S 1 – Historia och FV

Flygplan FVM S 25L nr 3228 på flygfältet på F 3 Malmen omkring 1927.
OBS modifierad stor fena (jfr fpl 3208).
Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM)

HISTORIA

FVM S 21 var ett dukbeklätt enmotorigt biflygplan tillverkat av Flygkompaniets FlygVerkstäder på Malmen (FVM).

Projekteringen av FVM S 21 påbörjades 1921 då flygingenjör Henry Kjellson skissade på ett flygplan som skulle ersätta FVM S 18. Flygplanet konstruerades för att passa en för luftskepp avsedd motor, som flygförvaltningen köpt på överskottsmarknaden efter första världskriget.

1922 kom tillverkningen igång med två flygplan och den första provflygning utfördes i oktober 1922. Kursstabiliteten var dock inte tillfredsställande så flygplanets akterparti konstruerades om genom att en liten fena monterades och sidrodret förstorades. 1923 beställdes ytterligare nio flygplan och dessa levererades till Flygkompaniet 1923-1924.

Vid Internationella LuftfartsUtställningen i Göteborg 1923 (ILUG) ställdes FVM S 21 och FVM J 23 ut för beskådande. Flygplanen fick kritik av den engelske flygplanskonstruktören Fairey, som ansåg att sidorodren var för små.

Flygutprovning visade sedan att både stjärtfena och roderytor måste utökas kraftig.

Även andra modifieringar krävdes. Eftersom motorn var tung blev flygplanet för lätt i stjärten. Det resulterade i att flygplanen ofta slog runt vid landning på ojämna fält.

1924 utökades spännvidden med tre meter eftersom flygplanet skulle utrustas med pontonställ. Provflygningarna utföll positivt och samtliga flygplan försågs med de större ”hydrovingarna”. Hjulställsversionen kallades därefter för FVM S 21HL (eller S 21L) och de pontonförsedda flygplanen kallades för FVM S 21H.

Sjöflygplan FVM S 21H (S 1) på sjön Roxen.
Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM)

I oktober 1924 beställdes ytterligare 20 st FVM S 21. Kvar i förråd fanns 25 st Maybach-motorer men en del av dessa var avsedda för att vara reservmotorer. Resultatet blev att 10 flygplan tillverkades med Maybach-motorer och de resterande 10 flygplan försågs med 260 hk Mercedesmotor. Mercedes-versionen fick beteckningen FVM S 25. Totalt tillverkades 30 flygplan FVM S 21 och FVM S 25.

FVM S 21 med 260 hk Maybach-motor på Malmen 20/4 1927.
Foto: Bernhard Jernberg / Flygvapenmuseum (PDM)

Ett flygplan FVM S 21 (nr 4214) fick 1924 Röda Korset-märkning och användes på försök med ambulanstransporter i Boden.

FVM S 25 nr 4214 med flottörer i Boden 1925.
Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM)

När Flygkompaniet upphörde överlämnades 6 st FVM S 21 till det nybildade Flygvapnet och de 10 nytillverkade FVM S 25 levererades direkt till Flygvapnet. FVM S 21 och FVM S 25 fick båda beteckningen S 1 i Flygvapnet.

Fem förtöjda S 1 vid flyghamnen i Örnsköldsvik.
Fyra FVM S 25 (3234, 3226, 3228 och 3224) och en FVM S 21 (42).
Foto: Bernhard Jernberg / Flygvapenmuseum (PDM)

Under åren 1927-1932 användes en ombyggd S 1 (nr 6220) som ambulansflygplan och det var baserat vid F 4 Frösön. Detta flygplan var försett med en i kroppen upphissbar bårplats, delvis kabintäckt och med uppvärmt lastutrymme.

En S 1 ombyggd till ambulansflygplan för stationering vid F 4 på Frösön.
Här på Malmen 1928.
Foto: Karl Johan Stenhardt / Flygvapenmuseum (PDM)
6220 med den upphissbara båren.
Foto: Okänd / Föreningen Gamla Östersund (CC BY-NC 4.0)

De sista S 1 tjänstgjorde fram till 1932 då de kasserades.

Underhåll av sjöflygplan S 1 vid tälthangarer vid slip på flygstationen i Karlsborg 1928.
Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM)

FVM S 21 nr 3208 år 1925. OBS ursprunglig liten ”fena” (jfr fpl 3228).
Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM)

Källor:
Wikipedia
SMB
SFF – Svenskt Flyghistoriskt Forum.

Uppdaterad: 2022-10-13

Annons