Fpl 35 – J 35D Jaktversionen

På flygplan 35 Draken passerar utrullningshindret efter start från F 4 Frösön 1974-10. Foto: Hallings foto / Stiftelsen Jamtli Bildbyrå (CC).

1 augusti 1957 var specifikationen för 35B2 klar.

Senare fick denna nya Drakenversion beteckningen 35D (David). Den nya förbättrade motorn RM 6C var nu mogen att introduceras tillsammans med tillhörande efterbrännkammare typ 67. Jämfört med tidigare A- och B-versioner kunde D-versionen medföra ytterligare 600 liter bränsle och dessutom två fälltankar rymmande vardera 530 liter.

Till det yttre skilde sig J 35D från J 35A och B framför allt genom de framdragna och smäckrare luftintagen, samt det i fenan topplacerade pitotröret. Dessa drag var gemensamma för efterföljande versioner E och F (J).

Strategiskt innebar D-versionen klara förbättringar beträffande stigprestanda och acceleration. Däremot innebar den nya motorn inte att topphöjden ökade. För att bekämpa fientligt flyg på höjder upp till 15.000 meter krävdes en ny robotbeväpning. Denna blev dock aldrig aktuell förrän i det utvecklade 35F-systemet. För J 35D gällde fortfarande RB 24.

Den första prototypen till D-versionen provflögs den 27 december 1960. Serietillverkningen påbörjades 1962 och följande år började serieleveranser till F 13. Officiellt debuterade J 35D vid en pressvisning den 30 september 1963. Det första serieflygplanet (35274) användes för fortsatt utprovning vid SAAB och FC och levererades aldrig till Flygvapnet förrän det modifierats till S 35E med nummer 35960. De följande flygplanen i den första delserien med nummer 35275-35304 flögs endast kortare period vid F 13 innan de ställdes i förråd. De saknade radar, eftersom PS-03 vid denna tid fortfarande var under utveckling. Under 1966 överfördes de förrådsställda planen till SAAB för en första modifiering och slutligen konverterades 29 st J 35D vid CVM till S 35E. Den ursprungliga raka huven behölls vid denna konvertering.

Situationsbild av J 35D ur F 10 i främre klargöringsområde (framom), klar för start och utrustad med RB 24 Sidewinder-robotar. Foto: Se nedan.

Den andra delserien omfattade fpl 35305-35328 (förutom 35310 som även konverterades till S 35E). Dessa flygplan betecknades J 35D1 och levererades till F 13 under våren 1964. Efter hand som F 13 senare fick J 35F överfördes flottiljens J 35D1 till F 10 redan under sommaren 1964.

Den sista delserien (III) omfattade fpl 35329-35393 och betecknades J 35D2. Dessa flygplan hade full elektronisk utrustning med sikte 7A, siktesradar PS-03/A samt styrautomat 05 med integrerad Machhållning. Dessa flygplan levererades till F 13, F 10, F 3, F 4 och F 21. Efterhand ersattes D-versionen av J 35F

F 4 opererade emellertid J 35D fram till leverans av JA 37 Viggen 1984. Även F 21 (2 div) opererade J 35D fram till 1984.

Flygplan 35356 bogseras på F 4 Frösön. Foto: Hallings foto / Stiftelsen Jamtli Bildbyrå (CC).

De flygplan som levererats till flottilj i D1-utförande modifierades efter hand till D2-standard vid CVV Hässlö. Flygplan med nummer 35305-35328 (utom 35306, 35309, 35310, 35316 och 35319) samt 35329-35353 (utom 35331) modifierades samtliga vid CVV. Övriga flygplan modifierades vid respektive förband. Det gällde då införandet av såväl ”Etapp 2 standard” som en ny raketstol i samtliga flygplan. Detta kunde ske genom att kabingolvet sänktes med 5 cm. Enligt de första direktiven skulle alla modifieringar vara avklarade till den 1 januari 1968, men arbetet fortsatte en bra bit in på detta år. Underbeteckningarna D1 och D2 slopades därmed och kvar fanns endast beteckningen J 35D.

Minneslista för flygplan J3 5D. Framsida. Vänster från 1965, höger från 1972. Foto: Flygvapenmuseum CC BY

Minneslista för flygplan J3 5D. Baksida. Vänster från 1965, höger från 1972. Foto: Flygvapenmuseum CC BY

I samband med kassation och avställning av J 35D har 24 flygplan återköpts av SAAB för konvertering till 35OE och export till Österrike. Ett flygplan har sålts av Aces High Ltd England (G-BOAR) till Warplanes Inc i USA dit det fraktades med båt. En J 35D uppställdes som ”gateguard” vid F 4 Frösön och ett flygplan ställdes ut vid Hammarnäset.

Flygplan 35346 (ev 35362) under vinterövning vid F 4 Frösön i december 1973. Foto: Hallings foto / Stiftelsen Jamtli Bildbyrå (CC).

Tabell – J 35D Draken

Fpl-nrGodkändKasseradFörband
koder
Anmärkningar
35274(1962)FC-274
SAAB
Provflygplan. Ej lev FV. En person sugs in i luftintaget (RFN). Ombyggt till 35960.
35275(1962)75060913-75
FC-11
FC-01
Ombyggt till provflygplan 35-11. Test av 35D-elektronik, 37-motmedel, utprovning av 35F med RB 27- och RB 28-attrapper.
35276630508FC-276
13-76
10-
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35944.
3527763061713-77
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35957.
35278(1963) 13-278
13-78
Ombyggt till S 35E nr 35901.
35279630606FC-279
13-79
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35948.
35280630617FC-280
13-80
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35955.
35281630910FC
13-81
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35959.
3528263061413-82
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35934.
3528363081313-83
10-
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35942.
3528462091013-84
10-
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35940.
3528563122813-85
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35958.
3528663100113-86
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35950.
3528763100113-87
10-
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35938.
3528863100113-88
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35933.
35289631001FC
13-89
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35935.
3529063110613-90
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35952.
3529163110613-91
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35946.
35292631014FC
13-92
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35956.
3529363103113-93
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35953.
3529463112613-94
10-
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35941.
3529563112013-95
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35949.
3529663121713-96
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35937.
3529763111813-97
10-,SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35939.
3529863121713-98
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35954.
3529963112013-99
10-
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35945.
3530063121713-00
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35951.
3530163120913-01
3-01
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35947.
3530263122813-02
3-02
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35936.
3530364010813-03
SAAB
Ombyggt till S 35E nr 35943.
3530464012467013013-04
10-01
Haveri 661122 F 10, minuslandning, ff ok.
Till FF/PU förfogande för instruktionsändamål.
35305640128 13-05
10-02
4-02
 
3530664022491011113-06
10-03
4-03
Hög gångtid: 2.205 tim.
3530764012184112613-07
10-04
21-
4-04
Gångtid: 2.105 tim.
3530864022479021213-08
10-05
4-25
Avveckling.
Till FTS/F 14 helt intakt för grundutbildning motorkörning.
3530964022464082413-09Haveri 640306 Fält 32, genomsjunkning och minuslandning. Ff ok.
353106401xx ?13-10 (?)Ombyggt till S 35E nr 35932.
3531164021882082313-11
10-07
4-07
 
3531264020478060913-12
10-08
4-08
Haveri 770825 på F 12 flygfält i bankorset. Kollision med 35433. Ff oskadad. Hög rep-kostnader.
Till F 5 för övningar och basräddningstjänst.
35313640316 13-13
10-09
4-09
Ombyggt till 35OE nr 351401.
1988-2007 till 1.Sta/ÜbwGeschw, Österrike.
Skrotad i Halmstad (efter 2007).
35314640224 13-14
10-10
4-10
SAAB
Ombyggt till 35OE nr 351402.
1989-2005 till 1.Sta/ÜbwGeschw, Österrike.
2007-12 till Museum Toulouse, Frankrike.
35315640218 13-15
10-11
4-11
SAAB
Ombyggt till 35OE nr 351403.
1989-2007 till 1.Sta/ÜbwGeschw, Österrike.
Skrotad i Halmstad (efter 2007).
3531664021865022613-16Haveri 640506 Vedholmen, Hjälmaren. Kollision med vattnet. Ff omkom.
35317640316 13-17
10-12
4-17
Ombyggt till 35OE nr 351404.
1987-2005 till 1.Sta/ÜbwGeschw, Österrike.
2008 till Technik Museum, Speyer, Tyskland.
3531864031677042013-18
10-13
4-13
Brandövning 1978 ??
Till F 8 ?
3531964040165070213-19
10-14
Haveri 650202 Östra Karup, Hallandsåsen. Hydraulfel. Ff skadad arm efter fallskärmshopp.
35320640413 13-20
10-15
4-15
 
3532164041384112613-21
10-16
4-16
Gångtid 2.072 tim.
1985 till F 7 som brandövningsobjekt.
3532264041367100613-22
10-17
Haveri 670906 Utö. Superstall. Ff fallskärmshopp.
35323640401 13-23
10-18
4-18
Ombyggt till 35OE nr 351405.
Till Österrike.
35324640421 13-24
10-19
4-19
4-24
SAAB
Ombyggt till 35OE nr 351406.
Till Österrike.
35325640413 13-25
10-20
4-20
SAAB
 
3532664051279021213-26
10-21
4-21
Avveckling.
Till F 4 för övningar i basräddningstjänst.
35327640504840022013-27
10-22
4-22
Till Vidsel som skjutmål.
35328640504 13-28
10-23
4-23
SAAB
Ombyggt till 35OE nr 351407.
Till Österrike.
3532964070984092813-29
10-29
3-29
21-29
Gångtid 2.168 tim.
Till Fällforsbasen för speciellt prov
35330640617 13-30
3-30
10-40
21-30
Hög gångtid.
3533164062366120913-31Haveri 660609 Grimsvallen. Stall på låg höjd. Ff räddade sig med fallskärm.
3533264070170061613-32
3-32
18-
21-32
Haveri 700428 Jävrebyn, 20 km S Piteå. Rodermomentbegränsning. Ff fick svåra skador. Se även 35334.
3533364081884112013-33
3-
10-36
21-33
Haveri 830628 SO Morjärv ca 09:00. Kollision med marken. Ff omkom.
3533464062370061613-34
3-34
10-34
21-34
Haveri 700428 Jävrebyn, 20 km S Piteå. Rodermomentbegränsning. Ff omkom vid utskjutningen. Se även 35332.
35335640623 13-35
3-35
21-35
4-35
Ombyggt till 35OE nr 351408.
Till Österrike.
35336640709 13-36
3-36
21-36
SAAB
Ombyggt till 35OE nr 351409.
Till Österrike.
35337640709 13-37
10-30
21-37
Hög gångtid
35338640709 13-38
3-38
4-31
SAAB
Ombyggt till 35OE nr 351410.
Till Österrike.
35339640818 13-39
3-39
10-39
21-39
Såld till Saab.
Förevisnings-/undervisningsflygplan, Österrike.
Vid infarten till Zeltweg-basen.
35340640826 13-40
3-40
4-40
SAAB
Ombyggt till 35OE nr 351411.
Till Österrike.
35341640826 13-41
3-41
4-41
SAAB
Ombyggt till 35OE nr 351412.
Till Österrike.
35342640918 13-42
3-42
4-42
21-42
SAAB
Ombyggt till 35OE nr 351413.
Till Österrike.
3534364090373052313-43
FC
3-
18-
21-43
Haveri 730411 Munksand, havet utanför Piteå. Kollision med vattenytan. Ff omkom.
35344640918 13-44
3-
10-38
21-44
Gångtid 2.045 tim.
Till Fällforsbasen för speciellt prov.
Till Österlens Flygmuseum.
35345640929 13-45
3-45
10-45
4-45
 
35346640929 13-46
3-46
3-66
4-46
21-46
 
35347641007 13-47
3-47
21-47
Ombyggt till 35OE nr 351414.
Till Österrike.
35348641022 13-48
3-48
21-48
21-41
10-
35349640929 13-49
3-49
FC-16
4-49
Haveri 840404 på Storsjöns is. Civil hkp-pilot (fd 35-pilot) räddar ensam ff ur stängd, brinnande kabin.
35350641007 13-50
3-50
4-50
Till England som G-BOAR (Aces High Ltd).
Till USA som N35350.
35351641022 13-51
3-51
21-51
SAAB
Ombyggt till 35OE nr 351415.
Till Österrike.
35352641022 13-52
3-52
10-41
21-45
1985 till F 5.
35353641102 13-53
3-53
4-53
 
3535464110984090313-54
3-54
4-54
Gångtid 2.134 tim.
3535564120466120913-55
3-55
Haveri 661118 Vårdsberga k:a. Okontrollerat läge. Österrikisk ff räddade sig med fallskärm.
3535665030279021213-56
3-56
4-56
Avveckling.
Till F 4 för övningar i basräddningstjänst.
35357641109 13-57
3-57
4-57
21-32
 
3535864112679021213-58
3-58
4-58
Avveckling.
Till F 4 för övningar i basräddningstjänst.
3535964122971050413-59
3-
4-59
Haveri 710119 Gällö, S Östersund. Superstall. Ff fallskärmshopp.
35360641126 13-60
3-
21-40
SAAB
Ombyggt till 35OE nr 351416.
Till Österrike.
3536164120470113013-61
3-61
4-61
Haveri 700902 Strömsund. Ff fallskärmshopp på 3.000 m höjd. (GT)
3536264122978050813-62
3-62
4-66
4-46
Haveri 771003 Storsjön. Motorstopp pga skruvmejsel. Ff fallskärmshopp.
3536364100468011413-63
3-63
Haveri 671205 F 3. Motorbrand vid landning. Ff fallskärmshop.
3536465010579021213-64
3-64
4-64
Avveckling.
Till F 4 för övningar i basräddningstjänst.
35365641229 13-65
3-65
21-29
4-65
Såld till Saab.
35366650105 13-66
3-66
10-66
4-66
21-34
Såld till Saab.
35367650212 10-06
4-06
Såld till Saab.
35368650112 10-24
4-68
SAAB
Ombyggt till 35OE nr 351417.
Till Österrike.
3536965021684112010-25
21-49
Haveri 830419 Rödkallen, Bottenviken. Kollision med 35381. Ff fallskärmshopp.
35370650112 10-26
10-60
4-26
SAAB
Ombyggt till 35OE nr 351418.
Till Österrike.
35371650302 13-01
3-
4-01
Såld till Saab.
3537265022384090310-27
4-27
Drifttid 2.116 tim.
3537365021610-28
10-63
4-28
SAAB
Ombyggt till 35OE nr 351419.
Till Österrike.
Till Sverige.
35374650315 10-29
4-29
Haveri 801009 50 km S Åmsele. Superstall. Ff fallskärmshopp.
35375650223 13-05
3-05
4-05
SAAB
Såld till Saab.
Till Flygvapenmuseum, Malmslätt.
3537665031769082913-06
3-06
Haveri 690523 Vättern, Olshammar. Ff fallskärmshopp.
3537765031569112010-30
21-50
Haveri 690917 Hindersöfjärden, O Luleå. Kollision i luften med 35936. Ff omkom.
35378650223 13-08
3-08
4-38
SAAB
Ombyggt till 35OE nr 351420.
Till Österrike.
3537965033073112013-09
3-
21-32
Haveri 731017 F 13. Fågelkollision vid startpådrag. Fpl fattar eld och slår runt. Ff oskadad.
Till F 13 för brandövningar.
35380650317 13-10
3-10
4-30
21-43
Såld till Saab.
35381650330 10-31
21-31
Haveri 830419 Rödkallen, Bottenviken. Kollision med 35369. Ff fallskärmshopp.
35382650330 13-12
3-12
4-42
SAAB
Ombyggt till 35OE nr 351421.
Till Österrike.
35383650330 10-32
4-32
Såld till Saab.
35384650413 10-33
4-33
SAAB
Ombyggt till 35OE nr 351422.
Till Österrike.
3538565040966081913-15
3-15
Haveri 660603 Himmersfjärden. Motorstopp. Ff fallskärmshopp.
353866504133 10-34
4-34
SAAB
Ombyggt till 35OE nr 351423.
Till Österrike.
35387650409 13-17
3-17
4-12
21-38
 
35388650505 10-35
SAAB
4-37
Monument F 4.
3538965050584112013-19
3-19
4-19
21-43
Haveri 830215 NV Fällfors, 12 km SO Långträsk, Västerbotten. Superstall. Ff fallskärmshopp.
3539065050569082913-20
3-20
Haveri 690613 Östersjön, 20 km V Visby. Kollision med havsytan. Okontrollerat flygläge / rodermomentbegränsning? Ff omkom.
3539165050584090310-36
4-36
Gångtid 2.162 tim.
3539265042879021213-22
3-22
4-52
Avveckling.
Till F 4 för övningar i basräddningstjänst.
Utställd Hammarnäset, Karlsborg.
35393650505 13-23
3-23
21-35
SAAB
Ombyggt till 35OE nr 351424.
Till Österrike.
I tabellen visas endast kortfattad information när det gäller haverier.
Mer detaljerad information finns i menyvalet HAVERIER.
Transport av flygplan 35 Draken (märkt F3-10) på allmän väg i Malmslätt 1971. Foto: Sven Lindh / Flygvapenmuseum CC BY (beskuren).
Transport av flygplan 35 Draken (märkt F3-10) på allmän väg i Malmslätt 1971. Foto: Sven Lindh / Flygvapenmuseum CC BY (beskuren).
J 35D. Ritning: Se nedan.

Källor:
KONTAKT nr 93, september 1989.
– Fotograf/tecknare ej angiven i originalartikeln.
Svenskt Flyghistoriskt Forum (SFF).
JIT) = Delar av uppgifterna kommer från ”De som aldrig kom hem” – G Jacobsson/A Ingesson Thoor
Övriga källor är tidningsnotiser och anges enl: (GT)
SFF) Svenskt Flyghistoriskt Forum

Uppdaterad: 2021-11-19

Annons