TP 78 – Tekniska data

En norsk ”Norrman”. Inte mindre än sex av RNoAF:s Norseman kom att användas i Sverige. Observera skidornas utförande och att det lilla fönstret bakom dörren saknas! Foto: Se nedan.

Norseman kan klassificeras som ett högvingat lätt transportflygplan huvudsakligen uppbyggd som en ren fackverkskonstruktion.

Flygkroppen är uppbyggd av svetsade stålrör legerade med krommolybden. Kroppen är klädd med duk på stringers av trä undantaget motorinklädnad och nospartiet som är täckt av löstagbara duralplåtar.

Vingen är uppbyggd med balkar och spryglar i trä (spruce) klädda med duk. Vingframkanten eller den s.k. torsionsnäsan var uppbyggd av duralaluminium överdragen med duk. Vingen var bultad till kroppsektionen och medelst V-stöttor av profilerade stålrör stagad till landställskonstruktionen. Stabilisatorn Var likt vingen uppbyggd av trä klätt med duk och stagat medelst wirar. Fenan liksom samtliga roder var uppbyggda av en stålrörskonstruktion klädda med duk. Så även vingklaffarna som till hälften av fullt utslag tog med sig skevrodren vilka därvid kom att få formen av s.k. ”skevklaff”.

Landstället var fast och hjulen var försedda med konventionella luft- oljestötdämpare. Dessa kunde lätt demonteras genom två bultar varefter flygplanet kunde förses med antingen flottörer av EDO-typ eller skidor. Det är företrädesvis med det senare arrangemanget flygplanet opererades i Flygvapnet. Sporrhjulet var fast men kunde enkelt utbytas mot en sporrskida.

Motorn utgjordes av en Pratt & Whitney R-1340-ANI med ett maximalt effektuttag av 600 hkr vid take-off och 2.250 rpm. Marscheffekten var 550 hkr vid 2.200 rpm (maximalt) vid 5.000 fots flyghöjd. Norseman var utrustad med en tvåbladig propeller (likt SK 16) men skulle senare förses med en trebladig dito under sin tjänst i Flygvapnet.

1. Strömbrytarpanel
2. Klaffreglage
3. Förvärmning förgasare
5. Klaffreglage oljekyl
4. Propeller kontroll
6. Hastighetsmätare
7. Horisontgyro
8. Stig/sjunkindikator
9. Tändningsströmbrytare
10. Varvräknare
11. Ingasmanometer
12. Cylindertempmätare
13. Amperemätare
14. Klocka
15. Höjdmätare
16. Gyrokompass
17. Svängindikator
18. Oljetryckmätare
19. Gasreglage
20. Blandningsreglage
21. Oljetempmätare
22. Bränslemätare
23. Ytterlufttermometer
24. Utrymme för extra instrument
25. Kylklaffreglage
26. Styrspak (högersidans ratt utelämnad)
27. Höjdrodertrim
28. Sidroderpedaler med bromsar
29. Magnetkompass
30. Förarsäte (högersitsen utlämnad)
31. Plåtförskoning
Denna bild av 78001 på skidor (F4-vit W) visar proportioner och placering vad
avser målning och märkning. En informativ bild för Dig som är modellbyggare. Foto: Se nedan.
Spännvidd: 15,8 m
Längd: 9,68 m
Höjd: 3,66 m
Vingyta: 30,2 m2
Tomvikt: 1.731 kg (1.943 kg)
Flygvikt: 2.928 kg (3.363 kg)
Vingbelastning: 111,2 kg/m2
Effektbelastning: 5,58 kg/hkr
Tankvolym: 922 liter
Toppfart: 272 km/h (246 km/h)
Marschfart: 240 km/h (208 km/h)
Praktisk topphöjd: 6.710 m (6.100 m)
Flygsträcka: 960 km (880 km)

Uppgifter inom parentes avser flygplan med flottörer.

Ritning: Se nedan.

Källa:
Kontakt nr 60, februari 1983
– Fotograf/ritare ej angiven för vissa bilder i originalartikeln.

Uppdaterad: 2019-02-16

Annons