SK 9 – Civila DH60 Moth

Aero Materiel första DH 60 MOTH, S-AABM, på Stora Värtans is i februari 1928. Foto: Se nedan.

Om flygklubbsverksamheten i England var praktiskt taget obefintlig i mitten av 1920-talet, var den inte bättre i Sverige. KSAK hade genom ILUG 1923 försökt stimulera det privata flygintresset utan någon större framgång, och syntes därefter falla tillbaka i passivitet. Men nya krafter var i rörelse och i slutet av 1927 bildades en ny organisation, Svenska Luftfartsförbundet (SLF) i syfte att främja privatflyget. Luftfartsförbundet förekoms dock i viss mån genom Aero Materiel AB, som startade sin första flygskola den 1 februari 1928. Aero Materiel AB hade genom sina huvudägare stark anknytning till ABA och genom god insikt i den internationella, främst engelska, utvecklingen inom privatflygområdet, tillförsäkrat sig generalagenturen för de Havilland i Sverige.

Gösta Andrée med SE-ABS på flygplatsen i Benghasi. Foto: Se nedan.

Härav följde att man till den nya flygskolan kunde inköpa först tre, senare ytterligare en DH 60X Moth, vilka registrerades i början av 1928, och därmed kom att bli de första Moth:arna i Sverige.

Den förste privata Moth-ägaren i landet blev Gösta Andrée, som i september samma år kunder registrera sin DH 60 som S-AABS (senare omregistrerad till SE-ABS). Med denna maskin, som döpts till ”SANDVIK”, genomförde han som förste svensk en uppmärksammad flygning till Kapstaden under september-oktober 1929. Flygsträckan var i runda tal 15.000 km och avverkades i 26 dagsetapper. Den totala flygtiden blev 133 tim och 20 minuter och för denna prestation erhöll Andrée Aeroklubbens guldmedalj.

En tidig flygning i tidningspressens tjänst genomfördes i augusti 1930 av Marshall Lindholm i samband med de sk Andréefynden på Vitön. Det gällde att snabbast möjligt få fram bildmaterialet från Tromsö till Stockholm. Lindholm flög härvid SE-ABY, en DH 60M försedd med flottörer, från Lindarängen och efter diverse mellanlandningar och övernattning i Tromsö, landade han åter i Stockholm 1,5 dygn senare. Denna flygning gav stort eko i pressen, men föga anade man då hur snabbt de förbättrade flygkommunikationerna skulle förminska tidsavstånden världen över de kommande åren.

Marshall Lindholm återvänder till flyghamnen vid Lindarängen efter Tromsö-flygningen 1 september 1930. Foto: Se nedan.

Näst generalagenten blev Svenska Luftfartsförbundet den största civila användaren av DH 60 och i början av 30-talet stod man som ägare till tre maskiner. Totalt kom ett 20-tal DH 60 av olika varianter att civilregistreras i Sverige. Den mest långlivade maskinen blev SE-AGF, en DH 60G-III, som Gösta Fraenkel fick i 50-årspresent av sin mor, och flög i nästan 25 år fram till 1959.

Av de tre först inköpta DH 60X till Aero Materiel AB kom en att övergå till Flygvapnet under beteckningen SK 7. Ytterligare en SK 7 inköptes senare från England.

CIVILEGISTERADE DH GD

Reg Typ Tid
S-AABM60X 1928
S-AABN 60X1928-49 (senare SE-ADZ)
S-AABO60X 1928-30 (senare SE-ABO)
S-AABR 60X1928-30 (senare SE-ABR)
S-AABS 60 1928-46 (senare SE-ABS)
SE-ABG60G 1935-39
SE-ABY 60M 1929-48
SE-ACD60 1929-41
SE-ACN60M 1931-34
SE-ADC60M 1932-35
SE-ADN60G-III 1933-68
SE-ADO60G-III 1933
SE-AEL 60G-III 1935-55
SE-AEO60M 1936-46
SE-AFP 60G 1937
SE-AGD60G-III 1937-41
SE-AGF 60G-III 1935-61
SE-AIA 60G-III 1939-41
SE-AZW 60T 1948-50
SE-BFB 60T 1948
SE-BFH 60T 1947-51
SE-BFI 60T 1947-58

CIVIL FORTLEVNAD MED BLANDAD IDENTITET

Under januari/februari 1947 försåldes de kvarvarande tre SK 9:orna till privata ägare. Inför den förestående civilregistreringen skedde sedan en sammanblandning av flygplansindividerna, vilket till del berodde på att komponenter från tidigare havererade maskiner använts vid reparationer etc. Att man vid senare försök att härleda dessa flygplan dessutom blandat ihop c/n, olika kodsiffror mm har medfört att förvirringen kring identifikationen av planen blivit närmast total… Men vi skall här försöka reda ut begreppen, alltså:

SE-AZM
SK 9 med den tidigaste civilregistreringen blev FV-nr 555 (c/n 1702). Flygplanet såldes till Kalle Liljedahl, Firma Fiskflyg i Malmberget och registrerades SE-AZM den 31 mars 1948. Vid reparation före registrering användes även delar från FV-nr 554 (cm 1701). Flygplanets civila historia blev inte lång: En knapp månad senare havererade -AZM under fisktransport vid Kaska Kajtumjaure (ca 20 km S Kebnekajse). Flygplanet låg sedan kvar på haveriplatsen ända till sommaren 1986 då resterna, i huvudsak motorn, bärgades med helikopter fvb till Flygvapenmuseum.

SE-BFI
FV-nr 558 registrerades 470805 på en viss herr Erland Nilsson. Flygplanet avfördes ur registret så sent som 580226. Småningom hamnade planet, eller rättare delarna av detsamma, hos Nils-Erik Sundblad i Gysinge. I början av 80-talet bytte Flygvapenmuseum till sig dessa delar av Sundblad och flygplanet står nu, försett med flottörer och kodsiffran ”5558”, återuppbyggd som SK 9 på museet. Emellertid är inte detta flygplan den ursprungliga 5558 (c/n 1718) utan torde till huvuddelen bestå av komponenter från c/n 1720 (kod 5560)!

SE-BFH
Det flygplan som istället bär c/n 1718 registrerades SE-BFH den 6 augusti 1948, men blev felaktigt registrerad med c/n 1720! Ett utbyte av identiteter mellan SE-BFH och SE-BFI måste alltså ha skett vid registreringen! SE-BFH flögs mycket litet fram till det luftvärdighetsbeviset utgick i augusti 1949 och avfördes slutligen ur registret 510618. Delar av flygplanet finns dock fortfarande bevarade.

SE-BFH, ”Big Fool”, uppställd på Bromma våren 1950. Foto: Se nedan.

SE-BFB
Ytterligare en civil DH 60T, vilken uppbyggts av delar från olika SK 9, registrerades SE-BFB och tillhörde Ostkustflyg 1948. Ytterligare information om denna maskin saknas….


Källa: KONTAKT nr 83, september 1987. 
– Bramson o Birch: The Tiger Moth

Uppdaterad: 2018-07-03

Annons