Fpl 29 – Haveri fpl 29111

954-02-13, Braxnäs vid sjön Regnaren

Haveriet

Under förbandsflygning med en grp J 29 totalhavererade 2.rotech fpl omkring kl 0930. Ff (lt AG A) (FFSU) omkom.

Sannolikt händelseförlopp

En grp J 29 ur 3/F 13 startade kl 0907 för förbandsflygning, vari bl a ingick fingerade molngenomgångar uppåt och nedåt rotevis. I grp ingick ff som chef för 2.roten.

Sedan grpch med grp övat ”gungor” och in- och utfällning av luftbromsar gav grpch order om förberedelser för molngenomgång uppåt. Grp låg då i planflykt på 1.000 m höjd i anfallsgruppering och höger flank. Med anledning av grpch order började 2.roten verkställa anslutning. Innan denna genomförts och innan 2.rotech (ff) rapporterat att han var klar för molngenomgång, bröt 2.rotech fpl bryskt rakt upp. Rörelsen övergick i starkt stigande vänstersväng, varvid rotetvåan släppte, när fpl kommit över i halvt ryggläge. Rotech torde ha fortsatt i en tunnelroll-liknande rörelse. Under denna rörelse har ff beslutat sig för att hoppa. Uthoppet torde skett från lägre höjd än 1.200 m och kan ha utförts snett nedåt.

Ff har lossat fastbindningsremmarna till stolen, dock tydligen först omedelbart före nedslaget, så att han vid detta hamnat i stolen och därefter studsat ett stycke. Han har däremot icke utlöst fallskärmen. Ff omkom vid nedslaget. Fpl har fortsatt mot marken, mot slutet i flatspin. 

Utlåtande

Den omedelbara anledningen till haveriet har varit en stabilisatorvandring bakåt. Att ett materielfel orsakat stabilisatorvandringen synes icke sannolikt.

Däremot synes sannolikt att ff antingen utfört en ofrivillig stabilisatoromställning eller avsett att utföra en mindre trimning som emellertid resulterat i att stabilisatorn omställts till nästan bottenläge bakåt.

Sist nämnda alternativ, som synes sannolikast, förutsätter att stabomstknappen påverkats under längre tid än vad ff avsett, varigenom fpl fått sådan acceleration att ff måst använda båda händerna för mothållning och därför icke haft möjlighet att återställa stabomst eller nödtrimma.

Vad beträffar ff fallskärmshopp har fällning av huven gått utan anmärkning. Även stolutskjutningen torde förlöpt normalt. I varje fall har ff icke i samband därmed åsamkats större skador än att han därefter kunnat lossa fastbindningsremmarna till stolen.

Att han icke utlöst fallskärmen torde berott på tidsnöd. Denna i sin tur kan ha berott på dels nedsatt reaktionsförmåga p g a accelerationspåverkan, dels kort falltid om utskjutningen skett snett nedåt och dels svårighet att lossa den omodifierade sprinten till fastbindningsremmarna.

Under utredningen har framkommit att vinterhandskar av den modell ff använde synes olämpliga, vilket under hand meddelats FF.


Källa: 
Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/ (som hämtat uppgifter från Krigsarkivet)
Bilder från Krigsarkivet (via Leif Fredin ovan).

Uppdaterad: 2016-09-01

Annons