Fpl 37 – Haveri 37314

991-01-24, Fagersta

Haveriet

Under en luftstridsövning på låg höjd söder om Fagersta hörde föraren av en JA 37 ur F 16 en skarp smäll i sitt flygplan, följd av kraftiga vibrationer. Han konstaterade att ett totalt motorstopp inträffat och att motorn fått mekaniska skador, varför han lämnade flygplanet genom att utlösa räddningssystemet. Han undkom med smärre blessyrer och undsattes efter drygt en halvtimme av en räddningshelikopter.

Händelseförlopp

Ett flygplan JA 37 ur dåvarande F 16/Se M startade den 24 januari 1991 kl. 08.57 från F 16/Uppsala som rotetvåa till ett annat flygplan JA 37 för att tillsammans med fyra SK 60 ur flottiljen genomföra målgång i en luftstridsövning. Anfallande jaktflygplan utgjordes av en annan rote JA 37 ur F 16/Se M. Övningen bedrevs på låg höjd i övningssektor P 2, belägen norr om Västerås.

Haveriområdet.

Målförbandet anflög i den på förhand fastställda grupperingen på kurs 300 gr med en fart av omkring 600 km/t. Vid stridskontakt med de anfallande jaktflygplanen ökade JA 37-roten farten till 800-850 km/t genom pådrag till fullgas (MS). Målhöjden var då ca 400 m. Några sekunder efter pådrag till MS hörde föraren i rotetvåan en skarp, markerad smäll i flygplanet, följd av kraftiga vibrationer. Varvtalet på motorn sjönk snabbt och ett flertal varningslampor tändes.

Föraren konstaterade att ett totalt motorstopp inträffat och att den hårda smällen indikerade att motorn fått mekaniska skador. Han ökade höjden och meddelade på radion att han fått motorstopp och avsåg att genomföra uthopp. Han initierade räddningssystemet på ca 650 m höjd och med fart omkring 700 km/t. Räddningssystemet fungerade som avsett och föraren landade i fallskärm på Hyttebosjöns is, 12 km SSO om Fagersta kl. 09.10. Flygplanet slog ned i ett skogsparti med moränmark vid Bastmora, 3,5 km VNV om föraren.

Utlåtande

Det har genom företagna motorundersökningar, analyser och jämförelser med andra motorhändelser inte gått att fastställa primärorsaken till att flygplanets motor havererade.

Utredningen visar på tre alternativa och likvärdiga primärorsaker som, med sin början i LT-turbinen kan ha förorsakat motorns nedbrytning.

Nedslagsgropen sedd i nedslagsriktningen.
Flygplansrester utlagda i flygplanets silhuett.

Källor: 
Statens Haverikommission.
OFYL.

Uppdaterad: 2013-03-06

Annons