S 12 – Sammanställning

S 12 med nummer 4012 startar från F 2 till Norrtälje den 28 augusti 1942. Foto: Se nedan.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER HEINKEL He 114 – S 12 – I FLYGVAPNET

FV-nr Werk nr Godkänd Kasserad Koder Anmärkning Vingstag
4001 2286 411028 490224 2-16, 2-31 Ålder (503 t) Y
4002 2273 410930 441125 247, 232 Haveri 440915 Y
4003 2380 410930 421118 248 Haveri 420413 V
4004 2283 410708 480622 2-19, 2-34 Ålder (550 t) Y
4005 2267 410930 411212 2-20 Haveri 410923 (27,5t) Y
4006 2275 411028 480622 2-21,2-36 Ålder (415 t) Y
4007 2276 420410 430910 2-22 Haveri 430527(182 t) Y
4008 2278 410930 480622 2-23, 2-38 Ålder Y
4009 2372 410930 480622 2-24, 2-39 Ålder. SE-BFC (48-51) V
4010 2538 410708 440809 2-25, 2-40 Haveri 440720 (162t) V
4011 2296 410708 450818 2-26, 2-41 Haveri 450711 V
4012 2303 410708 490224 2-27, 2-42 Ålder (417 t) V

FÖRDELNING AV S 12 VID F 2

År (1/7) 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948
Antal 11 10 9 8 6 6 6 2
Detaljbild av samma plan som ovan med flottiljemblemet samt namnet ””KRISTINA”. Foto: Se nedan.

Sammanställning över ”kända” ex av Heinkel He 114

W-nr Version Registrering, basering Anmärkning
1971 V1 D-UBAM Jumo 210A
1972 V2 D-UGAT Jumo 210A, förstört 1942 (Heinkel)
1973 V3 D-IDEG BMW 132 K
2255 V4 D-IOGD BMW 132 K
2256 V5 D-IQRS Skadad vid spinförsök
2257 A D-ICBF
2258 A D-IFCH
2259 A D-IHDG
2260 A PY + NY
2262 A D-IDWS Försök med en kölförsedd flottör
2263 A Skadad, under rep. sept. 39
2264 A Skadad, under rep. okt. 38
2666 A Skadad, under rep. dec. 39
2667 A FV S 12 (4005) Y-stötta
2273 A FV S 12 (4002) Y-stötta
2275 A 60 + U51 FV S 12 (4006) Y-stötta
2276 A FV S 12 (4007) Y-stötta
2278 A FV S 12 (4008) Y-stötta
2279 A Skadad, under rep. nov. 38
2283 A FV S 12 (4004) Y-stötta
2286 A FV S 12 (4001) Y-stötta
2288 A Skadad, under rep. juni 40
2289 A TV + HX Gr.K.F.S. 5 Haveri 41.10.17
2296 FV S 12 (4011) V-stötta
2298 67 7 Export Spanien
2303 FV S 12 (4012) V-stötta
2372 FV S 12 (4009), SE-BFC V-stötta
2377 A Skadad, under rep. april 40
2380 FV S 12 (4003) V-stötta
2524 B
2526 A D-IDGK E-St. Travemünde okt. 40
2530 B Haveri 39.11.29
2531 F.F.S. (C) 7
2536 F I.W.S (See) Haveri 43.03.18
2538 FV S 12 (4010) V-stötta
2539 A Skadad, under rep. mars 40
2540 F I.Erg.Gr. (See) Haveri 41.11.10
2546 B-1 D-IPEW, TH + HZVapen o flottörprov
2548 B Bordfl.Erg.St.
2551 B 6J +WL F l.Erg.Gr. (See) Haveri 41.05.08
2553 B Haveri 41.05.08
2554 B Skrotat nov. 39
2559 B D-IFXS E-St.Travemünde, Weserflug
2566 B 6J + XL F I.Erg.Gr. (See)
2568 B Bordfl.Erg.St. Skadad, under rep. nov. 39
2570 B Tr.St. (See) Haveri 41.04.10
2577 B Haveri 40.04.02
2578 B Bordfl.Erg.St.
0253 Haveri 41.09.09

OBS! Ovanstående lista är inte en komplett sammanställning över samtliga He 114 utan upptar endast de exemplar som förekommer nämnda i olika källor (inklusive samtliga till FV levererade).
Med haveri i höger kolumn avses i vissa fall att fpl skadats eller förstörts 
i samband med sänkning av fartyg där planet varit baserat.
Beträffande olika tillverkade versioner av He 114 anges i litteraturen A-0, A-1, A-2, B-1, B-2, B-3, C-1 samt C-2. 
Uppgifter om skillnader mellan dessa är ofta motsägelsefulla och ej bekräftade!


Källa:
KONTAKT nr 72, juni 1985.
– Fotograf ej angiven i originalartikeln. 

Uppdaterad: 2016-01-07

Annons