SK 25 – Nödlandarna

Foto: Se nedan.

Nödlandade Bü 181 i Sverige 1939-45

Från krigsutbrottet i september 1939 fram till maj 1945 nöd landade och havererade drygt 120 tyska flygplan i Sverige.

Under de sista två krigsåren landade fyra Bü 181 Bestmann. I samtliga fall utgjordes besättningarna av flyktingar eller desertörer.


Den 28 april 1944 landade en Bü 181 C-1 (W.Nr. 330745) med koden PL+BN på F 12 Kalmar. Planet besköts med 12 varningsskott och 18 verkningsskott innan det helt oskatt landade kl 14.37. Besättningen utgjordes av Fw Helmuth Selführter och Fw Johann Haifingarts. De hade stulit flygplanet vid en bas i Tyskland.

Flygplanet omhändertogs av F 12 personal och förvarades i hangar fram till början av 1947. Den tyske flygattachén hade redan i juli 1944 hemställt om att planet skulle återföras till Tyskland med anledning av att det stulits av desertörer. Alternativt kunde planet dock tänkas försäljas i Sverige (till Svensk Flygtjänst AB). Efter klartecken från UD såldes planet till Svensk Flygtjänst den 12 september 1944 och registrerades i oktober 1947 SE-BFG.


Den 9 december 1944 landade en Bü 181 B-1 (W.Nr. 13) med koden GI+HT vid Marieberg utanför Trelleborg. Föraren Fhr Robert Lienhard, som var ensam i planet, företog på morgonen en AFT-flygning. Eftersom han före start hört en gynnsam väderprognos beslöt han att söka nå Sverige. Starten skedde från Magdeburg och flygningen mot Sverige skedde i moln på 2.000 m och kursen 18°. När föraren gick genom moln var han i närheten av Rügen varför kursen ändrades till 35°. För att undvika det svenska luftvärnet vid Trelleborg gjordes en gir och landningen 2 km NO Västra Alstad kl 11.10 gick helt utan anmärkning.

Planet fördes först via F 5 till Bulltofta för att åter flygas till Ljungbyhed den 15 december 1944. Enligt en skrivelse från UD den 19 december 1944 beviljades exporttillstånd för planet som ”returvara” och den 5 mars 1945 återgick planet till Tyskland!

Fhr Lienhard, som tjänstgjort som blindflyginstruktör, var egentligen född i Frankrike och kunde via sina olika samtal med FV-personal lämna flera intressanta uppgifter om Luftwaffes organisation och materiel.


Den 24 mars 1945 landade en Bü 181 (W.Nr. 502174) på Bulltofta med tre man ombord. Planets kodbokstäver var VN+NP. Gfr Hans Risse, Gfr Franz Bruning och Gfr Valter Veith hade planerat sin flykt till Sverige väl. De hade mat, vapen, läroböcker och navigeringsutrustning med i planet. Starten skedde kl 05.10 från Arnöye i Danmark och inflygningen skedde vid Falsterbo.

Landningen skedde på Bulltofta kl 05.58 och enda skadan på flygplanet var söndertrampad duk på ena vingen. Planet flögs från Bulltofta till F 17 den 26 april 1945 och befann sig fortfarande vid F 17 i maj 1946. Den 15 maj 1950 registrerades planet SE-BPY och registreringen upphörde den 14 juli 1952.


Den 15 maj 1945 nödlandade den sista Bü 181 (W.Nr. 108) vid Grönskåra i Småland. Föraren Hermann Butz hade startat sin flygning från Neuenkirchen (Neu-Brandenburg) kl 10.00. Planet hade fortfarande tyska beteckningar och koden CR+YU. Det fördes efter landningen till Lindarängen i Stockholm där det stuvades in tillsammans med en mängd annan tysk kvarlåtenskap. Den 27 juli 1945 meddelade handelsdepartementet och Kungl. Maj:t tillstånd för detta plan och 19 andra tyska plan att utföras till Sovjet.

Planet flyttades sålunda i september till Bromma för överflygning till Sovjet. Legationspersonal från Sovjets ambassad meddelade dock att planet skulle kvarstanna på Bromma för övningsändamål. KFF skulle fortfarande tillse att planet fick skötsel och vård. I april 1947 underrättades KFF om att planet nu skulle överlämnas till Albin Ahrenberg mot att denne bestred kostnaderna för detsamma.

Den 23 april 1947 överfördes planet åter till Lindarängen av AB Ahrenbergsflyg. Det registrerades SE-BNK den 26 september 1949.


Källa: 
KONTAKT nr 74, februari 1985 
– Leif Fredin 
– Olle Lindström 
– Fotograf ej angiven på många av bilder i originalartikeln…

Uppdaterad: 2018-02-08

Annons