Fpl 29 – Haveri fpl 29473

1955-11-29, Mofalla, SO Skarpås, Hjo

Händelseförlopp

Kollision i luften med fpl nr 29438. Ff (ffl K-E C) (AFT) omkom.

Under återsamling i högersväng på 1.000 m höjd, efter fplvis skjutning i fyrgrupp mot markmål vid Enebågen söder F 6, kolliderade fpl 2 (29473) och 3 (29438) i en 4-grp omkr kl 1007.

Övningens utförande

Två blinddykningar, därpå ett anfall med skjutning, markering, ett anfall med skjutning, markering, skjutning med resterande am, markering.

Fpl 1, 2 och 4 startade kl 0945 och fpl 3, efter byte av kamera, kl 0950.

Då två blinddykningar och ett anfall med skjutning utförts, anmälde sig ff (N) i fpl 3 på radio. Gruppchefen beordrade (N) att ensam utföra ett anfall med skjutning samt därefter samlas på gruppen, vilken han beordrade samlas norr Hjo, höjd 1.000 m, högervarv.

Efter samling enl ovan och då målet meddelat klart för skjutning utörde gruppen ett fplvis anfall med skjutning i taktisk nummerordning och fpl i kolonn. Gruppen gick därefter i kollon på höjd 1.000 m och kurs omkring 210° mot samlingsplatsen norr Hjo.

Vid samlingsplatsen påbörjade gruppchefen en jämn högersväng, som utfördes med 2-3 g belastning och fart omkring 800 km/t. Efter 130-150° sväng iakttogs fpl 2 och 3 av gruppchefen i riktning kl 5 något under och på avstånd från gruppchefen uppskattat till ”ett par hundra meter” och med inbördes avstånd c:a 100 m. Fpl 4 låg då c:a 100 m. Fpl 4 låg då c:a 500 m bakom fpl 3 och med fpl 2 och 3 i av ff i fpl 4 uppskattad målvinkel av 50-60°.

Kort därefter kolliderade fpl 2 och 3. Härvid har fpl 3 träffat fpl 2 (29473) underifrån och med vänster vinge slagit i stjärtpartiet under höjdrodret och med nosringen slagit i bakkanten av fpl 2 högervinge. Fartskillnaden i kollisionsögonblicket har varit ringa och anslagsvinkeln bedömes ha varit c:a 60° bakifrån underifrån. Fpl 3 dykbroms var i utfällt läge. Vid kollisionen torde avståndet till fpl 1 ha varit 50-100 m.

Vid och efter kollisionen ha båda fpl söndrats och störtat. Båda stolarna ha lossnat från fpl och gått genom huvarna. Ff (29473) var lossgjord och låg bredvid sin stol.


Källa: 
Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/ (som hämtat uppgifter från Krigsarkivet)

Uppdaterad: 2016-09-03

Annons