Fpl 29 – Haveri fpl 29494

1955-08-26, Vänern utanför F 7

Händelseförlopp

Strax före ingång för landning på Såtenäs, efter dykövning för brandbombsfällning, fick fpl motorstopp.

Ff sökte landa direkt på bana 01. Pga för hög fart flöt fpl över fältet. Ff svängde därefter vänster och havererade i Vänern c:a 1.500 m innan fältet och c:a 800 m från land. 

Ff (fk PA A) fick ryggskador.

Utlåtande

Motorstoppet har förorsakats av bränslebrist genom att ff glömt slå till strömställaren för vingtankar. Detta har förklarats av övningens natur, dykövning på låg och lägsta höjd, med reducerad möjlighet att iakttaga instrumenten.

Ff, som sett flottiljflygfältet framför flygplanet har sökt landa direkt. Därvid har han överraskats av att fpl hastighet minskat långsammare än han räknat med. Han har för sent insett att han därför icke kunde landa på flygfältet. Han har sedan tvingats koncentrera sin uppmärksamhet på att undvika att kollidera med bebyggelse och icke hunnit med något återstartningsförsök före fpl sättning i vattnet.

Vid förfrågan hos flottiljens förarpersonal har det framkommit att c:a 1/4 av personalen vid något tillfälle glömt att slå till strömställaren vingsäckstankar vid aktuell tidpunkt. Tillslagning av strömställaren har dock alltid skett innan bränslevarningslampan börjat lysa.

Så länge förbud mot kontinuerlig tillslagning av strömställaren finnes bör bränslevarningslampan utbytas mot lampa – helst blinkande – med så starkt rött sken att ff icke kan undgå att upptäcka den.

Samtidigt bör framhållas trafikledarens anförande beträffande telefonsamtal till TL-tornet. Här bör ovillkorligen förbud införas.

Flygning under lunchrast bör om möjlig undvikas. Sådan flygning bör anmälas i så god tid att avlösning av räddningspersonal kan planeras.

Snabbgående flatbottnad motorbåt bör snarast förläggas till Brandsfjorden och brygga byggas till yttre vasskanten.


Källa: 
Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/ (som hämtat uppgifter från Krigsarkivet)

Uppdaterad: 2016-09-03

Annons