B 16 – Historik och anskaffning

Flygplan B 16 nr 3359 från F 7 märkt med kod 25. Foto: Okänd (PDM).

HISTORIA

Caproni Ca 313 var ett tvåmotorigt italienskt bomb- och fjärrspaningsflygplan som designades av Cesare Pallavicino på Caproni Aeronautica Bergamasca. Prototypen flög först den 22 december 1939. Den utvecklades som en ersättning för Caproni Ca 311.

För att spara utvecklingstid var den första Ca 313 helt enkelt en modifierad Ca 310 med nya motorer. Före 2:a världskriget exporterades flygplanet till Jugoslavien, Norge, Peru och Ungern. Frankrike och Storbritannien beställde 600 flygplan som dock inte levererades pga att Italien gick in i 2:a världskriget på Tysklands sida.

Italienska Caproni Ca 313, 1939-1940. Foto: Okänd (PDM, Wikimedia).

VARIANTER

Ca 313Vidareutvecklad Ca 311 med radmotorer.
Ca 313RPB1Ricognizione Pattugliamento Bombardamento (Spaning, Patrullering, Bombning). Italienskt bombflygplan med två st I-F Delta RC.35 I-DS radmotorer. Helt inglasad nos. 400 kg interna bomber. 13 st tillverkade.
Ca 313RPB2Italiensk variant med ny nos (mindre glas) och ny beväpning. 120 st tillverkade.
Ca 313RPB-S
Ca 313S
Svezia (Sverige). B 16A, T 16B, S 16A, S 16B och TP 16.
Ca 313RARicognizione Aerosiluranti (Spaning, Torpedfällning). Modifierade Ca 313RPB2 för torpedfällning. 2 x 12,7 mm fasta kulsprutor under vingarna. 210 st tillverkade.
Ca 313FPFusoliera Piccola (liten flygkropp). Projekt som senare fick beteckningen Ca 176.
Ca 313FFrancia (Frankrike). Fransk version med fransk beväpning. 5 st av 200 beställda levererades innan Frankrikes kapitulering mot Tyskland 1940. 2 x 7,5 mm mac 1934 kulsprutor i vingar/kropp, 1 x 7,5 mm mac 1934 kulspruta i tornet och en rörlig för nedre skytt. Motoer: 730 hk Isotta Fraschini Delta.
Ca 313 ???Storbritannien beställde 300 st Ca 313 flygplan innan kriget men ingen levererades. Skulle haft brittisk beväpning.
Ca 313GGermania (Tyskland). Skol- och stabsflygplan för det Tyska flygvapnet. 905 beställda men bara 165 tillverkade. Mer konventionell nos utan många glasrutor. Samma nos användes på belgiska Caproni Ca 312bis. Motorer: 770 hk Isotta Fraschini Delta RC 40-III Series.
Ca 311M1942 tog Kroatien emot 10 st bombplan som hade beställts och betalats av den tidigare jugoslaviska kungliga regeringen.

BETECKNINGAR I SVERIGE

Mellan åren 1940 och 1945 ingick Caproni Ca 313 i svenska Flygvapnet och var det första flygplanet som blev tilldelat beteckning enl 1940 års beteckningssystem. I detta system blev flygplansmodeller tilldelade ett flygplansnummer (Ca 313 fick nr 16) istället för olika typnummer beroende på sin tilldelade roll.

Detta gjorde att flygplansmodellerna behöll sitt nummer oberoende av sin funktion. Ca 313 fick därför beteckningarna B 16, T 16, S 16 och TP 16. I det tidigare systemet skulle de troligen fått beteckningarna B 7, T 3, S 15 och TP 12.

Två flygplan S 16 Caproni på F 3 Malmen med koderna 27 och 28. Foto: Okänd/Flygvapenmuseum (PDM).

ANSKAFFNING

I samband med inköp av jagare från Italien till den svenska marinen lyckades man även knyta goda kontakter för inköp av flygplan. Så när Kungliga Flygförvaltningen (KFF) misslyckats med att köpa fjärrspaningsflygplan från USA och Storbritannien kunde man 1940 teckna kontrakt med Caproni om totalt 84 st bombflygplan av typen Ca 313.

På Capronifabriken i Italien stod nämligen ett antal osålda motorlösa Caproni Ca 313 avsedda för Frankrike.

De av Sverige beställda flygplanen modifierades för att passa den italienska luftkylda inverterade V12-motorn från Isotta Fraschini. KFF valde att köpa kompletta flygplan då det inte gick att få tag på svenska motorer till flygplanen.

1940-08-20 tecknades det första kontraktet med Caproni om 54 st flygplan som i Flygvapnet fick beteckningarna S 16A och B 16A. Ytterligare en order tecknades 1940-10-11 om 16 flygplan och slutligen en sista order om 14 flygplan, vilka enligt planerna skulle användas som torpedflygplan, T 16A. Priset för de 84 st Ca 313S var ca 35-40 miljoner kronor.

Under leveransflygningen till Sverige drabbades flygplanen av olika problem. För att lösa dessa flyttade Caproniingenjören Pallavicino under 1941 till Sverige för att hjälpa de svenska teknikerna att lösa de problem som uppstått. Bl a förlängdes avgasrören, bränsleledningarna modifierades, brandväggar installerades i framkanten mellan propeller och flygkropp samt främre insugningsventiler infördes för att förbättra luftcirkulationen.

Efter motorstörningar 1941-06-10 totalhavererade flygplan 3343 i Vänern vid F 7, Såtenäs. Foto: Okänd.

FLYGFÖRBUD

Flera flygförbud infördes i början då flygplanstypen var behäftad med många svagheter:

 • 1941-09-16: Teleprintermeddelande från CFV: ”Fpl 16 får ej t.v. flygas”. Följande måste åtgärdas innan flygförbudet kunde hävas:
  • Införande av avgassamlare.
  • Införande av kylluftsintag för omspolande av förgasarens sidor med kylluft och för bortledandet av bensinångor och eventuellt läckage.
  • Införande av brandskott i vingens framkant och vid bränsletankarna vid hjulurtaget i vingens undersida.
 • 1942-07-28: ”Flygning med fpl typ 16 är tills vidare förbjuden, fpl utom depåer må hemflygas varvid flygvikten dock icke får överstiga 5.600 kg”.
  1942-10-23: Skriftlig orientering om vilka förstärkningar som skall utföras på fpl 16:s vingar.
  1943-01-27: TO 38/43 om förstärkning av vingar på fpl 16.
Caproni från F 11 med kod 31. Gula spinners på motorn användes i samband med en manöver 1944.
Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (CC0, Wikimedia)

SLUTET

I samband med att försvarsberedskapen upphörde 1945, kasserades samtliga kvarvarande Caproni Ca 313 i augusti 1945.

1945-09-10 ställdes 10 flygplan S 16 upp på Visingsö och användes som mål vid en skjutövning för 15 jaktdivisioner från F 8, F 9, F 10, F 13 och F 16. Först anföll 80 st J 22, sedan kom 26 st J 26 Mustang, 8 st J 9 Seversky-Republic och som avslutning anföll ytterligare 26 st J 22. De avlossade totalt 22.800 skott![1]

10 flygplanen transporterades med båt till Visingsö inför skjutövningen. Foto: Okänd.

Den sista flygningen med B 16 gjordes i slutet av april 1945. 1945-10-07 flög Gösta Brink den sista S 16 till F 4 där den skulle bli skjutmål. De kvarvarande flygplanen skrotades eller eldades upp vid brandövningar.

Skrotade flygplan S 16 Caproni Ca 313 från F 11 på en skrot på Visingsö.
Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (CC0, Wikimedia)

En del användes t o m som utfyllnad när man asfalterade banorna på vissa flottiljer…[2]

Inte ett enda flygplan bevarades.

Verkan av bombning och beskjutning av utagerade Caproni och J 11 på F 6 bombfält Perstorp, N Karlsborg.
Foto: Okänd / Karlsborgs Fästningsmuseum (PDM)

På Flygvapenmuseum finns en replika i full skala som SVT beslöt att bygga i samband med inspelningen av Lars Molins TV-serie ”Tre kärlekar” (1989). Vissa delar som hittades på Visingsö från originalflygplanen användes vid konstruktionen.

En mindre sektion av cockpit byggdes också upp och den monterades på ett lastbilsflak så att man kunde få exteriörbilder av flygplanet i rörelse.

Capronin från Lars Molins TV-serie ”Tre kärlekar” på Flygvapenmuseum i Linköping.
Foto: Mangan02 (CC BY-SA 3.0, Wikimedia)

Källor:

Wikipedia
Upwikiro.top
Rilpedia
Secretprojects.co.uk
Ängelholms Flygmuseum
Tidsspegeln.blogspot.com
LAE blogg
F 11 museum
Military-history.fandom
Warthunder Forum
AEF (FlygvapenNytt 1967-5, sid 10)
SMB (spaningsflygplan)
SMB (bombflygplan)
Bilder (Picryl.com)
Avio Blog SFF Småland
1) Flyg nr 20, 1945
2) Linköpings Flygklubb

Uppdaterad: 2023-01-27

Annons