Fpl 29 – Haveri fpl 29328

1955-08-22, F 10

Händelseförlopp

Haveriet inträffade i samband med att en 3-grp inför åskådare utförde överflygning av F 10 flygfält, varvid fpl 1 och 3 kolliderade. 

Före överflygningen tryckte grp från omkr 5.000 m höjd och passerade in över fältet på c:a 50 m höjd med farten obetydligt under Mmax, varefter förnyad överflygning utfördes efter upptagning och en vid 270° vänstersväng. Vid urgången ur denna sväng kom fpl 3 något efter, varför ff drog på gas och minskade eftersläpningen.

Sedan åskådarna passerats på 50-75 m höjd med c:a 900 km/t under en mycket svag vänstersväng, gjordes en mjuk upptagning.

Ff i fpl 3 väntade sannolikt, att grpch skulle ansätta en kraftigare vänstersväng, varför han med bibehållen positiv staffling minskade formeringsvinkeln, så att hem kom att ligga mycket spetsigt. Han minskade gasen, men fpl närmade sig fortfarande grpch.

När fpl lågo mycket nära varandra, ökade grpch sidlutningen med påföljd att fpl 3 högra kroppssida och högra vinges framkantsinfästning träffade fpl 1 vänstra stabilisatorhalva.

Vid kollisionen bröts fpl 1 (29328) sönder och ff (lt H W) omkom.

Fpl 3 erhöll mindre skador och kunde landa.

Haveriorsak

Kollisionen har orsakats av ff i fpl 3 (GFSU:2; 49,4t på fpl 29) icke synes ha reagerat i takt med grpch, då denna ökade sidlutningen i svängen. Han har även för sent upptäckt den fortlöpande avståndsminskningen.

Bidragande orsak till kollisionen kan ha varit, att ff i fpl 3 varit alltför ivrig att komma på rätt plats i förbandet beroende på att flygningen utfördes inför åskådare.

Det kan ej heller uteslutas, att grpch ökat sidlutningen något för snabbt med hänsyn till att ff i sidofpl utgjordes av elever.


Källa: 
Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/ 

Uppdaterad: 2016-09-08

Annons