Fpl 35 – J 35A Jaktversionen

Det första serieprovflygplanet flög för första gång den 15 februari 1958. Flygplanet var då försett med en originaltillverkad motor av typ Rolls Royce Avon Mk.48A.

Det första serieflygplanet J 35A (35001) konverterades och försågs med den förlängda stjärtkonen och EBK typ 66. Foto: Se nedan.

De första serietillverkade J 35A började levereras till F 13 under våren 1960. De var försedda med svensktillverkade RM 6B motorer och EBK typ 65. De första flygplanen (35001-35065) hade kort stjärtkon och saknade radar och siktesutrustning. Efter hand (1962-63) modifierades 25 av dessa första J 35A till SK 35C

J 35A försågs efter hand med radar med beteckningen PS-02/A och PN-793/A integrerat med siktessystem typ S 6, tillverkat på licens av Ericsson. Konstruktionen var den franska Thompson-CSF Cyrano. Beväpningen utgjordes förutom av två 30 mm akan av upp till 4 st RB 24 Sidewinder. Som styrautomat användes ursprungligen Lear L-14.

Den praktiska topphöjden för J 35A var omkring 13.000 meter vilket ansågs otillräckligt. Genom att förlänga bakkroppen och konstruera om EBK kunde höghöjdsprestanda ökas något. Den sista serien av J 35A (35066-35090) försågs med EBK typ 66 samt den längre bakkroppen med infällbart ”sporrställ” och fick då beteckningen J 35A2.

Samtliga J 35A levererades till F 13 (Bråvalla) 1960-1961 medan efter hand typen överfördes till F 16 (1961-1965) där J 35A tjänstgjorde fram till 1976 då versionen slutligen ersattes av J 35F.

Under åren 1966-67 kompletterades elektroniken i kvarvarande J 35A vid F 16 med en IR-detektor placerad under nosen bakom radomen. Den nya siktesutrustningen betecknades S6B. En modifierad styrautomat typ 51A (Lear-5107A) infördes senare i återstående J 35A (SK35C).

Line up av nyligen levererade J 35A (med kort stjärtkon) till F 13. Foto: Se nedan.

Efter den första serieleveransen till F 13 i mars 1960 påbörjades omskolning vid första divisionen. Flygplanstypen var på intet sätt färdigprovad och omfattande väsentliga prov återstod. Spinnproven kunde inte påbörjas förrän 1961 och då hade redan de första superstallhaverierna inträffat. Vid den inledande tjänsteutprovningen upplevde man problem med den höga känsligheten i tippstyrningen. Speciellt vid flygning strax under ljudfart på låg höjd kunde kraftiga svängningar i tippled, d.v.s. runt pitchaxeln, uppkomma. Alltför häftiga spakrörelser kunde i detta läge ge upphov till negativ acceleration och vid för kraftig korrektion kunde flygplanet komma i ”galopp”.

 I förarinstruktionen angavs följande åtgärder för att häva det okontrollerade läget:
  1. Nödutlös styrautomaten.
  2. Släpp spaken.
  3. När rörelsen avstannat, avbryt uppdraget och landa.

Att dessa egenskaper knappast innebar att plattformsegenskaperna för J 35A var särskilt bra är självklart. Svagheterna utgjorde ett flygsäkerhetsproblem, och framför allt ett taktiskt problem! Ett modifierat styrsystem hade börjat utprovas redan 1959 och efter hand infördes en ny styrautomat med variabel utväxling i fpl 35A, B1 och C. Styrproblemen hade därmed eliminerats.

Avslutningsvis kan nämnas att flera 35A byggdes om till provflygplan dels för efterföljande versioner, men även för planerade exportsatsningar. Fpl 35001 fick sålunda tjäna som provflygplan med den nya förlängda stjärten (EBK typ 66), 35011 var provflygplan för H-versionen (avsedd för Schweiz) med RM 6C och modifierade luftintag (EBK typ 67) och 35013 användes för utprovning av J 35F.

J 35A nr 35017 från 1960 med en extra bränsletank rymmande 2.000 liter! Togs den kanske fram när 35:an offererades till Australiens flygvapen och för att ev möjliggöra leveransflygning över längre sträckor? Foto: Se nedan. (Kontakt nr 80)

Tabell – J 35A Draken

Fpl-nrGodkändKasserad Förband
koder
Anmärkningar
35001?681204FC-Ombyggd 35D. Provflygplan (lång stjärt).
Brandövning F 3.
35002610229FC-Haveri 600907 Doverstorp, 5 km SSO Finspång. Kollision med 35014 under övning och filminspelning. Ff oskadad.
35003680912FC-03
13-03
Provflygplan 35D.
Bärgningskurser F 1.
35004661128740604FC-
16-53
Provflygplan 35B1.
Haveri 740116 5,3 km SO Tierp k:a. Ff (lt Anders B Andersson, SFT:1) omkom.
3500561012713-05
SAAB
Ombyggd 620503 till SK 35C nr 35815.
3500661012713-06
SAAB
Ombyggd 610828 till SK 35C nr 35805.
3500761022813-07
SAAB
Ombyggd 610830 till SK 35C nr 35806.
3500860032513-08
FC-
SAAB
Ombyggd 611009 till SK 35C nr 35809.
3500960032513-09
SAAB
Ombyggd till SK 35C 610915 nr 35808.
35010??FC-10
13-10?
Ombyggd till provflygplan 35800.
35011671006FC-
FFV-11
Provflygplan 35D. Lång stjärtkon, provflygplan (35H).
Till Zimmermanska skolan.
3501260040713-12
SAAB
Ombyggd 620228 till SK 35C nr 35813.
35013690611FC-02Ombyggd till provflygplan 35-13.
Provflygplan för 35D o 35F.
3501460040761020913-14Haveri 600907 Doverstorp, 5 km SSO Finspång. Kollision med 35002 under övning och filminspelning. Ff omkom.
3501560042813-15
SAAB
Ombyggd 620605 till SK 35C nr 35816.
3501660042813-16
SAAB
Ombyggd 610508 till SK 35C nr 35804.
3501760082213-17
SAAB
Ombyggd 611130 till SK 35C nr 35811.
3501860062161020913-18Haveri 600607 vid sjön Bjärn, Stjärnorp. Superstall vid halvrollsövning. Ff omkom.
3501960082213-19
SAAB
Ombyggd 611102 till SK 35C nr 35810.
35020600621FC-20
13-20
SAAB
Ombyggd 620219 till SK 35C nr 35812.
3502160091413-21
SAAB
Ombyggd 620524 till SK 35C nr 35817.
3502260091413-22
16-
SAAB
Ombyggd 620702 till SK 35C nr 35807.
35023610413771013FC-
13-23
16-01
Avveckling av fpl-typen.
Till F 14.
3502460101713-24
16-
SAAB
Ombyggd 620822 till SK 35C nr 35822.
3502560122375021913-25
16-25
16-02
Haveri 741107 Karlsta gård, 15 km V F 16 Ärna, Uppsala. Motorstörningar. Ff omkom. (AB)
35026601017?13-26
16-26
16-03
Gåva till Finland 760804.
3502760112577101313-27
16-04
Brandövning 770406.
Fpl-typen avvecklas.
3502860102877101313-28
16-28
16-05
Avveckling av fpl-typen.
3502960102813-29
16-05
SAAB
Ombyggd 620629 till SK 35C nr 35819.
3503060110713-30
16-
SAAB
Ombyggd 620809 till SK 35C nr 35821.
3503160110713-31
16-
SAAB
Ombyggd 620315 till SK 35C nr 35814.
Haveri vid leveranskontrollflygning, se 35814.
3503260120713-32
16-
SAAB
Ombyggd 620614 till SK 35C nr 35818.
3503360110713-33
16-
SAAB
Ombyggd 620911 till SK 35C nr 35824.
3503460112513-34
FC-
SAAB
Ombyggd 620910 till SK 35C nr 35825.
3503560112513-35
SAAB
Ombyggd 610407 till SK 35C nr 35801.
3503660112513-36
16-
SAAB
Ombyggd 620808 till SK 35C nr 35820.
3503760120713-37
SAAB
Ombyggd 620903 till SK 35C nr 35823.
3503861011813-38
SAAB
Ombyggd 610626 till SK 35C nr 35803.
3503960122362083013-39Haveri 620507 Kolmården. Kollision med marken. Ff (ffl.1 E Tomas Ellneby, FFSU) omkom.
3504061011813-40
SAAB
Ombyggd 610619 till SK 35C nr 35802.
35041610214740328FC
13-41
16-06
Haveri 731127 Mårtsbo, 5 km SV Gävle. Kollision med 35076. Ff räddade sig med fallskärm. (AB)
35042610413?13-42
16-07
Till RFN 751104
3504361041377101313-43
16-08
16-43
Avveckling av fpl-typen.
Till F 14.
3504461041377101313-44
16-09
16-44
Avveckling av fpl-typen.
Till F 14.
3504561030967032013-45
16-10
Haveri 670118, 15 km N Uppsala, pga motorstopp. Ff räddade sig med fallskärm.
3504661041362083013-46Haveri 620312 F 13, Norrköping. Landning 600 m minus banändan bana 24 pga motorstopp. Ff lättare skador. Fpl med instrumentering och övrig utrustning överlämnas till FTS, F 14, som instruktionsfpl. Se bild nedan.
35047610309?13-47
16-11
Sista flygning 760630.
35048610413?13-48
16-12
Till F 17.
3504961041377101313-49
16-13
16-12
Avveckling av fpl-typen.
Midlanda Brandövning.
3505061071076050513-50
SAAB
16-14
Till F 14.
3505161061477101313-51
16-15
Gångtid 1.169 tim. Antal flygningar 2.155 st. Avveckling av fpl-typen.
Till FV-museum.
3505261041364110613-52
16-16
Haveri 640925 Skyttorp. Motorstörningar pga pumpning. Ff räddade sig med fallskärm. (FB)
3505361050575071813-53
16-17
Total gångtid uppnådd.
Till F 15 för räddningsövningar.
3505461050577101313-54
16-18
16-34
Avveckling av fpl-typen.
3505561050577101313-55
16-19
16-24
Avveckling av fpl-typen.
Brandövning.
3505661061475071813-56
16-20
Total gångtid uppnådd.
Uppställd F 16.
3505761060277101313-57
16-21
Avveckling av fpl-typen.
Till F 14.
3505861060277101313-58
16-22
Avveckling av fpl-typen.
Till F 1, senare Midlanda.
3505961071076042913-59
16-23
Till F 5.
3506061061475111713-60
16-24
Till F 12.
3506161071076050513-61
16-25
Till F 14.
3506261061477101313-62
13-26
16-26
Avveckling av fpl-typen.
Till F 21.
3506361061465070213-63
16-27
Haveri 650408 Åkerby k:a. Motorstörning pga lossnad huvnyckel. Ff räddade sig med fallskärm.
3506461071072051613-64
16-28
Haveri 720216, Gillers klack, 5 km NNO Ljusnarsberg, Kopparberg. Fpl kolliderade med en 40 m hög radiomast. Ff räddade sig med fallskärm. (GT)
3506561071076111013-65
16-29
16-28
Avveckling av fpl-typen.
Brandövning F 16.
3506661091278120513-66
16-30
F 16 uppvisningsgrupp. Fågelkollision 770504. Ej rep, fpl-typen är under avveckling.
Monument vid F 16.
3506761092279021213-67
16-31
16-34
F 16 uppvisningsgrupp.
Avveckling av fpl-typen.
Till Musee Royal de l’Armee et d’Histoire Militaire Bruxelles, Belgien.
3506861092279021213-68
16-32
16-68
F 16 uppvisningsgrupp.
Avveckling av fpl-typen.
Till Bryssel?
3506961091279021213-69
16-33
16-36
F 16 uppvisningsgrupp.
Avveckling av fpl-typen.
Till Le Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget Airport, Paris.
3507061091275121113-70
16-34
Monument vid Kolmården.
3507161091265022613-71
16-35
Haveri 641118 Godegård, Kärnskogen. Pendlande superstall. Ff sköt ut sig men omkom.
3507261092275090213-72
16-36
Uppställd F 1.
3507361102676042113-73
16-37
Total gångtid uppnådd.
Brandövning F 7.
3507461100479021213-74
16-38
F 16 uppvisningsgrupp.
Avveckling av fpl-typen.
3507561102677101313-75
16-39
16-40
Avveckling av fpl-typen.
Till museum i Duxford, England.
3507661111074032813-76
16-40
Haveri 731127 Mårtsbo, 5 km SV Gävle. Kollision med 35041. Ff räddade sig med fallskärm. (AB)
3507761102677101313-77
16-41
16-42
Avveckling av fpl-typen.
Brandövning F 13, utbränd.
3507861100476030413-78
16-42
Haveri 750325 F 16 Uppsala. Buklandning.
3507961112376042113-79
16-43
Haveri 760303 N Storvreta, 20 km N Uppsala. Motorstopp. Ff räddade sig med fallskärm. (GP)
3508062010468022213-80
16-44
Haveri 680129 Ingesbo, Vittinge, 30 km V Uppsala. Superstall. Ff omkom (ingen utskjutning). (JIT)
35081680808?SAAB
16-44
Ombyggd till provflygplan 35-12.
Till F 10.
35082SAABOmbyggd till provflygplan 35-10.
3508361112375062413-83
16-45
Total gångtid uppnådd.
Till FOA.
3508461102677052613-84
16-46
Avveckling av fpl-typen.
Brandövning.
3508561121976120813-85
16-47
Avveckling av fpl-typen.
3508661121977090513-86
16-48
Avveckling av fpl-typen.
Till München (museum).
35087611219?13-55
13-87
16-49
Till RFN 750214 för förstörande skjutprov.
3508861121169061113-88
16-50
Haveri 690326 7 km NNV Tierp pga motorstopp (bränslebrist). Ff räddade sig med fallskärm.
3508961121979021213-89
16-51
16-50
F 16 uppvisningsgrupp.
Avveckling av fpl-typen.
3509061121179021213-
16-52
F 16 uppvisningsgrupp.
Avveckling av fpl-typen.
Till Flygvapenmuseum, Malmen.
*) F16 uppvisningsgrupp.
I tabellen visas endast kortfattad information när det gäller haverier.
Mer detaljerad information finns i menyvalet HAVERIER.
Fpl 35046 efter haveriet (minuslandning pga motorstopp) 1962-03-12 vid F 13, Norrköping. Foto: Se nedan.
Flygplan 35061 havererade 1962-08-15 vid landning på F 13 när det körde in i utrullningshindret och fick stora skador (reparerades för ca 155.000:-). Foto: Okänd.

Källor:
KONTAKT nr 93 1989-09.
– Fotograf ej angiven i originalartikeln.
Svenskt Flyghistoriskt Forum (SFF).
Statens Haverikommission (Christer Magnusson)
JIT) = Delar av uppgifterna kommer från ”De som aldrig kom hem” – G Jacobsson/A Ingesson Thoor
FB) = Facebook
Övriga källor är tidningsnotiser och anges enl: (GT)


Uppdaterad: 2021-11-19

Annons