S 14 – Nödlandarna

Ett helt förband bestående av Junkers W34 samt fem Fi 156 landade vid Åkesholm (NO Ystad) den 8 april 1945. Besättningen på 12 man samt en rysk kvinna omhändertogs av svensk militär. Foto: Se nedan.

NÖDLANDADE FIESELER Fi 156 I SVERIGE

Den 4 maj 1940 landade en Fi 156 C-1 (W.Nr.4307) på sjön Katterjaures is. Föraren, stabsingenjör Werner, fick motorstörningar under en rutinflygning utmed norsk-svenska gränsen. När han passerade Katterjaure, 4 km söder om Riksgränsens station, såg han en grupp män utanför en liten stuga som vinkade. Werner gjorde en sväng över sjöisen och landade på västra sidan, som ligger i Norge, och taxade på skidorna över sjön mot den väntande gruppen av män.

För sent upptäckte Werner, då han redan kuperat motorn, att han befann sig på svenska sidan. De väntande männen tillhörde en svensk beredskapsstyrka och genom ett snabbt ingripande hindrades den tyske officeren från att springande ta sig tillbaka till flygplanet. Werner togs om hand och internerades vid Kronobergshed. Redan den 8 juni 1940 fick han emellertid följa med som besättning på en Heinkel He 111 som återgick till Tyskland i utbyte mot en nödlandad B 3.

Fi 156C-1 försett med registreringen SE-AKU inför överflygningen från Västerås till Warnemünde den 2 september 1940. Skidorna syns upphängda under flygkroppen. Foto: Riksarkivet.

Flygplanet, som var helt vitmålat och saknade nationalitetsbeteckningar, hade koden BD+PY målad under vingarna. En svensk besättning flög Storken från Katterjaure till Riksgränsen för vidare transport till F 1 Västerås. Den 2 september 1940 flögs planet med registreringen SE-AKU från Västerås till Warnemünde där det återlämnades till de tyska myndigheterna.

1940-1941 landade en Fi 156 på Ljungbyhed. Den flögs senare av övlt Fred Lambert-Meuller till tyskarna på Kastrup. (KS)

Den 21 juli 1942 nödlandade en rödakorsmärkt Fi 156 D-1/Trop med koden SE+RR vid Aspnäs (Arjeplog). Föraren, som var ensam i planet, hävdade först att han var desertör av franskt börd. Hans namn skulle vara Francois Rouger. Flygningen skulle ha startat från Titovkaat (Finland) och uppgiften var att hämta två sårade i Banak (Norge). Efter att ha förlorat radiokontakt med basen tappade föraren orienteringen och nödlandade i Sverige.

Vid senare samtal med föraren framkom att denne egentligen var Obergefreiter Gunther Schultz och sålunda född i Tyskland. Troligen fick Schultz stanna i Sverige till krigsslutet. Flygplanet, som var lätt skadat, demonterades av personal från F 21 och återlämnades till tyskarna vid Kemi den 13 augusti 1942.

I samband med slutskedet i kriget landade flera Fi 156 med flyktingar i Sverige. Flera plan kom från den så kallade Kurlandfickan, där stora tyska förband trängdes ihop av de framryckande ryska trupperna.

Den 20 mars 1945 landade en Fi 156 (GN+HP) med fyra personer vid Jämjö (NO Karlskrona). Planet kom från Danzig och flögs av Uffz. Werner Bartel och som passagerare medföljde Dr. Jur. Alfred Luscate, fru Emmaline Luscate samt fru Lilli Maria Stämmermann. Vid landningen kvarstod endast 25 liter bränsle och flygkroppens dukklädsel var lätt skadad. Planet flögs vidare till F 17 där det fanns kvar i maj 1946. Senare detta år torde planet ha skrotats. Flyktingarna, som medföljt planet, fick lämna Sverige efter krigsslutet.

Den 4 april 1945 landade tre Fi 156 vid Kabusa (O Ystad) efter flygning från Köningsberg. Besättningen uppgav att man trodde sig ha landat på Bornholm där tankning skulle ske före fortsatt flygning till västra delen av Tyskland. Besättningen i de tre planen utgjordes av Fw. Josef Machenhausen, Ogfr. Adolf Ortner, Ogfr. Fritz Rode, Ofw. Heinz Pawlowski, Ofw. Gerhard Seiler samt Uffz. Paul Raasch. De angav att man fått felaktiga uppgifter om rådande vindförhållanden och därför hamnat för långt norrut och tvingats nödlanda i Sverige. De tre planen hade koderna GA+TY, BM+PL samt KR+QX. De flögs vidare till Bulltofta den 6 april och vidare till F 17 den 26 april. De två sistnämnda planen kom senare att iordningställas som S 14B med nummer 3826 respektive 3822 medan GA+TY skrotades.

GA+TY landade 4 april 1945 vid Kabusa och vaktas här av två svenska soldater. Foto: Se nedan.

Den 8 april 1945 hamnade ett helt förband bestående av en Junkers W34 (DS+CA) samt fem Fi 156 (DO+NJ, PE+OO, RT+ZX, DJ+PC samt NL+UU) i Sverige. Orsaken till landningen angavs som felnavigering på grund av felaktig vind- och väderinformation före start.

Junkers W34 samt nio Fi 156 startade kl 06.00 den 8 april från en bas i Fischausen (Ostpreussen) för att ombasera till en plats utanför Berlin. Flygningen utfördes i två etapper med mellanlandning för tankning i Rönne (Bornholm). Till följd av det dåliga vädret med dimma utfördes flygningen i tät formering på 300 meters höjd. Radiopejlen i Junkersplanet var denna dag ur funktion. Efter över tre timmars flygning kom de tio flygplanen ut ur dimman vid kusten i höjd med Skillinge. En rote J 20 ur Flygvapnets beredskapsstyrka upptäckte den främmande formationen och gav tyskarna tecken att landa. Fyra Fi 156 svängde därvid 180° och lämnade svenskt luftrum medan de sex övriga landade vid Åkesholm (NV Ystad).

Besättningen i de sex planen utgjordes av tolv man samt en rysk kvinna. Kvinnan fördes till beredskapssjukhus medan tyskarna begärde att få återvända till Tyskland. Besättning:

 • Olt. Herbert Dinstel
 • Lt. Heinz Kummel
 • Prufm. Gerhard Körber
 • Ofw. Gunther Weidmann
 • Ofw. Erich Buchholz
 • Fw. Fritz Greve
 • Uffz. Erich Jäckel
 • Ogfr. Jakob Siebertz
 • Ofw. Jacob Belzer
 • Ofw. Heinz Barheide
 • Fw. Heinz Martin
 • Fw. Otto Niedermaier
 • Maria Michengova (kocka)

Två av de nödlandade Fi 156 (DJ+PC och NL+UU) iståndsattes senare som S 14B med nummer 3824 respektive 3821.

Den 27 april 1945 landade en Fi 156 med koden KH+YN vid Vitemölle (Öved). De två männen ombord, Uffz. Paul Lander och Ogfr. Hans Wächtler, hade startat från en bas vid Weichsel för flygning till Rönne (Bornholm). Till följd av dåligt väder med kraftigt reducerad sikt hamnade man i södra Sverige. Flygplanet flögs vidare till Bulltofta samma dag och till F 17 den 25 maj. År 1947 skrotades planet vid F 17.

Den 27 april 1945 landade ytterligare en Fi 156 i Sverige. Enligt den svenska luftbevakningen flög planet in kl 05.07 och landade vid Brösarps gård 05.15. Då besättningen på planet av en bonde upplystes om att man befann sig i Sverige startade man åter och flög ut från svenskt område öster Ystad kl 06.20.

Den 1 maj 1945 kl 05.30 landade två Fi 156 vid Ålem (NO Kalmar) med sju flyktingar från västra Lettland. Flygningen hade förberetts under ett par veckor och startade kl 03.00 från en bas 54 km NO Libau. Det ena planet (PV+ZZ) hade tre mans besättning: Fw. Mattias Fisch, Fw. Ferdinand Graf von Arco-Zinneberg och Ogfr. Heinz Casper. Det andra planet (KC+LJ) hade Eischt samt Uffz. Harry Klinfke.

Två Fi 156, KC+LJ och PV+ZZ, landade vid Ålem, NO Kalmar. På bilden syns de sju flyktingarna tillsammans med svensk polis och militär. Märk den säregna ”Zebramålningen” på nosen på flygplanet närmast i bild. Foto via Lars E Lundin.

De två flygplanen fördes till F 17 där de förvarades till den 27 augusti då de överlämnades till Sovjet. Denna dag flögs de av rysk besättning från Bromma mot Åbo. Besättningen lämnades emellertid ej ut till ryssarna utan tilläts senare återvända till väst-zonen.

Den 1 maj 1945 kl 17.57 landade ytterligare en Fi 156C-3/Trop (CR+QI) på Bulltofta med två flyktingar från Schleswig. Besättningen, Ofw. Eduard Abelmann och Fw. Werner Köhn, hade beslutat att flyga till Sverige under en beordrad förflyttning till Hamburg. Planet flögs från Bulltofta till F 17 den 8 maj 1945 och skrotades 1947. Besättningen återvände senare till väst-zonen.

Den 7 maj 1945 kl 16.45 landade en Fi 156C-3/Trop (PP+QA) vid Olsäng (SV Kristianopel) efter flykt från östfronten. Besättningen, Uffz. Bert Weber och Uffz. Heinrich Eepe, tillhörde båda 28. Fliegerverbindungs Geschwader 2. Flygplanet fördes till F 17 där det fanns kvar ett år senare. Enligt handlingar i Flygstabens arkiv skulle flygplanet ha landat den 8 april! Tack vare denna felaktiga uppgift kom planet att falla utanför den materiel, som egentligen skulle återlämnas till Sovjet. Sålunda iordningställdes planet senare som S 14B med nummer 3825.

Den 7 maj 1945 kl 17.30 landade ytterligare en Fi 156 (BD+FV) vid Kuggeboda (S Ronneby). Besättningen, Lt. Leopold Hrdlicka och Ogfr. Rudolf Seidel, tillhörde även de 28. Fliegerverbindunge Geschwader. Även detta flygplan kom i flygstabens handlingar att bokföras felaktigt som landad den 8 april 1945! Även i detta fall iordningställdes planet som S 14B med nummer 3823.

Den 9 maj 1945 anlände under morgontimmarna fyra Fi 156 i den sista desperata flyktingvågen från öster. Det första planet landade redan kl 03.00 vid Näs på Gotland med fyra flyktingar från Nickers i Lettland. Planet (U2+OB) tillhörde Stab l/NAGr 5 och placerades först vid Bunge. Senare den 27 augusti 1945 flögs det från Bromma via Åbo till Sovjet.

Femton minuter senare landade nästa Fieseler (RI+WU) på F 12. Besättningen, Ofw Georg Gluckner, Fw. Paul Leift, Fw. Otto Schwarg samt Ogfr. Georg Banér, kunde efter landningen berätta om hur sovjetiska trupper, sent under föregående natt, hade startat en massiv beskjutning mot de kvarvarande tyska trupperna. Panik utbröt och trots att ingen av de fyra i planet var flygutbildad hade man i en bil kört runt och funnit en övergiven Fieseler med vilken man lyckades flyga till Sverige. Flygplanet var kvar vid F 12 och brändes senare på order av Sovjet.

Efter ytterligare 15 minuter landade en tredje Fi 156 (KP+GI) vid Othem på Gotland. Ombord fanns tre flyktingar från östfronten. Planet flögs senare via Bunge till Bromma och den 27 augusti 1945 från Bromma via Åbo till Sovjet.

Den sista Fi 156 tillhörande Luftwaffe landade kl 15.20 vid Degerhamn på Öland med två mans besättning. Detta plan var i dåligt skick och flögs till F 12 där det brändes på order av Sovjet.

SB+UD nödlandade vid Degerhamn på Öland och flögs senare till F 12. Foto: F 12.

Sammanfattning nödlandade Fi 156 i Serige 1940-1945

Datum Tid Plats Typ W.Nr Kod Anm
4005042030 Katterjaure Fi 156C-1 4307 BD+PY Återlämnat sept 40, SE-AKU
40-41 Ljungbyhed Återlämnades till tyskarna på Kastrup. (KS)
4207211515 Aspnäs Fi 156D-1/Trop ? SE+RR Återlämnat aug 42
4503201730 Jämjö Fi 156 1194 GN+HP Skrotad 46
4504040915 Kabusa Fi 156C 5586 GA+TY Skrotad 47
4504040915 Kabusa Fi 156C-3/Trop 110 232BM+PL FV 3826, såld 61
4504040915 Kabusa Fi 156C-3/Trop 5503 KR+QX FV 3822, såld 61, OE-ADT
4504080845 Åkesholm Fi 156C 1482 DO+NJ Skrotad 47
4504080845 Åkesholm Fi 156C-3/Trop 5837 DJ+PC FV 3824, såld 61, D-EKLA
4504080845 Åkesholm Fi 156C-3 5353 PE+OO Skrotad 47
4504080845 Åkesholm Fi 156 1751 RT+ZX Skrotad 47
4504080845 Åkesholm Fi 156C-3/Trop 1043 NL+UU FV 3821, såld 61, OE-ADZ, D-EADZ
4504270515 Brösarp Fi 156 ? ?
4504270645 Öved Fi 156C-3 5154 KH+YN Skrotad 47
4505010530 Ålem Fi 156 5323 PV+ZZ Till Sovjet aug 45
4505010530 Ålem Fi 156 5044 KC+LJ Till Sovjet aug 45
4505011757 Bulltofta Fi 156C-3/Trop 5488 CR+QI Skrotad 47
4505071645 Olsäng Fi 156C-3/Trop 5440 PP+QA FV 3825, såld 61, D-EBGY
4505071730 Kuggeboda Fi 156C-3/Trop 5806 BD+VF FV 3823, sålt 61, OE-ADU
4505090300 Näs, Gotland Fi 156 ? U2+OB Till Sovjet aug 45
4505090315 F 12, Kalmar Fi 156 8118 RI+WU Till Sovjet, uppbränd
450509 0330 Othem, Gotland Fi 156 ? KP+GI Till Sovjet aug 45
4505090520 Degerhamn, Öland Fi 156 5560 SB+UD Till Sovjet, uppbränd
Dussintalet Fi 156 uppställda vid F 17 med avmonterade vingar i avvaktan på beslut om vidare öde. Sju skrotades 1946/47 medan återstående sex iordningställdes för flygvapnet med nummer 3821-3826 under åren 1948/49. Foto: Flygvapnet.

Källor:
KONTAKT nr 57, juni 1982:
– Sammanställd under ledning av Bo Widfeldt.
KS) Kurt Steinrud i Kontakt nr 63. 

Uppdaterad: 2018-09-07

Annons