614F13-82, SAABMod 35934
35283630813F13-83, SAABMod 35942
35284620910F13-84, SAABMod 35940
35285631228F13-85, SAABMod 35958
35286631001F13-86, SAABMod 35950
35287631001F13-87, SAABMod 35938
35288631001F13-88, SAABMod 35933
35289631001FC, F13-89, SAABMod 35935
35290631106F13-90, SAABMod 35952
35291631106F13-91, SAABMod 35946
35292631014FC, F13-92, SAABMod 35956
35293631031F13-93, SAABMod 35953
35294631126F13-94, SAABMod 35941
35295631120F13-95, SAABMod 35949
35296631217F13-96, SAABMod 35937
35297631118F13-97, SAABMod 35939
35298631217F13-98, SAABMod 35954
35299631120F13-99, SAABMod 35945
35300631217F13- , SAABMod 35951
35301631209FC, F13-01, F3-01, SAABMod 35947
35302631228F13-02, F3-02, SAABMod 35936
35303640108F13-03, SAABMod 35943
35304640124670130F13-04, F10-01Hav 661122 F 10 (minuslandning)
35305640128 F13-05, F10-02, F4-02 
35306640224?F13-06, F10-03, f4-03Hög gångtid
35307640121?F13-07, F10-04, F21- , F4-04 
35308640224790212F13-08, F10-05, F4-25Avveckling (F 14)
35309640224640824F13-09Hav 640306 F 13 (minuslandning)
35310F13-10 (?)Mod 35932
35311640218 F13-11, F10-07, F4-07 
35312640204780609F13-12, F10-08, F4-08Haveri 770817 på F 12 flygfält i bankorset. Kollision med 35433. Ff oskadad. Se Haverier.
35313640316 F13-13, F10-09, F4-09, F10- 
35314640224 F13-14, F10-10, F4-10, SAABMod 35OE (Österrike)
35315640218 F13-15, F10-11, F4-11, SAABMod 35OE (Österrike)
35316640218650226F13-16Hav 640506 Mälaren
35317640316 F13-17, F10-12, F4-17, F3-17, FC, F10- 
35318640316770420F13, F10-13, F3-13Böv 78 ?? (F 8 ?)
35319640401650702F13-19, F10-14Hav 650202 Hallandsåsen
35320640413 F13-20, F10-15, F4-15 
35321640413 F13-21, F10-16, F4-16 
35322640413671006F13-22, F10-17Hav 670906 Utö
35323640401 F13-23, F10-18, F4-18, F10- 
35324640421 F13-24, F10-19, F4-19, -24, SAABMod 35OE (Österrike)
35325640413 F13-25, F10-20, F4-20, F10- 
35326640512790212F13, F10-21, F4-21Avveckling, böv F 4
35327640504 F13-27, F10-22, F4-22 
35328640504 F13-28, F10-23, F4-23, SAABMod 35OE (Österrike)
35329  F13-29, F10-29, F3-29, F21-29 
35330  F13, F3-30, F10-40, F3-30, F21-30Hög gångtid
35331640623661209F13-31Hav 660609 Grimsvallen
35332640701700616F13-32, F3-32, F21-32Haveri 700428 Järve, 20 km S Piteå. En fyrgrupp övade avancerad stridsmässig flygning på ca 2.000 m höjd. Hela fyrgruppen kom in i dykning i hög fart men bara två kom ur den. Okontrollerat flygläge och rodermomentbegränsning. Fsk-hopp i över 1.000 km/tim. Ff omkom. Se även 35334. (GT,Exp,Se)
35333640818 F13-33, F3, F21-33Hav 830628 SO Morjärv ca 09:00. Ff :s rote övade luftstrid med annan rote. Molnhöjd 500 m. Vid anfall kom ff ned på för låg höjd. Fpl (som låg rätt på vingarna) gled utmed en mosse innan det slog i en kulle. Fpl sönderdelades o brinnande delar spreds över en stor yta. Ff omkom. Ff havererade med en annan 35:a 1983-04-19. (GP,DN,Exp)
35334640623700616F13-34, F3-24, F10-34, F21-34Haveri 700428 sjön Finnträsket, S Piteå (Bottenviken?). En fyrgrupp övade avancerad stridsmässig flygning på ca 2.000 m höjd. Hela fyrgruppen kom in i dykning i hög fart men bara två kom ur den. Okontrollerat flygläge och rodermomentbegränsning. Fsk-hopp i över 1.000 km/tim. Ff blev hängande i ett träd och fick flera arm- och benbrott. Se även 35332. (GT,Exp,Se)
35335  F13-35, F3-35, F4-35, F21-35, F4-25, F10- 
35336  F13-36, F3-36, F21-36, SAABMod 35OE (Österrike)
35337  F13-37, F10-30, F21-37Hög gångtid
35338  F13-38, F3-38, F4-31, SAABMod 35OE (Österrike)
35339640818 F13-39, F3-39, F10-39, F21-39, F10- 
35340640826 F13-40, F3-40, SAABMod 35OE (Österrike)
35341640826 F13-41, F3-41, F4-41, SAABMod 35OE (Österrike)
35342640918 F13-42, F3-42, F4-42, F21-42, SAABMod 35OE (Österrike)
35343640903730523F13-43, FC; F3, F21-43Hav 730411 Munksand, havet utanför Piteå. Ff och rotetvåan påbörjade, med radio och visuell kontakt, stigning genom moln till 6.000 m höjd. Vid avslutad stigning och molngenomgång var ff försvunnen. Ingen radiotrafik hade förekommit. En oljefläck på vattenytan visade var fpl slagit ned. Ff omkom. (Exp)
35344640918 F13-44, F3, F10-38, F21-44 
35345640929 F13-45, F3-45, F10-45, F4-45 
35346640929 F13-46, F3-46, -66, F4-66, F21-46 
35347641007 F13-47, F3-47, F21-47, F10- 
35348641022 F13-48, F3-48, F21-48, F10-Föreslagen till kass
35349640929 FC-16, F13-49, F3-49, F4-49Hav 840404 på Storsjöns is. Civil hkp-pilot (fd 35-pilot) räddar ensam ff ur stängd, brinnande kabin med stor fara för eget liv. Strax efter räddningen börjar krutladdningarna explodera i kabinen. (GT)
35350641007 F13-50, F3-50, F4-50, SAAB (35OE)G-BOAR (Aces High Ltd)
35351641022 F13-51, F3-51, F21-51, SAABMod 35OE (Österrike)
35352641022 F13-52,F3-52, F10-41, F21-45 
35353641102 F13-53, F3-53, f4-53 
35354641109 F13-54, F3-54, F4-54, F21- 
35355641204661209F13-55, F3-55Hav 661118 Vårdsberga k:a
35356650302790212F13-56, F3-56, F4-56Avveckling, böv F 4
35357641109 F13-57, F3-57, F4-57 
35358641126790212F13-58, F3-58, F4-58, F21Avveckling, böv F 4
35359641229710504F13-59, F3, F4-59Haveri 710119 Gällö, S Östersund. Superstall (?) på 12.500 m höjd. Fsk-hopp på 3.000 m. Fpl föll ner i en lada. (Exp)
35360641126 F13-60, F3, F21-40, SAABMod 35OE (Österrike)
35361641204701130F13-61, F3-61, F4-61Haveri 700902 Strömsund. Fsk-hopp på 3.000 m höjd. (GT)
35362641229780508F13-62, F3-62, F4-66, -46Hav 771003 Storsjön
35363641004680114F13-63, F3-63Hav 671205 F 3
35364650105790212F13-64, F3-64, F4-64Avveckling, böv F 4
35365641229 F13-65, F3-65, F4-65, F21-29, F10- 
35366650105 F13-66, F3-66, F10-66, F4-66, F21-34, F10-Föreslås till kass
35367650212 F10-06, F4-06, F10- 
35368650112 F10-24, F4-68, SAABMod 35OE (Österrike)
35369650216 F10-25, F21-49 
35370650112 F10-26, -60, F4-26, SAABMod 35OE (Österrike)
35371650302 F13-01, F3, F4-01, F10- 
35372650223 F10-27, F4-27 
35373650216 F10-28, -63, F4-28, SAABMod 35OE (Österrike)
35374650315 F10-29, F4-29Hav 801009 Åmsele
35375650223 F13-05, F3-05, F4-05, SAABMod 35OE (Österrike)
35376650317690824F13-06, F3-06Hav 690523 Vättern
35377650315691120F10-30, F21-50Hav 690917 Hindersöfjärden, Luleå. Koll i luften med 35936 under luftstrid. Fart ca 800 km/tim. Ff omkom. Fpl på 8 m djup. (DN,GT)
35378650223 F13-08, F3-08, F4-38, SAABMod 35OE (Österrike)
35379650330731120F13-09, F3, F21-32Haveri 731017 F 13. Fpl från F 21 får fågelkollision (huven) vid startpådrag. Ff avbryter starten men bromsskärmen fungerar inte och startbanan är hal. Fpl rullar ut (utrullningshinder saknas) och passerar en väg. Fälltankarna slår i vägkanten och bränslet fattar eld. Fpl voltar ett helt varv och kommer ned på ”magen”. Ff lyckas ta sig oskadd ur det häftigt brinnande flygplanet. (Exp)
35380650317 F13-10, F3, F4-30 
35381650330 F10-31, F21-31 
35382650330 F13-12, F3-12, F4-42, F10- 
35383650330 F10-32, F4-32, F10- 
35384650413 F10-33, F4-33, SAABMod 35OE (Österrike)
35385650409660819F13-15, F3-15Hav 660603 Himmersfjärden
353866504133 F10-34, F4-34, SAABMod 35OE (Österrike)
35387650409 F13-17, F3-17, F4-12, F21-38 
35388650505 F10-35, F4-37Monument F 4
35389650505 F13-19, F3-19, F4-19, F21-43Hav 830215 Myrheden 25 km SO Fällfors, Västerbotten. Superstall. Fsk-hopp.
35390650505690829F13-20, F3-20Hav 690613 09:20 Östersjön, 10 km v Visby. Radarledd stridsmässig avancerad flygning. (GP)
35391650505 F10-36, F4-36 
35392650428790212F13-22, F3-22, F4-52Avveckling, utst Hammarnäset
35393650505 F13-23, F3-23, F21-35, SAABMod 35OE (Österrike)
Transport av flygplan 35 Draken (märkt F3-10) på allmän väg i Malmslätt 1971. Foto: Sven Lindh / Flygvapenmuseum CC BY (beskuren).
Transport av flygplan 35 Draken (märkt F3-10) på allmän väg i Malmslätt 1971. Foto: Sven Lindh / Flygvapenmuseum CC BY (beskuren).

Källor:
KONTAKT nr 93, september 1989.
– Sammanställningen daterad 1989-04-10.
– Fotograf ej angiven i originalartikeln.
Övriga källor är tidningsnotiser och anges enl: (GT)
SFF) Svenskt Flyghistoriskt Forum

Uppdaterad: 2021-02-18