SK 12 – Haveri med 623

1947-10-19, Västerås, Irsta kyrka

Havererade med lånat flygplan
Passagerare dödad, föraren räddade sig med fallskärm.

Vid ett flyghaveri på söndagseftermiddagen i närheten av Västerås dödades artisten Rune Eriksson från Västerås.

Under eftermiddagen bedrevs övningar i segelflygning vid Västmanlands flygflottilj, varvid ett skolflygplan av typ SK12 användes att bogsera upp segelflygplan i luften. I dessa övningar deltog furiren (B.P.), som är väl utbildad i segelflygning, men däremot icke motorflygutbildad.

När övningarna avslutats tog (B.P.) olovandes skolflygplanet och startade. Han hade överenskommit med Eriksson att denne skulle medfölja som passagerare.

När flygplanet befann sig på ungefär 900 meters höjd i närheten av Irsta kyrka öster om Västerås övergick det av ännu okänd anledning i en ofrivillig brant dykning, under vilken övervingen lossnade. I dykningen kastades (B.P.), som icke var fastbunden, ur flygplanet, men kunde rädda sig med fallskärm. Erikson kunde däremot icke ta sig ur utan följde med flygplanet i marken och dödades.

Furir (B.P.) har dryga efterräkningar att vänta efter sitt synnerligen ansvarslösa tilltag.


Källa: Tidningsklipp…

Uppdaterad: 2021-04-12

Annons