Välkommen till
Svensk Militär Flygplanshistorik

Denna webbplats ersätter nuvarande http://www.svfplhist.com (som upphör 2019-02-17)
men det kommer att ta några veckor innan all information är överflyttad.
Menyn Stridsflygplan och Bombflygplan är klar.
Arbete pågår nu i menyn Skolflygplan.
Nyhetsbreven fungerar som förut men nu mot denna webbplats.

Denna webbplats har färdiga layout-mallar så det är inte så mycket man kan göra för att styra utseende och funktioner mm. I de menyer som innehåller många menyval kan det vara besvärligt att komma åt menyvalen längst ner. Tips: Klicka på en rubrik i huvudmenyn (t.ex. Stridsflygplan) så visas dess undermenyer som en vanlig sida och då är det enklare att nå sidorna och ev ytterligare undermenyer.

Translate every page to your own language at the bottom of the page!

Uppdaterad: 2019-01-18

Annonser