Fpl 35 – S 35E Spaningsversionen

35901 var prototyp och provflygplan för fotospaningsversionen S 35E. Liksom de första serieexemplaren S 35E hade prototypen den ursprungliga huven. Foto: SAAB).

Under våren 1960 påbörjades arbetet med en spaningsversion av SAAB 35 Draken. Det första provflygplanet (35901) flög första gången den 27 september 1963. Förare var Ceylon Utterborn. Detta flygplan levererades aldrig till Flygvapnet utan kom att användas som provflygplan vid både SAAB och FC fram till kassationen den 24 juni 1974.

Konstruktionsmässigt innebar kamerainstallationen i den smala nosen en utmaning. Tack vare att den franska firman OMERA/Segid lyckades utveckla en speciell kamera (OMERA 31) efter svenska specifikationer blev det möjligt att i nosen montera fem kameror, samt i vingarna (i de för jaktversionerna avsedda akanrummen) två vertikalkameror. För inriktning användes ett optiskt vertikalkamerasikte av fabrikat Jungner. SRA konstruerade en liten bandspelare där föraren kunde registrera sina observationer under spaningsuppdraget. För att göra kamerorna lätt åtkomliga kunde hela noskonen på gejdrar skjutas framåt.

Spaningsversionen av Draken kom även att innebära utveckling av ett nytt IR-spaningssystem (IR = ”Infra Red” och står för en för infraröd/värmekänslig detektor eller givare). Den aktiva IR-utrustningen utvecklades av det amerikanska företaget Edgerton, Graier & Germeshausen och kamerorna av Vinten. Utrustningen medfördes i en svenskkonstruerad s.k. yttre pod (kapsel) och har sedan i en ännu mer utvecklad form kommit till användning i Viggen-systemet.

Under 1965-66 levererades en serie på 30 flygplan av typen S35E (35902-35931) till F 11 (Nyköping) och F 21 (Luleå). Dessa flygplan var originaltillverkade och hade med undantag av de första serieexemplaren samma huvutformning som J 35F. S 35E fick även den kraftigare motorn RM6C (med EBK typ 67) vilken utvecklade en dragkraft på 5.765 kp (7.830 kp med tänd EBK). S 35E var även försedd med raketstol av liknande typ som senare kom till användning i AJ 37 Viggen.

I april 1966 pågick typinflygning på Draken vid F 11. För detta ändamål fanns även två SK 35C från TIS35 (F 16) vid flottiljen. S 29C vid 2:a och 3:e divisionen ersattes efter hand med S 35E, medan 1:a divisionen fortsatt opererade S 32C Lansen.

Från hösten 1966, och under hela 1967, levererades ytterligare en serie på 29 st S 35E till F 11 och F 21. Dessa flygplan (35932-35960) utgjordes av ombyggda och modifierade J 35D och behöll därvid den ursprungliga ”raka” huvtypen.

S 35E kunde bära 4 extra fälltankar. Foto: SAAB.

Liksom för S 32C kunde såväl låghöjds- som höghöjdsfotografering utföras alternativt med S 35E utan vidare ändring av kamerainstallationen. Flygplanet kunde uppträda på låg höjd i överljudsfart med upp till fyra extratankar (2.100 liter) upphängda under flygplanet. Just flygning på låg höjd i hög fart kom att innebära att E-versionen drabbades av högre frekvens materielfel, främst i form av motorstörningar förorsakade av sprickbildningar och skovelbrott.

S 35E fanns i aktiv tjänst vid F 11 och F 21 (1.div) fram till avvecklingen av F 11 år 1979 och leverans av SF 37 och SH 37 till F 21, F 13 och F 17. Under 1980 försåldes fem S 35E (originaltillverkade) till Danmark för att där tjäna som instruktionsflygplan. Inte mindre än 18 st S 35E har i historien avförts som totalhavererade, medan två flygplan har bevarats som museala objekt vid Flygvapenmuseum och Skokloster

KAMERAUTRUSTNING S 35E

1 st SKA 16B seriekamera (nos)
3 st SKA 24-600 vertikalkamera (nos och vingar)
1 st SKA 24-44 vertikalkamera (nos)
2 st SKA 24-100 sidoriktade (nos)

Tabell – S 35E Draken

Fpl-nrGodkändKasseradOperatör o koderAnmärkningar
35901740624SAAB-901, FCEj lev FV, pfpl
35902650727?F11-02, FC-12Utlånad FMV
35903650826780508F11-03, FC-Hav 780130 Gotska sjön, Östersjön. Samövning med F 21. När ff (från F 11) anfölls av 2 fpl gjorde han en undanmanöver ner i moln och försvann från radarn. Ff omkom.
35904650910700730F11-04Haveri 700603 Hjallerup, Ålborg, Danmark. Motorstörning vid rutinflygning över Skagerack-Kattegatt. Planerade att gå ned på Nato-basen i Ålborg men 10 km från flygplatsen stannade motorn. Fsk-hopp på 500 m höjd. Fpl slog ned i ett uthus. (GP)
35905650928800414F11-05, F21-55Utgallring, Danmark (80)
35906650928?F11-06, FC-03FV-MUSEUM
35907650914800414F11-07, F21-56Utgallring
35908650928780508F11-08, FC-13, F21-56Hav 760712 Sandön, Luleå skärgård. Motorstörningar (fågelkoll?). Fsk-hopp. (GP)
35909651021?F11-09 
35910651110670720F11-10, F21-51Hav 670215 Hovra
35911651220?F11-11 
35912651209670720F11-12Hav 670510 Slätbaken
35913651220?F11-13 
35914651220780609F11-14Utgallring
35915660125?F11-15 
35916660110?F11-16 
35917660125701130F11-17Haveri 701020 Gösslunda, Kållandsö utanför Lidköping. Motorstörning. Lågt oljetryck 100 m över Vänern. Efter snabb stigning till 1.000 m stannade motorn. Ff försökte ta sig till F 7 men fick göra fsk-hopp innan dess på ca 200 m höjd. (Exp,GT)
35918660208780609F11-18Utgallring
35919660504671006F21-51Hav 670914 F 21 Luleå. Kontrollflygning efter rep av bränslesystemet. Motorstopp på 200 m höjd direkt efter start. Återstartningsförsök. Fsk-hopp på 100 m höjd. (Exp,Se)
35920660208?F11-20 
35921660504?F11-21 
35922660504800414F21-52Utgallring, Danmark (80)
35923660504?F11-23 
35924660518810424F21-53Utgallring
35925660504800414F21-54Utgallring Danmark (80)
35926660518701130F21-55Haveri 700916 Näverliden, Arvidsjaur. Motorstörning. Fsk-hopp.
35927660518710806F21-56Hav 710623 ca 20 km NV Fällfors. Under övning i luftstrid med annan 35:a hamnade ff i okontrollerbart läge (stall). Fsk-hopp på 1.000 m höjd. (GHT)
35928660504800414F21-57Utgallring
35929660518800414F21-58Utgallring, Danmark (80)
35930660610781205F21-59Utgallring
35931660518800414F21-60Utgallring, Danmark (80)
35932?810805F21-61, FC-17, FC-07Mod 35310, pfpl, utgallring
35933661014730523F21-?Mod 35288. Haveri 730416 i havet 90 km utanför Sundsvall. Fågelkollision på låg höjd?? Ff omkom. (Exp,GT)
35934661107800414F11-34, F21-61Mod 35282, utgallring
35935661020781205F11-35Mod 35289, utgallring
35936661107691120F21-63Mod 35302. Hav 690917 Hindersöfjärden, Luleå. Koll i luften med 35377 under luftstrid. Fart ca 800 km/tim. ”Kraftig smäll och eldslågor runt kabinen”. Fsk-hopp ca 3.000-7.000 m höjd. ”Vrakspillror föll ner över mig”. Fpl på 8 m djup. (DN,GT)
35937661014800414F21-64Mod 35296, utgallring
35938661205?F11-38Mod 35287
35939670417800414F11-39Mod 35297, utgallring
35940670228?F11-40Mod 35284
35941670228780508F11-41Mod 35294, hav 770406 Bogstad
35942670228730322F11-42Mod 35283, hav 721121 Nyköping
35943670228800414F11-43, FC, F21-63Mod 35303, utgallring
35944670427700310F11-44Mod 35276. Haveri 700212 Östersjön. På hemväg stannade motorn på ca 200 m höjd över Östersjön, ca 70 km från F 11. Ff steg med fpl till 1.200 m och gjorde återstartningsförsök utan framgång. Fsk-hopp på 300 m höjd. Ff hade tur och landade på ett isflak. (GT,Exp)
35945680328?F11-45, FC-35Mod 35299, utst Skokloster
35946670228?F11-46Mod 35291
35947670228?F11-47Mod 35301
35948670517?F11-48Mod 35279
35949670516800414F21-65Mod 35295, utgallring
35950670616710504F21-66Mod 35286, hav 710217 Rosvik
35951670703740328F11-51Mod 35300. Haveri 731204 Torstorp vid Rolfstorp, 10 km Ö Varberg. På fotouppdrag flög ff över sin föräldrargård medans hans far såg på. På andra varvet kom fpl in på 50 m höjd och inverterat läge. Fpl exploderade i luften och ff omkom. (GT)
35952670608800414F21-67Mod 35290, utgallring
35953670720?F11-53Mod 35293
35954670615750718F21-68Mod 35298, hav 750605 Måttsund
35955670620800414F21-69Mod 35280, utgallring
35956690924810805F11-56, FCMod 35292. Hav 790830 Rejmyre (Katrineholm-Finspång). Motorstörningar på 7.000 m höjd. Fsk-hopp. (GP)
35957670703?F11-57Mod 35277
35958671010?F11-58Mod 35285
35959670720?F11-59, FC-35Mod 35281
35960680104800414F11-60Utgallring

Källor:
KONTAKT nr 93, september 1989.
Övriga källor är tidningsnotiser och anges enl: (GT)

Uppdaterad: 2000-10-10