B 5 – Haverier

Vintermanöver i Norrland februari 1941. Foto: Se nedan.

Haverier (som orsakat kassation av fpl)

36 omkomna…

DATUMFPLNR
TYP
FB+KODHÄNDELSEBESKRIVNING
1940-09-21 7011
B 5B
F4-rGTotalhaveri över Linköping under en provflygning med ersättningsbränsle och avancerade manövrer (looping och dykning). Ff dök genom en öppning i molntäcket (Cumulus) och vid upptagning på 800 m slets höger vinge av. Vingen träffar höger stabilisator som senare träffar fenan. Fpl störtar i spinn och havererar Ö Valla egna hem, c:a 150-200 m S Malmslättsvägen. Höger vinge föll ner vid Hunnebergsg 13 och fena och roder vid Biblioteksträdgården. Ff lt A. Sigvard Lundgren (FFSU) omkom och observatör ing Per E. Starck omkom. Orsaken till vingbrottet har inte helt kunnat klarläggas, troligen har den kraftiga upptagningen i förening med vindkast i molnkanten medfört att hållfasthetsgränsen för vingen överskridits. (L, B)
1941-08-127068
B 5C
F6-22
F6-20(!)
Totalhaveri 1941-08-12 över Ljugarn, Gotland. Kollision i luften med B 5C nr 7069. Både ff lt res Lars E. Kock och fsig vicekrp S. Gustav Hylander omkom.
Läs mer… (L, B)
1941-08-12 7069
B 5C
F6-21Totalhaveri 1941-08-12 vid Ljugarn, Gotland. Kollision i luften med med B 5C nr 7068. Ff vpl furir O. Sigurd Berglund omkom och fsig vpl Larsson oskadad.
Läs mer… (L, B)
1941-08-197059
B 5B
F6-11Totalhaveri pga stall på låg höjd. Ff fu Bror Valter Viking Widung oskadad och fs aspirant Engwall kontusioner. (L)
1941-11-257100
B 5C
F4-100Totalhaveri på F 4, Frösön. Fpl havererade troligen på grund av att ff genom felmanöver kommit in på sådan höjd, att han efter urtagningen på grund av den låga höjden sannolikt gjort en för hård upptagning och råkat i stall. Fpl har sedan vikit sig, tagit mark och antänts, alternativt har höger vinge avslitits pga att explosion ägt rum i högra bakre bränsletank medan fpl ännu var i luften. Genom att tanklocket kan ha lossnat kan flamman från avgasröret vid motorns pådragning antänt gasen i den tomma tanken, varvid tanken söndersprängts och högervingen avslitits. Både ff mj Gösta L. Nydahl och fsig krp Ernst A. Dahlin omkom. (L)
1941-12-037084
B 5C
F6-39Totalhaveri vid bombfältet vid Perstorp, N Karlsborg, pga för sen upptagning vid låganfall. Ff vpl S.F.G. Holmgren hjärnskakning och skärsår i ansiktet. Fsk vpl B.Å. Holmdahl lätt skadad. (L)
1942-02-057047
B 4B
F4-47Totalhaveri under start vid nattflygning vid Hålsjö, Delsbo. Haveriet har förorsakats av att ff under start svängt åt höger med påföljd att han kolliderat med ett träd. Fpl slog runt. Ff aspirant Lars Christel Uhrdin och fsk vpl Sven Berg oskadade. (L)
1942-03-24 7077
B 5C
F6-33Totalhaveri Vänern, 27 km SSV Kristinehamn. Haveriet har inträffat under navigeringsflygning i mörker sträckan Karlskoga-Väse-F6. Av okänd anledning (ev antändning av bränsle) har fpl redan på första sträckan havererat och under hög fart i ryggläge och i brant dykvinkel slagit ¡ isen varvid fpl gjort en vak i den 53 cm tjocka kärnisen och sjunkit till botten på 47 m djup. Endast ett fåtal bortslitna delar (vingar och 3 cylindrar) har legat kringspridda på isen. Fpl har brunnit vid nedslaget. Både ff vpl krp Åke F.V. Borg och fsig vicekrp L. Nils F. Eriksson omkom. Större delen av flygkroppen med ff draggades upp på sommaren. Signalisten och kulsprutan med lavett ej hittad. Orsaken till haveriet har inte kunnat fastställas med säkerhet. Brandmärken kring bränsletankens påfyllnadshål gör det sannolikt att från hålet utströmmande gaser antänts och brunnit. Detta har talat för att brand funnits ¡ fpl redan före nedslaget. (L, K).
1942-05-197089
B 5C
F6-3Totalhaveri vid Åsebolet, 4 km syd Gårdsjö station. Under dykövning på 1.500 m till 900 m höjd blir vädret plötsligt sämre och ff övergår till orienteringsflygning. Molnhöjden sjunker till 40-50 m och ff tappar orienteringen. Fpl slår i trädtoppar och störtar lodrätt ned i marken och fattar eld. Ff resoffasp Folke Blomdahl omkom omedelbart.
Läs mer… (L, B)
1942-06-127082
B 5C
F6-39Totalhaveri vid Dampegården, Mölltorp, Bottensjön vid Karlsborg. Under svag vänstersväng i planflykt efter dykning slog styrspaken över åt vänster med kraftig vänsterbankning som följd. Ff lyckades återföra fpl till normalläge men under ny vänstersväng upprepades förloppet, varvid spaken låste sig. Ff kn Björn Lindskog räddade sig med fask på låg höjd och detta var enda gången någon räddar sig ur en B 5 med fallskärm. Orsaken till haveriet har inte kunnat fastställas men många dykförsök har utförts och det har konstaterats att slappa skevroderlinor kan dels orsaka så hårda slag i spaken, att denna t o m kan slås ur händerna på ff, dels relativt lätt spåra ur och åstadkomma låsning. Vid undersökning av detta haveri har hittats en skada på en detalj till trimroder (fastklack för stödstång bortsliten). De nitar som hållit fast fästklacken, har i en del fpl varit av klenare dimension än i andra fpl. Inställningen av trimrodren i en del fpl har också gjorts asymmetrisk, beroende på viss skillnad i anfallsvinkeln hos vingarna. Någon eller några av dessa felaktigheter kan ha bidragit till haveriet. (L, B, K)
1942-06-167027
B 5B
F4-bF
F4-orF
Totalhaveri vid F 4 (Bynäset) under störtdykningsövning (dykvinkel 85-90º) som påbörjades ovanligt lågt och med hög fart. Ff drabbades troligen av black-out men roderlåsning ej utesluten. Ff fu Karl Rune Sporre omkom. (L)
1942-07-077034
B 5B
F6-2Totalhaveri vid skjutplatsen vid Lilla Rud, Karlsborg. Fpl slog i vattnet efter dykning mot rammål. Ff resoffasp B. Axel C. Axelsson omkom. (L)
1942-07-287101
B 5C
F6-1Totalhaveri på bombfältet vid Perstorp under övning i störtbombfällning från 1.600-1.700 m höjd. Upptagningen påbörjad på 600 m höjd och skedde rakt fram till 100-200 m höjd, då fpl synes ha lagts i någon stigning. Omedelbart härefter har fpl påbörjat vänstersväng med hård bankning, vilken senare ökat förbi vertikalplanet. Svängen övergick i störtspiral och vid nedslaget fattade fpl eld. Både ff offsp Per O.F. Strandberg och fsig fu Erik O.L. Berglund omkom. (L)
1942-09-077054
B 5B
F4-bDHaveri vid fält 22, Sävare NO Lidköping. I samband med start inför en bombfällningsövning, passerade fpl en ojämnhet på flygfältet, varvid en 50 kg minbomb lossnade från bombstället under ena vingen. Bomben exploderade vid nedslaget och splittret fick ytterligare en kvarhängande bomb att explodera. Fpl söndersplittrades och fattade eld. Ff lt Carl Stellan Sigfrid Jufors och fsk fu Stig Erik Valdemar Lundström kastades ur och hamnade vid sidan om vraket och deras kläder fattade eld genom utströmmande bränsle. Förmodligen hade besättningen redan omkommit i samband med explosionen. Men då räddningsmanskapet kom fram tog en kadett sitt tjänstevapen och avlossade ett skott mot den ene besättningsmannen för att möjligen förkorta dennes lidande.
Läs mer… (L, B)
1943-02-107073
B 5C
F6-40
F6-32(!)
Haveri vid samövning mellan 3/F 6 och 3/F 9 i övning i luftstrid 1.200 m SV Harestads kyrka N Nordre Älvs mynning, N Hisingen, Bohuslän. Under samövningen med jfpl har fpl vid utförandet av en undanmanöver kommit i spin. Genom felmanöver vid urgången ur denna spin har fpl kommit i ny spin, vilken ff icke lyckats häva. Både ff vpl krp Torsten Edvard Grahn och fsk vpl krp Rune Vilhelm Andreasson omkom. (L)
1943-03-267038
B 5B
F4-Totalhaveri vid Mällby Skolhus, Sunne. Indisciplinär flygning?? Både ff vpl fu Karl Einar Mellström och fsk fu Stig Harald Siggstedt omkom. (L, B)
1943-05-077083
B 5C
F6-38Efter en flyguppvisning på Barkarby tvingades ff på återvägen till nödlandning pga dåligt väder. Fpl slog runt, sjönk delvis i den sanka mossen (sänkta sjön Södra Mellången) vid Snavlunda (Askersund) och vattenfylldes. Ff vpl korp Karl Göte Jansson omkom och mek/fsig fu Karl Åke Lennart Källman omkom, troligtvis genom drunkning.
Läs mer… (L, B, 1)
1943-05-137005
B 5B
F4-bK
F4-rK(!)
Haveri vid nödlandning vid Mattmar efter motorstörning (förgasarsmällar, kraftiga vibrationer i motorn, sjunkande oljetryck, stigande oljetemperatur). Vid nödlandningen törnade propellern mot marken varefter motorn helt slets bort från fpl. Ff fk Stig Tyko Emil Tornberg och fsig fu Haglund oskadade. Orsak: Spräckt aneroid i förgasarens spjällkontroll. Repkostnad: 66.875:-
1943-05-19 7070
B 5C
F6-22Totalhaveri F 6 bombfält vid Perstorp. Ff resoffasp Åke O. M. Olsson omkom. (L)
1943-07-147037
B 5B
F6-40Kollision i luften med J 11 nr 2532 över Hisingen under samövning i luftstrid. Både ff fu Bror Valter Viking Widung och fsk vpl Göte Ragnar Törnfeldt omkom. (L)
1943-08-087049
B 5B
F4-rF ?Totalhaveri vid F 4 flygfält pga motorstörning omedelbart efter start, vilken föranlett ff att söka svänga tillbaka mot fältet. Fpl har härunder förlorat farten och råkat i spin samt störtat till marken och fattat eld. Både ff resoffaspirant Erik Wittberg och fsk vpl krp P. Yngve Östlund omkom. (L)
1944-02-147004
B 5B
F4-gMTotalhaveri 7 km V Kälsjärv (15 km N Morjärv). Efter en navigeringsflygning Abisko-Gällivare-Morjärv rapporterades fpl som saknat. Drygt 4 år senare (1948-12-11) anträffades vraket av en jägare i skogen, 2 mil SV om Överkalix. I fpl fanns ff kadett Erik Agerberg och fsig fu Bengt Erik Aspgren. Båda omkomna.
Läs mer… (L, B)
1944-06-13 7010
B 5B
F4-vBNödlandning i skog vid F 4 (Rödölandets sydspets) pga motorstörningar. Skador flygplan: Vingar kraftigt skadade, delvis avslagna, landningsställ avslaget, stjärtparti tillstukat. Smärre skador på kropp och inredning. Propellerblad bockade. Ff vpl fu Lundin. (L)
1944-06-207087
B 5C
F3-88Totalhaveri vid Sjögestad, Östergötland. Både ff flyging 3.gr i FV res Lars-Åke A. Smedinger och fsig fk C. Åke E. Hain omkom. (L)
1944-12-147012
B 5 ?
F21-8Haveri F 21? Skidan har vid start stött emot ojämnheter i den hårdfrusna snön. Skador fpl: Kraftig deformation på mittvinge samt kropp, höger sida. Höger landställsinfästning och landställsben skadade. Gaffelbult, höger skidstötta avsliten. Mindre skador på skidor och roder. Ff fk B. Forssell oskadad. Kasserat pga höga reparationskostnader. (L)
1945-02-057061
B 5B
F6-5Nödlandning i Söderhamnstrakten pga motorstopp vid flygning F 1 till F 4. Föraren har ej följt i SFI givna föreskrifter för bränslekranarnas inställning, varigenom motorstopp uppstått. Vid landning i svår terräng blev kroppen lindrigt skadad men vingarna kraftigt skadade. Höger landningsställsben losslitet och vänster landningsställsben intryckt. Ff fu Larsson och fs fu Lindman oskadade. Beräknad reparationskostnad: 20.000:- — 28.000:-. Skickades till CVM för reparation men kasserades. (L)
1945-04-197053
B 5B
F12-94Vid start, efter nödlandning på Öland pga dåligt väder, kolliderade fpl med stengärdsgård. Höger del mittvinge demolerad och höger landställ skadat. Ff kn Hofvendahl oskadad. (L)
1945-05-08 7020
B 5B
F17-20
F17-73(!)
Totalhaveri vid Djurstorp, Hjortsberga. Vid övning i vikning har denna övergått i högerspinn, vilken dock hävts, varefter fpl på nytt gått i spinn men denna gång åt vänster. Denna spinnrörelse har inte kunnat hävas. På 50-100 m höjd har ff dragit av gasen. Fpl tog mark under vänstersväng med låg nos och relativt låg hastighet och i mycket brant glidbana. Både ff vicekrp Sven-Erik Andersson (elev) och fk Nils-Harald O. Forsell (lärare) omkom.
Läs mer… (L, B)
1945-09-077056
B 5B
F17-71Haveri. Ground loop vid landning. Ff förvaltare N.O. Andersson oskadad. Skador fpl: Brott på båda landningsställsbenen, vingen veckad i hela sin längd. Propellerbladen bockade. Beräknad reparationskostnad: >25.000:-. Kasserad. (L)
1945-09-25 7046
B 5B
F8-Totalhaveri vid Charlottenlund, Torshälla, vid flygning från Trollhättan. Ff lt G. Baltzar P. Wirfält omkom. (L)
1946-05-317025
B 5B
F21-11 Totalhaveri vid F 8 flygfält, Barkarby. Ff startade (utan att TL vid samtal med ff meddelat gällande bana) på bana 32 i stället för 08 och ägnade sin uppmärksamhet åt ett fpl under utkörning på kontrakurs varvid fpl efter lättningen drev åt höger och kolliderade med ett buskage, farten bromsades upp och fpl vek sig då ff just lyckats räta upp det. Fpl kolliderade därefter med en björk samt tog mark och brann upp. Ff serg Lars Nilsson (GFSU:2) och fsig serg Harald Reinhold Jönsson (GFSU fsig) fick brännskador i ansikte och på händerna.
Foton från haveriet. (L, S)
1946-06-057078
B 5C
F10-vOKasserad efter nödlandning. Under stigning efter start inträffade på 150-175 m höjd motorstopp. Ff företog nödlandning på ett mindre fält. Båda yttervingarna deformerade och balk i mittvingen skadad. Mindre skador på kroppens undersida på vingklaffarna och på skevningsrodren. Landställsbenen avslagna. Beräknad kostnad 23.000:-. Ff I. Iacobi och pass mj J. Lindgren oskadade. (L)
1946-06-077064
B 5B
F6-25Haveri vid F 7. Kollision med B 17A nr 17350. Skador: Propelleraxeln brusten, propellernav kass och bladen skadade. Propellerväxelkåpa bortsliten och motorn tryckt bakåt. Kroppsskador vid brandskott och bakom baksits. Ff fu H.K.E. Frodé och fs fu S.H. Hallrud oskadade. (L)
1946-11-02
eller (!)
1946-11-22
7001
B 5A
F4-1Haveri vid bogsering. Bogsertrossen brast varvid fpl gled ned i diket. Stjärten knäckt. Kasserad. (L)
1947-04-14 7074
B 5C
F9-74Totalhaveri 2 km SV Gräfsnäs, Älvsborgs län. Både ff serg Arnold V. Almquist och pass fk Ville T. Carlström omkom. (L)TD>
1947-05-077040
B 5B
F4-
F13-40(!)
Haveri vid körning på marken. Kollision med flygfältsvält. Skador fpl: Framkanten intryckt på vänster vinge. Ff vpl fu offasp Pettersson och fsig vpl fu offasp Öste oskadade. Kasserat 1947-12-22. (L)
1948-06-307075
B 5C
F16-Haveri under körning på marken, F 16/F 20 ärna, Uppsala. Efter landning bröts sporrvaggans infästning loss, varvid stjärtparti och sidoroder skadades. Materielfel (spricka från stora porigheter i godset). Ff och fsig undkom oskadda. (M)
1948-08-227058
B 5B
F12-Haveri vid start. Två mekanikerutbildade korpraler bestämde sej en natt för att stjäla ett flygplan och bege sej ut på en flygning till Sydeuropa. Ingen av dem hade någon form av flygutbildning. De sköt hangarhunden för att få ut planet. De lyckades få med sej två flickor på färden (hur nu dessa lyckades få plats i det trånga utrymmet). Fpl lättade men vek sej efter en kortare luftfärd varvid ena landstället bröts av. Alla fyra lyckades lämna fpl osedda och försvinna. På morgonen upptäcktes fpl ute på flygfältet, fortfarande med motorn gående på tomgång. Det upptäcktes vid den följande undersökning att även ena vingen var bräckt. De båda korpralerna ställdes inför krigsrätt och fick sina straff. (B)

Tre ”haverier” 1947 (utan datumangivelse) finns angivna i KONTAKT-sammanställningen men finns inte verifierade som haverier i (L):s redovisning (se ref nedan) eller hos Statens Haverikommission och finns därför inte med i denna sammanställning. Individnr: 7031, 7057 och 7096. 


Källor:
Tabellsammanställning: Kontakt nr 22
Haverirapporter: 
– L=Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum
– B=Bengt Ekbladh på Svenskt Flyghistoriskt Forum
– S=Sven-Erik Jönsson på Svenskt Flyghistoriskt Forum
– K=Klas Andersson på Svenskt Flyghistoriskt Forum
– 1=Tidningsklipp (Askersunds Tidning, Södra Dalarnas Tidning)
– !=Olika uppgifter förekommer (”Kontakt” vs annan här angiven referens)
– M=Statens Haverikommission (Christer Magnusson, Magnic)

Bilden från Krigsarkivet (fotografens namn saknas..).

Uppdaterad: 2017-08-25

Annons