J 3/S 6 – Sammanställning

Kapottering (rundslagning) med Fokker var inget ovanligt! Denna S 6 kapotterade på Malmen 1929-11-26. Senare flyttades landstället fram någon decimeter för att minska riskerna för kapottering. Foto: Se nedan.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER FLYGVAPNETS FOKKER C.V D-E

FV-nrTypGodkAvfördc/nm/27m/32m/35
m/37
m/40m/44Orsak/Anm Flygtid 
31 S6 27 281215 5031 31 Haveri 280623. Fpl landade på ett isflak ¡ Norra Ishavet vid undsättningen av överlevande från ”Italias” förlisning. Fpl:s skidor gjorde för stort motstånd ¡ den blöta snön och den tomma baksitsen gjorde att fpl stod på nosen och slog runt. Skadorna blev ej omfattande men i samband med bärgningen uppkom ytterligare skador varför fpl aldrig reparerades. Ff (Einar Lundborg) undkom. 67,10
32, 336 S6 27 380518 5032 32 3336 3-6 Haveri 380406 1.697,15
33 S6 280719 281004 5073 33 Haveri 280624 33,58
34, 337 S6 280719 421030 5074 34 3337 3-7 3-37
3-78
Haveri 421006 1.933
35 S6 280720 2904 5075 35 Totalhaveri 290125 i samband med nödlandning vid planerad landning vid Uttran. Fpl fattade eld. Ff lt L.G. Hägglöv och mek serg Andersson undkom med lätta skador. 86,53
36, 338 S6 280720 381104 5076 36 3338 3-8 Haveri 380801 1.733,30
331 S6 290912 391201 163 331 3331
1331
1-94
3-1
Förslitning 1.993,10
332 S6 290912 401206 164 332 3332 3-2 3-70 Förslitning 2.189,55
333 S6 291011 380518 165 333 3333
1333
1-95
3-3
Haveri 380309 1.790,25
334 S6 291011 371012 166 334 3334 3-4 Haveri 370723 1.389,10
335 S6 300224 391201 170 335 3335
1335
3-5 Förslitning 1.616,30
336 S6 Se nr 32 Se nr 32                
337 S6 Se nr 34 Se nr 34                
338 S6 Se nr 36 Se nr 36                
351 J3
S6A
27 290411 5029 351 Totalhavererade 1929-01-21 vid Västberga gård (Liljeholmen) varvid löjtnant (I21) C.A.G. Thunström omkom och mekanikern sergeant Hinnersson skadades lätt. 237,42
352 J3
S6A
271113 430420 5030 352 3352
5352
5-2 3-62 Haveri 2.094
353 J3A
S6A
290826 410822 5139 353 6353 6-1
5-3
3-63 Haveri o förslitning 2.073
354 J3A
S6A
290826 320429 5140 354 6354 Haveri 1931-12-13. Fpl startade med lt Björn Bjuggren som ff och direktör Axel Åkerman medföljde som passagerare. Omedelbart efter start från Barkarby började motorvarvtalet att sjunka. Vinden var hård och byig när ff på 50 m höjd svängde för att åter landa mot vinden. I detta läge vek sig fpl och störtade från 20 m höjd med motorn och vänster vinge först. Direktör Åkerman omkom medan ff skadades. Orsaken till motorstörningen var att en plugg av tätningsmedel (Hermetic) delvis strypt bränsletillförseln. 356,26
355 J3A
S6A
290826 46 5141 355 6355 6-2 3-65 ? Försålt AB Skåneflyg 460409 1.978
356 J3A
S6A
290826 440122 5142 356 3356
5356
5-62
5-6
3-56 Ålder  
357 J3A
S6A
290826 46 5143 357 3357
5357
5-63
5-7
3-67 ? Försålt AB Skåneflyg 460409 2.446
358 J3A
S6A
290826 440122 5144 358 3358
5358
5-64
5-8
3-68 Ålder 2.223
359 J3
S6A
330214 450224 204 5359 5-65
5-9
3-69 ? Underhålles ej 1.349,30
371 S6 300125 45 167 471 1371 3-9 3-71 3-71 Försålt AB Svensk Flygtjänst SE-APL  
372 S6 300125 401129 168 472 3372 3-10 3-72 Haveri 400827 1.205,05
373 S6 300125 441023 169 473 3373 3-11 3-73 3-73 Ålder 2.360
374 S6 300224 430224 171 474 3374 3-12 3-74 Ålder 1.937
375 S6 300224 450430 172 475 1375
3375
3-13 3-75 ? Ålder 2.237
376 S6 301015 45 173 476 1376
3376
3-14 3-76 3-76 Försålt AB Svensk Flygtjänst SE-APM 2.147
377 S6 321202 410404 197 577 3377 3-15 3-77 Haveri 410226 1.188
378 S6 321202 360609 198 578, 378 3378 3-16 Haveri 360430 577,25
379 S6 321202 450224 199 3379 3-17 3-79 3-79 Ålder  
380 S6B 341221 400916 200 3380 3-18 3-80 Finland 1939-12 FO-80 779,40
381 S6B 340504 400916 201 3381 3-19 Finland 1939-12 FO-19 890
382 S6B 340504 420414 202 3382 3-20 3-82 Haveri 411219 869
383 S6B 340504 430706 203 3383 3-21 3-83 Haveri 430409 1.389,25
384 S6B 340526 410404 205 3384 3-22 3-84 Förslitning 1.308,05
385 S6B 340526 400916 206 3385 3-23 Finland 1939-12 FO-23 927,35
386 S6B 340612 451105 207 3386 3-24 3-86 3-86 Ålder, Flygmuseet Malmen 1.689
387 S6B 340612 441023 208 3387 3-25 3-87 ? Ålder 1.644
388 S6B 340717 390509 209 3388 3-26 Haveri 390414 638,30
389 S6B 340619 410808 210 3389 3-27 3-89 Haveri 410613 1.225,25
390 J3B
S6
301125 410404 184 390 4390 4-11
3-30
3-90 Haveri 410109 1.602,45
391 J3B
S6
310508 390901 185 491 4391 4-12
3-31
Haveri 1939-08-09. I fpl tillhörande F 4 satt ff fk Ivar Insulander och mek VK 76/F4 Erik Holger Bergström. Under målflygning drog ff av gasen till tomgång för att minska flyghöjden. Vid höjd 1.500 m lyckades inte ff föra fram gasreglaget eftersom detta fastnat i tomgångsläget. Efter misslyckade försök att rubba gasreglaget släpptes flaggmålet över Brändön i Luleå skärgård. Mek lämnade fpl på omkring 400 m höjd och undkom oskadd. När ff lämna fpl på 250 m höjd slog han i något föremål varför utlösningen av fask fördröjdes. Ff skadades så svårt vid nedslaget att han senare avled. Haveriorsak: Konstruktionsfel i gasreglaget. Låsmuttern på ventilen i kolven till förgasarens accelerationspump hade gängats upp. Vid tillbakaföringen av reglaget föll ventilen ner i pumpcylindern där den blev stående i snett läge vilket hindrade kolvens rörelser. 1.380
392 J3B
S6
310508 430730 186 392 4392 4-13
3-32
3-92 Haveri o ålder 1.776
393 J3B
S6
310508 401206 187 393 4393 4-14
3-33
3-93 Haveri 400805 1768,45
394 J3B
S6
310508 390209 188 494 4394 Haveri 1933-08-14 vid Västbyviken. Fpl som var flottörförsett och tillhörande F 4 flögs av lt (A4) G.L. Nydahl med lt G. Claeson som spanare. Under övning i bombfällning mot utlagda målflottar kolliderade fpl med vattenytan. Lt Claeson omkom medan ff klarade sig oskadd. Orsaken till haveriet var felbedömning från ff:s sida. Till följd av att bleke rådde har inte 50 m minimihöjd hållits. Eftersom strandlinjen endast var 150 m från de utlagda flottarna borde bedömning av rätt flyghöjd kunnat ske. 438,05
395 J3B
S6
310604 45 189 395 4395 4-15
3-34
3-95 3-95 Haveri 410613 1.225,05
398 S6 320308 391114 192 3398
4398
4-18
3-37
Haveri 390911 1.163,30
399 S6 320301 410808 193 3399
4399
4-19
3-38
3-99 Haveri 410416 1.352,10

Under perioden 1928-1934 inträffade en mängd mindre haverier, ofta med relativt stora materiella skador som följd. Orsaken till de flesta haverierna var missbedömning i samband med start och landning med rundslagning som följd. För att minska riskerna i samband med start och landning infördes efter hand en del modifieringar. Så flyttades exempelvis landstället någon decimeter framåt och dessutom försågs samtliga plan av typen C.V-D (J 3) med N-stöttor i stället för V-stöttor.

Det första haveriet med Fokker med dödlig utgång. När denna J 3 (351) havererade vid Västberga gård omkom föraren, löjtnant Thunström, medan mekanikern Hinnersson klarade sig med lätta skador. Foto: Se nedan.
Flygvapenchefen general Eric Virgin inspekterar resterna av S 6A (6354) ur stabens flygavdelning efter Bjuggrens haveri på Barkarby den 1931-12-13. Direktör Axel Åkerman omkom vid haveriet. Foto: Se nedan.

För att minska riskerna vid flygning vintertid med flygplan försedda med skidställ rekommenderades att även spanarplatsen var bemannad eller att barlast anbringades på lämpligt sätt. Till följd av flygplanets ringa spårvidd i förhållande till den stora spännvidden inträffade även en del haverier vid landning till följd av att någon vinge stötte i marken vid utrullningen.

Avslutningsvis kan nämnas att av flygvapnets 46 Fokker-plan kasserades inte mindre än 27 till följd av totalhaverier eller skador uppkomna i samband med haveri.

FÖRDELNING AV FPL S 6/J 3 INOM FLYGVAPNET 1928-1944

 1928192919301931193219331935193619371938193919401941194219431944
F 1
S 6
3
F 3
J 3
2777
F 3
S 6
2781021202426253334302119141
F 4
J 3
4
F 4
S 6
5477999
F 5
J 3
2
F 5
S 6
55555
F 7
S 6
13
FS/SF
J 3
1
FS/SF
S 6
22222
TOTALT414202830344342413834302119154

Anm: Uppgifter för 1934 saknas.

Under flygvapenmanövern den 6-12 september 1932 anbringades speciell märkning på vissa flygplan. S 6 nummer 3331 tillhör divisionschefen. Flygplan 3357 är en S 6A försedd med fångstkrok för rapporthylsor. Foto: Se nedan.
I samband med Skånemanövern 1935 användes S 6 med denna speciella märkning för att symbolisera ”fientligt bombflyg”. Kroppen har försetts med ”rutmönster” samt en röd räv! 
Foto: Se nedan.

Källa: KONTAKT nr 62, juni 1983. 
– Temasammanställning: Bo Widfeldt.
– Ritningarna: Björn Karlström.
– Leif Fredin har bidragit med ovärderlig hjälp vid tabellsammanställning över J 3/S 6 inom flygvapnet.
– Fotograf är ej angivet i originalartikeln … (Dåliga bilder pga gammal kopieringsapparat…)Uppdaterad: 2017-07-24

Annons