Fpl 32 – Allvarliga tillbud

Haveriet 1956-10-29. Chefen F 7 överste Stig Norén till vänster. Foto: Okänt tidningsklipp.

Några händelser som inte klassats som haverier men ändå orsakat stora (och ibland små) skador på människor eller fpl

DatumFör-
band
FplHändelsebeskrivningPlats
1956-10-29F 7A 32I landningsvarvet stannade motorn vid gasavdrag och ff nådde inte fram till fältet men hittade en mjuk och lerig åker där han landade (vänster hjul kom bara ut halvvägs) efter att ha kapat en kraftledning. Landningen blev mjuk och med små skador på fpl (orsakade av kraftledningen!). Ff (C F 7 öv Stig Norén) och fnav (Sven Erik Stolpe) oskadade. (T)Sjöryd, Såtenäs
1957-06-27F 7A 32Under tillsynsarbete vid 1.div av fpl 32 kompassanläggning utlöstes katapultstolen av misstag och vpl B L Karlsson omkom. (T)F 7
1958-12-05F 14A 32Vid provfällning av en ny bombtyp briserade bomben direkt efter fällning, dock utan att full detonation utlöstes. Fpl skadades allvarligt och fattade eld efter några minuter. Ff (pfl lt Lars Erik Larsson vid FC) lyckades landa fpl som endast fick mindre skador. Fpl hade en skarp bomb kvar och hemlig specialutrustning i fpl. Ff fick StockholmsTidningens guldmedalj för 1958 års största flygbragd (utdelades på F 6 flygdag 1959-06-14). (T)F 14
1960-07-27F1J32Rökutveckling i kabinen vid start. Vådautlöst stol orsakade dödsfall.
Läs mer om händelsen (UE)
Hässlö
1960-08-24F12J32Test av målkameror vid klargöring utlöste skarpladdade akan som dödade två värnpliktiga.
Läs mer om händelsen (UE)
Kalmar
1960-11-01F 6A 32Flygelever tilläts genomföra flygningar trots dåligt väder. Ff gjorde sin första flygning med EBK och hamnade i låga moln och snöbyar och efter en skarp sväng (7 g) tog höger vinge i en trädtopp. Ff beordrade fnav att skjuta ut sig men fnav satt kvar. Ff tog sig tillbaka till F 6 men vid landningen vek sig fpl pga skadorna och ena vingspetsen slog i marken och fpl stannade utanför banan. Ff (ffl S-E Forsberg) och fnav (C-G Nilsson) oskadade. (UE)Kalmar

Källor: 
UE = ”Haveriet – Flygvapnet och kalla krigets offer” av Ulf Eneroth (Albert Bonniers förlag).

T = Tidningsklipp

Uppdaterad: 2020-11-16

Annons