Fpl 32 – Tillbud 1960-08-24

Olyckshändelse med J 32 från F 12

Denna morgon hade 3 st akan i en J32 Lansen laddats med 269 st skarpa mingranater.

Målkameror kunde installeras i flygplanen vid alla tillfällen men inte testas när flygplanets akan hade laddats eftersom målkamerorna var synkroniserade med automatkanonerna.

Det blev lite stressigt när ett befäl uppmanade målkameraansvarige teknikern (M H) att skynda på med monteringen av kamerorna. Samtidigt körde en jeep med tre personer fram för att koppla flygplanet för bogsering.

Flygteknikern slog till huvudströmbrytaren och ställde vapenväljaren i läge ”Akan-jakt”. Säkringsströmställaren ställdes i läge ”Osäkrad” och han höll förbikopplingsknappen intryckt. När flygteknikern som vanligt tryckte in avfyrningsknappen för att testa kamerorna revs luften sönder av automateld.

15 mingranater från automatkanonerna träffade ryggarna på de två värnpliktiga (K J och L N) som satt i jeepen och de avled omedelbart. En annan flygtekniker (K E K) skadades allvarligt medan en värnpliktig (K K) som stod bredvid jeepen skadades lätt.

Flygteknikern (M H) dömdes för tjänstefel och vållande till annans död samt till fängelse i 3 mån villkorligt och en månads avstängning. Han dömdes även att betala skador på Kronans materiel (7.213.-), begravningskostnader och sjukersättningar (1.843:-).


Källa: 
”Haveriet – Flygvapnet och kalla krigets offer” av Ulf Eneroth (Albert Bonniers förlag).

Uppdaterad: 2015-03-27

Annons