TP 10 – Historik och Flygvapnet

Flygplan Fokker F.VIII – TP 10 ”Ulrik”.
Utlånad till F 6 i Karlsborg mellan 5/7 och 29/8 1943.
Foto: Okänd / Karlsborgs Fästningsmuseum (PDM beskuren).

HISTORIA

Fokker F.VIII (F8) var ett stort tvåmotorigt passagerarplan designat av Reinhold Platz och tillverkat av den nederländska flygplanstillverkaren Fokker på 1920-talet.

Ursprungligen designades flygplanet med tre motorer (F.VIII/3m). En extra motor i nosen kan ge en känsla av trygghet men den skapar också vibrationer i flygkroppen, ökar motståndet, minskar sikten för piloten och bensin- och oljeångor kan komma in i kabinen.

Den starkare och mer pålitliga Jupitermotorn (än den först planerade motortypen) gjorde det möjligt att utelämna motorn i nosen, och det nu outnyttjade utrymmet kunde användas som bagageutrymme.

Gods lastas in i utrymmet i nosen på KLM:s H-NAEE, c/n 5042.
Foto: Okänd (fokker-history.com).

Den första prototypen (av två) flög första gången 1927-03-12.

Totalt elva flygplan F.VIII byggdes varav tre under licens av Malert (Manfréd Weiss) i Budapest, Ungern.

Prototypen av F.VIII med c/n 4993 som KLM:s H-NADU.
Foto: Okänd (fokker-history.com).

Fokker designade också en sjöflygplansversion betecknad F.VIIIw men den byggdes aldrig. En annan källa säger dock att Fokker i juli 1927 konverterade ett flygplan till ett amfibiebombplan med ett maskingevär i nosen. Denna flygplan fick beteckningen F.VIII-W, men den beställdes aldrig så endast ett flygplan byggdes i denna konfiguration.

Fokker F.VIIIB med 4-bladig propeller. Foto: Okänd (CC BY-SA 3.0).

Haveri

1927-08-22 lämnade H-NADU (den första prototypen, c/n 4993) Croydon på väg till Rotterdam. 10 minuter efter start gick en spänntråd av och drog med sig rodret och stjärtfenan. Flygplanet blev omanövrerbart och kraschade in i några trädtoppar vid Sevenoaks i Kent, England. Mekanikern dödades när han krossades av en av motorerna. Piloten och sju av de nio passagerarna skadades. Stjärtfenan och rodret återfanns drygt 1 km från vraket.

H-NADU havererade 1927-08-22 i Kent, England, varvid mekanikern omkom.
Foto: Okänd (fokker-history.com).

FLYGVAPNET

AB Aerotransport i Stockholm (ABA) köpte i oktober 1934 flygplanet PH-AEG av det holländska flygbolaget KLM. Det fick 1934-10-15 registreringen SE-AEB och gavs namnet ”Jämtland”. Det användes i huvudsak på linjen Göteborg-Malmö och sedan för ”rundflygningar”.

Flygplan Fokker F.VIII civilregistrerad som SE-AEB.
Foto: Okänd / Karlsborgs Fästningsmuseum (PDM beskuren).

SE-AEB överlämnades till Flygvapnet redan 1939-09-04 men då 1:a transportdivisionen efter hastigt beslut kom att upplösas, återlämnades flygplanet till ABA efter bara ett par veckor.

Men 1942-08-05 såldes SE-AEB slutligen till Flygvapnet. Beställningen (skr Mi 136:72) med totalsumman SEK 30.044:- innehöll bl a:

  • 1 st Fokker F.VIII/2m (SE-AEB)
  • 2 st begagnade motorer P&W Wasp T1D1
  • 2 st begagnade 2-bladiga propellrar Hamilton Controllable.

Flygplanet avfördes ur civilregistret. Beteckningen Trp 9 föreslogs först för detta flygplan men det blev till slut TP 10 och det fick koden 916.

TP 10 på Krigsflygfält 16, Brattforsheden.
Foto: Okänd / Krigsarkivet (PDM beskuren).

Tydligen flög TP 10 med civila beteckningar en kort tid enligt en skrivelse daterad 1942-08-31:

”Flygplan typ Fokker F.VIII civila registrering är numera ogiltig. Fpl måste därför omedelbart märkas med FV kronmärken samt flottiljnummer invid kroppens kronmärke.”

SLUTET

Flygplanet togs ur tjänst efter semestern 1943 pga dålig fanérbeklädnad på vingen. Vingfanéret reparerades provisoriskt och flygplanet godkändes 1943-10-01 för flygning till F 11 i avvaktan på reparation. 1943-10-29 undersöktes flygplanet på CVV och det konstaterades att flygplanet hade fått allvarliga rötskador i vingarna.

TP 10 på F 6 i Karlsborg.
Foto: Okänd / Karlsborgs Fästningsmuseum (PDM beskuren).

Här följer ett utdrag ur en skrivelse till Flygförvaltningen 1943-11-16:

”En preliminär besiktning har utförts för att utröna huruvida reparation är ekonomiskt lönande. Då möjligheten att reparera flygplanet i första hand bestämmes av vingens tillstånd, har besiktning endast utförts av denna. Kostnaderna för iordningställande av flygplanet uppskattas till högst kr 60.000:- exkl kostnaderna för översyn av motorerna. I summan ingå kr 25.000:- för reparation av vingen.”

Flygplanet kasserades 1944-02-05 men en del av kabininredningen (bl a passagerarsätena) togs tillvara och installerades i flygplan TP 9. Flygplansskrovet eldades upp våren 1944.

SE-AEB. Foto: Okänd (PDM, Wikimedia, beskuren)

Källor:
Wikipedia
wikidocumentaries-demo.wmflabs.org
alchetron.com
en-academic.com
SFF – Svenskt Flyghistoriskt Forum.
dutch-aviation.nl
kulturnav.org
Wikizero
fokker-history.com
hmong.es

Uppdatera: 2022-06-18

Annons