TP 9 – Junkers Ju 86Z-7

Flygvapnet opererade ett exemplar av den civila versionen av flygplan B 3, Junkers Ju 86 B, med originalbeteckningen Junkers Ju 86 Z-7, vilket var en exportversion av Ju 86 B.

1938-04-09 köptes flygplanet av AB Aerotransport (ABA) och registreringen SE-BAD reserverades men användes aldrig. Registreringen ändrades till SE-BAE och flygplanet fick namnet ”Svalan”.

ABA:s SE-BAE ”Svalan” var av typen Ju 86 Z-7. Flygplanet var en utveckling av den civila Ju 86 B och hade därför en mer strömlinjeformad nos emedan det i övrigt var strukturellt identiskt med B 3. Foto: Postmuseum (PDM).

Efter Tysklands anfall mot Danmark och Norge 1940 rekvirerades flygplanet från ABA pga bristande transportkapacitet inom Flygvapnet. 1940-10-08 övergick flygplanet i FV:s ägo varvid det erhöll typteckningen TP 9 och fick FV-nr 911. Det hade då en drifttid på 1.694 timmar.

Till det yttre skilde sig TP 9 från TP 73 genom en rundare och mer strömlinjeformad nos som helt saknade plexiglas. På flygkroppen fanns också tre runda kabinfönster. ABA hade använt flygplanet för post- och godstransporter så hela kabinutrymmet var ett enda stort lastrum. Detta inreddes nu med längsgående träbänkar för persontransporter.

Flygplanet var utrustat med Pratt & Whitney Hornet luftkylda stjärnmotorer och de gav Flygvapnet ständiga problem. För att råda bot mot detta bytte man ut dem mot NOHAB-tillverkade Pegasus-motorer med propellerregulator. Samtidigt passade man på att ta upp ytterligare fönster (totalt fem fyrkantiga) på sidan av flygplanskroppen samt byta ut träbankarna mot vanliga flygplansstolar som hämtades från den kasserade TP 10 som stod uppställd vid CVV.

Flygvapnets TP 9 var ABA:s tidigare ”Svalan” (SE-BAE).
Foto: Ahlstad (fotograf F 3) / Flygvapenmuseum (PDM).

Flygplanet, som hade c/n 086 0959, stationerades först vid F 1 Hässlö men överfördes senare till transportflygtjänst på F 7 Såtenäs och hade koderna 1-78, 1-gG, 1-rS, 1-11, 1-10 och 7-10.

Flygplanet avfördes 1958-10-18 med en gångtid på 2.991 timmar och användes som skjutmål vid flygdagen 1960-05-22 vid F 7 då A 32 Lansen besköt flygplanet med raketer.

Modell av TP 79, byggd av Göran Sebardt.
Foto: Stina Hedvall / Flygvapenmuseum (CC BY, beskuren).

Källor:
KONTAKT nr 51, 1981-04 (Åke Hall & Bo Widfeldt)
Wikipedia.

Uppdaterad: 2022-02-09

Annons