TP 89 / SH 89 – CASA C-212

C-212 ur Spanska Flygvapnet utan den radarförsedda förlängda nosen. Augusti 2021.
Foto: US Air Classics (CC BY-SA 2.0 Wikimedia, beskuren)

BAKGRUND

Flygplanet CASA C-212 togs huvudsakligen fram för att ersätta den åldrande flygplansparken i det spanska Flygvapnet. Flygplanet skulle kunna fylla en mängd olika funktioner, bl a passagerartransport, ambulansflyg och fällning av fallskärmshoppare.

CASA (Construcciones Aeronáuticas SA) var en spansk flygplanstillverkare som bildades 1923 och hade sitt säte i Sevilla. Sedan år 2000 är CASA en del av det europeiska flygkonsortiet EADS (CASA, Aérospatiale-Matra och DaimlerChrysler Aerospace AG, DASA).

CASA C-212 Aviocar är ett tvåmotorigt högvingat transportflygplan med STOL-prestanda och fast landställ. Pga den bakre rampen har C-212 även blivit populär bland fallskärmshoppare.

Flygplanet flög första gången 1971-03-26 och under 42 år tillverkade CASA 477 st flygplan av modellen C-212. Totalt har drygt 600 flygplan C-212 producerats av CASA och på licens av Indonesiska IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara, senare namnbyte till PTDI – PT Dirgantara Indonesia). Flygplanen finns i både civila och militära versioner.

År 2013 fanns det 290 flygande C-212 i 40 olika länder (70 st i Indonesien) och 2017-11 var antalet nere i 214 st.

SVENSKA KUSTBEVAKNINGEN

Efter ett haveri vid Kustbevakningen 1984 påbörjades ett sökande efter ett nytt flygplan. Samtidigt hade Marinen behov av ett ubåtsjaktflygplan och regeringen ville att Kustbevakningen och Marinen skulle upphandla nya flygplan gemensamt och av samma typ.

Kustbevakningen förespråkade Dornier 228 men Marinen ville ha CASA C-212 då man ansåg att Dornier 228 var för litet. C-212 var Kustbevakningens andra alternativ men då Kustbevakningen var i stort behov av större flygplan beslöts vid ett personalmöte att stödja valet av CASA C-212.

Kustbevakningens SE-IVE under flyguppvisning 2005-08-04.
Foto: Henrik Sendelbach (CC BY-SA 3.0)

Två flygplan (SE-IVE och SE-IVF) beställdes och levererades 1986 till Kustbevakningen och flygverksamheten bestod till huvuddelen av fiske-, miljö- och fartygsövervakning.

För fartygsövervakningen utrustades flygplanen med de GPS-baserade systemen Automatic Identification System (AIS) och Vessel Monitoring System (VMS). Flygplanen kunna även utrustas med SH 89:s ubåtsjaktutrustning. SE-IVE och SE-IVF var av typen C-212-200 men vingarna hade modifierats till modell C-212-300 vid tillverkningen, dvs vingtankarna blev utrustade för trycktankning. Ytterligare ett flygplan C-212 (SE-KVG) levererades 1990.

Kustbevakningen opererade ursprungligen sina flygplan från Bromma, Sturup och Säve men under 1990-talet samlades all flygverksamhet på Skavsta, Nyköping. Flygplanstypen togs ur tjänst 2007 till följd av att flygplan SE-IVF havererade 2006.

Kustbevakningens SE-IVE under flyguppvisning 2005-08-04.
Foto: Henrik Sendelbach (CC BY-SA 3.0)

SVENSKA FÖRSVARSMAKTEN

Ett flygplan CASA C-212-200M (FV-nr 89001, kod 891) baserades 1986 hos 13:e helikopterdivisionen (Marinflyget) i Bromma och ombaserades 1989 till Ronneby. Marinflyget avvecklades 1997 och flygplan 89001 överfördes till 3:e helikopterskvadronen (Helikopterflottiljen) i Ronneby. Inledningsvis betecknades den TP 89 men bytte senare beteckning till SH 89. Flygplanets huvuduppgift var ubåtsjakt men den användes även som transportflygplan.

SH 89 på flygdagen 2004-08-29 i Ronneby. Observera alla antennerna (jämför bild nedan). Foto: © Mark McEwan

För ubåtsjakt var flygplanet utrustat med ett hydroaukustisk spaningssystem som bestod av passiva hydrofonbojar som kunde fällas från flygplanet. Informationen från bojarna länkades till flygplanet där avlyssning och analys skedde i realtid av operatörerna ombord. Flygplanet var även utrustat med en spaningsradar, ett ledningssystem (samma som HKP 4) och ett FLIR-system (IR-kamera).

Flygplanet användes vid ubåtsjaktstyrkans incidentverksamhet, vid underrättelseinhämtning åt MUST och det var också radarspaningssensor åt ytstridsförband och sjöstridskompanier.

89001 på Bromma i juli 1986.
Foto: © Anders ”Bromma” Nilsson (beskuren).

HAVERI MED SE-IVF / KBV 585

2006-10-26 havererade KBV 585 i Falsterbokanalens norra hamn när den var ute på rutinuppdrag längs sydkusten. Piloterna fick ett meddelande från sambandscentralen om ett önskemål om en förbiflygning över Falsterbokanalen, där Kustbevakningen har en basering.

Uppdraget accepterades och vid den tredje överflygningen på låg höjd och under några vingtippningar separerade vänster vinge från flygkroppen med en kraftig knall. Flygplanet rollade över på rygg och slog ner i hamnbassängen. Kollegor på stationen blev vittnen till olyckan och de var först på plats i räddningsarbetet. Besättningen, två piloterna och två systemoperatörer (Johan Wendel, Robert Hultgren, Michael Johnson och Fredrik Eriksson) omkom vid nedslaget.

Orsaken till olyckan var materialutmattning vid vingfästet. Kustbevakningens båda kvarvarande C-212 uppvisade samma problem vilket ledde till att flygplanstypen togs ur tjänst 2007 och ersattes med Bombardier Dash 8 Q-300.

Sprickbildningen borde ha upptäckts via underhållssystemet men enligt detta skulle kontroll ske först efter 20.000 flygtimmar. Flygplanet hade dock bara 17.048 flygtimmar. De anhöriga och svenska staten stämde CASA på 30 miljoner kronor. Kort tid efter haveriet ändrade CASA i underhållsmanualen: Eventuell sprickbildning under vingarna skulle nu efter 8.000 flygtimmar kontrolleras vid varje 600:e flygtimme… (1)

SISTA FLYGNINGEN

Epoken SH-89 avslutades 2005-12-13 med en ceremoni i Ronneby, ledd av ställföreträdande helikopterflottiljchef Micael Bydén, där tidigare och nuvarande besättningsmedlemmar samlades, tillsammans med andra gäster som haft anknytning till 89001:s verksamhet. Den allra sista flygning i rikets tjänst med 89001, från Ronneby till Skavsta, Nyköping, ägde rum 14:e december efter drygt 10.000 timmars flygtid.

89001 på Skavsta flygplats i Nyköping 2007-06-16 efter avslutad tjänst hos Försvarsmakten.
Foto: © Peter Bakema (GNU 1.2 only, Wikimedia, beskuren).

Källor:

Wikipedia.
WikiZero.
SFF – Svenskt Flyghistoriskt Forum.
Indonesian-aerospace.com
LAE blogg.
Statens haverikommission.
Hkpflj.mil.se
Kustbevakningen.se
Airbus.com
Planelogger.com
1) Haverirapporten och Ny Teknik.

Uppdaterad: 2022-05-11

Annons