Fpl 21 – Haveri fpl 21302 o 21341

1949-08-11 – Tibro

Händelseförlopp

En grupp om 4 fpl, med divch som grpch, har efter starten i bred formering stigit till molnbasen på c:a 1.000 m höjd. Grpch har därefter avsett att fortsätta stigningen i en molnglugg för att på 4.000 m höjd intaga utgångsläge för övning i bombfällning. Molngluggen har varit mindre än grpch bedömt, varför grp under den fortsatta stigningen på rak kurs kommit in i moln.

2:a roten befann sig härvid till vänster om grpch med omkring 200 m lucka, fpl inom roten anslutna, fpl 4 (21302) till vänster om fpl 3 (21341).

När grpch kom in i moln övergick ff i fpl 3 till instrumentflygning (fpl 3 var det enda fpl som saknade KH).

Efter en kort stunds flygning förlorade ff i fpl 4 fpl 3 ur sikte och började flyga på instrument samtidigt som han spanade efter fpl 3.

Då ff i fpl 4 icke kunde upptäcka fpl 3, har han påbörjat en vänstersväng varvid kollisionen inträffade.

Fpl 4 har vid kollisionen passerat bakifrån höger in under fpl 3, varvid fpl 4 propeller slagit av vänstra stjärtbommen på fpl 3. Troligen ha även propellrarna kommit i kontakt med varandra och söndrats.

Ff i fpl 3 (21341) (fu Birger J H Johansson) (FFSU) räddade sig oskadad med fallskärm och landade i två träd och kunde själv klättra ned. Fpl har i flatspinliknande rörelse tagit mark i planflyktläge vid Karlsten, Furumossen, NO Tibro.

Flygkropp och motor har borrat sig ned i marken och brunnit. Inga delar har kastats ut från nedslagsplatsen. Vänster stjärtbom med stabilisator och roder har som en enhet återfunnits på tämligen stort avstånd från fpl:s nedslagsplats.

Ff i fpl 4 (21302) har trots stora hål i vingar och bommar försökt flyga till F 6. Pga den söndrade propellern drog inte motorn utan fpl sjönk med 5 m/sek. På 500 m höjd företog ff (fu K G Lindh) (FFSU) katapultutskjutning och landade oskadad i en björk.

Katapultstolen från 21302 finns bevarad på Svedinos Bil- och Flygmuseum i Ugglarp. Fpl tog mark i 30° vinkel vid Ransbergs kyrka och krossades. Delarna spreds över ett 100 m långt område. Ingen brand uppstod.

Utlåtande

Det har icke kunnat fastställas, om det varit ff i fpl 3 (21341) (fpl saknade kurshorisont) eller i fpl 4 eller båda, som misslyckats med att hålla sitt fpl på rätt kurs och i rätt läge och således orsakat kollisionen. Grpch synas felbedömt molnets utsträckning och täthet och borde med hänsyn till att ett av fpl saknade kurshorisont avbrutit stigningen och uppsökt lämplig molnglugg för att fortsätta stigningen.

Ingen av ff i grp synes varit förberedd på molngenomgång. Grpch borde förvarnat ff om stigningen genom moln så att de kunnat vidtaga erforderliga förberedelser.

Då ff i fpl 4 förlorat fpl 3 ur sikte, borde han omedelbart minskat hastigheten och därefter svängt vänster.


Källor: 
Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum
Lars Larsson på Svenskt Flyghistoriskt Forum 

Uppdaterad: 2013-05-20

Annons