Fpl 21 – Haveri fpl 21126 o 21140

1948-07-09 – Husaby k:a nära Lidköping

Haveriet

Haveri med fpl 21126 till följd av kollision i luften med fpl 21140 vid flankundergång i samband med samling i rote på en höjd av 1.200 m efter skolmässig anfallsövning.

Händelseförlopp

Ff (LA) i 21126 flög som rotetvåa. Sedan rotechefen (RN) i 21140 efter samlingen lagt sig framför och till vänster om tvåan, svängde rotechefen 50 grader åt vänster och gick därefter rakt ut.

Tvåan gick härvid under rotechefens fpl för att inta plats för vänster flankformering. Genom denna manöver kom ff att ligga omkring 20 m framför och 75 m till vänster om rotechefen. I syfte att komma i rätt läge i förhållande till rotechefen sökte ff göra flankbyte under rotechefens flygplan.

Omedelbart sedan tvåan under manövern förlorat rotechefen ur ögonsikte kolliderade han med sitt stjärtparti med höger vinge på rotechefens flygplan. Rotetvåan (21126) kunde först stabilisera sitt fpl som dock kort därefter började rotera. Ff företog katapultutskjutning och landade utan skador.

Rotechefen i 21140 kunde trots skador på höger vinge, pitotrör och antennmast genomföra en normal landning utan anmärkning på F9.

Rotetvåan: ff:furir/GFSU:1 
Rotechefen: ff:fu/GFSU:1

Haveriorsak

Orsaken till haveriet har varit ouppmärksamhet och bristande aktsamhet av ff (rotetvåan). Han fick under 4 dagars vaktarrest tid att begrunda fallskärmsnedfärdens synintryck.

Götene brandkår har släckt eldsvådan i det havererade flygplanet (GP)

Källa: Flyghistorisk Revy nr 29/1981, bild ur GP 

Uppdaterad: 2013-05-20

Annons