Fpl 37 – Haveri 37324 o 37360

1996-10-10, Östersjön

Händelseförlopp

Två flygplan JA 37 ur F 4 startade kl. 09:12 i rote från F 4/Frösön för att tillsammans med en annan rote JA 37 ur samma division genomföra en stridsledd luftstridsövning i övningsområdena D1-2, belägna NO om Östersund.

Efter ett flertal luftstridskontakter anföll jaktrotechefen målrotetvåan från norr varvid denne gjorde en uppåtgående undanmanöver åt höger varvid jaktrotechefen med stor målvinkel inledde ett automatkanonanfall. Jaktrotetvåan hade under detta anfall ökat sin höjd i nordost och flög in mot striden på sydvästlig kurs i avsikt att samverka med sin rotechef.

Under en nedåtgående manöver fick han målet framför sig med stor kursskillnad samtidigt som han förlorade ögonkontakten med sin rotechef. Han anmälde på radio att han tappat sin etta och denne svarade att han inte heller hade kontakt. Jaktrotetvåan rollade då åt vänster för att kunna spana nedåt efter sin rotechef. På mycket kort avstånd upptäckte han då sin rotechef komma snett underifrån från vänster på kollisionskurs. Han ansatte en buntmanöver för att passera under sin rotechef. Rotechefen fick syn på sin tvåa – som han bedömde – delar av en sekund före mötet och försökte ta upp för att undvika kollision.

Trots ansatta undanmanövrer kolliderade flygplanen våldsamt kl. 09.39 på en höjd av ca 1.200 m, 5 km VSV om Ramsele, i position 632980N 161552E.

Rotechefen upplevde att hans flygplan delades strax bakom förarkabinen. Han lyckades trots en kraftig retardationsrörelse utlösa räddningssystemets högra utskjutningshandtag. Rotetvåans minnesbild av kollisionen är att han hörde ett krasande motorljud varefter han befann sig i ett exploderande eldklot där han förlorade sin flyghjälm. Han upplevde en intensiv smärta, främst i ansiktet. Han kan inte erinra sig att han utlöst räddningssystemet. Förarna landade i fallskärm några hundra meter ifrån varandra. Resterna av flygplanen slog ned på ömse sidor om en allmän väg och orsakade lokala bränder i skogsmark.

Se intervju med en av piloterna på YouTube


Källa: Statens Haverikommission (SHK) 

Uppdaterad: 2013-03-10

Annons