Fpl 21 – Haveri fpl 21412

1950-07-09, F 10, Ängelholm (Barkåkra)

Händelseförlopp

Under flygdagen på Barkåkra flygfält på söndagen inträffade en olycka, varvid 29-årige löjtnanten (K-E M) från Ängelholm dödades.

Störtningen ägde rum inför 30.000 åskådare, däribland löjtnant M:s maka och föräldrar samt chefen för Flygvapnet, general Nordenskiöld.

Trots den tragiska händelsen fortsattes uppvisningarna.
– Vi ansåg oss inte kunna avbryta dem på grund av olyckan, sade flottiljchefen överste Bill Bergman efteråt. Dagens uppvisning var ingenting annat än vardagens övningar i koncentrerad form och olyckan visar vad vi måste vara beredda på inom vårt yrke.

Det var givetvis bara uppvisningarna som fortsattes. De många nöjen av olika slag som skulle satts igång på eftermiddagen inställdes givetvis.

Det var vid 13-tiden som den tragiska händelsen inträffade. M, som flög ett reaktionsdrivet plan av typen J21R, hade i det närmaste avslutat ett program med avancerad flygning. Då han skulle avsluta en manöver lyckades han inte räta upp planet ur en dykning. Det slog i marken med hög fart ungefär 2 kilometer norr om flygfältet. Planet förstörde fullständigt och löjtnant M ljöt en ögonblicklig död.

Enligt ögonvittnen kom M:s plan i ryggläge med våldsam fart mot marken.

FV-chefen Nordenskiöld ryckte in och gjorde en i stort sett liknande uppvisning med en Vampire inför de 30.000 åskådarna.


Källa: Tidningsnotis (okänt ursprung) 

Uppdaterad: 2013-12-11

Annons