Fpl 35 – S 35E Spaningsversionen

35901 var prototyp och provflygplan för fotospaningsversionen S 35E. Liksom de första serieexemplaren S 35E hade prototypen den ursprungliga huven. Foto och copyright: Saab AB.

Under våren 1960 påbörjades arbetet med en spaningsversion av SAAB 35 Draken. Det första provflygplanet (35901) flög första gången den 27 september 1963. Förare var Ceylon Utterborn. Detta flygplan levererades aldrig till Flygvapnet utan kom att användas som provflygplan vid både SAAB och FC fram till kassationen den 24 juni 1974.

Konstruktionsmässigt innebar kamerainstallationen i den smala nosen en utmaning. Tack vare att den franska firman OMERA/Segid lyckades utveckla en speciell kamera (OMERA 31) efter svenska specifikationer blev det möjligt att i nosen montera fem kameror, samt i vingarna (i de för jaktversionerna avsedda akanrummen) två vertikalkameror. För inriktning användes ett optiskt vertikalkamerasikte av fabrikat Jungner. SRA konstruerade en liten bandspelare där föraren kunde registrera sina observationer under spaningsuppdraget. För att göra kamerorna lätt åtkomliga kunde hela noskonen på gejdrar skjutas framåt.

Spaningsversionen av Draken kom även att innebära utveckling av ett nytt IR-spaningssystem (IR = ”Infra Red” och står för en för infraröd/värmekänslig detektor eller givare). Den aktiva IR-utrustningen utvecklades av det amerikanska företaget Edgerton, Graier & Germeshausen och kamerorna av Vinten. Utrustningen medfördes i en svenskkonstruerad s.k. yttre pod (kapsel) och har sedan i en ännu mer utvecklad form kommit till användning i Viggen-systemet.

Under 1965-66 levererades en serie på 30 flygplan av typen S35E (35902-35931) till F 11 (Nyköping) och F 21 (Luleå). Dessa flygplan var originaltillverkade och hade med undantag av de första serieexemplaren samma huvutformning som J 35F. S 35E fick även den kraftigare motorn RM6C (med EBK typ 67) vilken utvecklade en dragkraft på 5.765 kp (7.830 kp med tänd EBK). S 35E var även försedd med raketstol av liknande typ som senare kom till användning i AJ 37 Viggen.

I april 1966 pågick typinflygning på Draken vid F 11. För detta ändamål fanns även två SK 35C från TIS35 (F 16) vid flottiljen. S 29C vid 2:a och 3:e divisionen ersattes efter hand med S 35E, medan 1:a divisionen fortsatt opererade S 32C Lansen.

Från hösten 1966, och under hela 1967, levererades ytterligare en serie på 29 st S 35E till F 11 och F 21. Dessa flygplan (35932-35960) utgjordes av ombyggda och modifierade J 35D och behöll därvid den ursprungliga ”raka” huvtypen.

S 35E kunde bära 4 extra fälltankar. Foto och copyright: Saab AB.

Liksom för S 32C kunde såväl låghöjds- som höghöjdsfotografering utföras alternativt med S 35E utan vidare ändring av kamerainstallationen. Flygplanet kunde uppträda på låg höjd i överljudsfart med upp till fyra extratankar (2.100 liter) upphängda under flygplanet. Just flygning på låg höjd i hög fart kom att innebära att E-versionen drabbades av högre frekvens materielfel, främst i form av motorstörningar förorsakade av sprickbildningar och skovelbrott.

S 35E fanns i aktiv tjänst vid F 11 och F 21 (1.div) fram till avvecklingen av F 11 år 1979 och leverans av SF 37 och SH 37 till F 21, F 13 och F 17. Under 1980 försåldes fem S 35E (originaltillverkade) till Danmark för att där tjäna som instruktionsflygplan. Inte mindre än 18 st S 35E har i historien avförts som totalhavererade, medan två flygplan har bevarats som museala objekt vid Flygvapenmuseum och Skokloster

KAMERAUTRUSTNING S 35E

1 st SKA 16B seriekamera (nos)
3 st SKA 24-600 vertikalkamera (nos och vingar)
1 st SKA 24-44 vertikalkamera (nos)
2 st SKA 24-100 sidoriktade (nos)

Fpl S 35 nr 35951 med kod 11-51. Foto och copyright: Saab AB (beskuren).

Tabell – S 35E Draken

Fpl-nrGodkändKasseradFörband
koder
Anmärkningar
35901740624SAAB-901
FC-
Ombyggt från 35278 till 35901.
Ej levererad FV. Provflygplan.
35902650727?11-02
FC-12
Utlånad FMV. Till Flygvapenmuseum, Malmslätt.
1999 på pelare Stagården, Bollnäs.
Till Österlens Flygmuseum.
3590365082678050811-03
FC-03
Haveri 780130 Gotska sjön, Östersjön. Försvann ner i moln efter undanmanöver. Ff omkom.
3590465091070073011-04Haveri 700603 Hjallerup, Ålborg, Danmark. Motorstörning. Ff fallskärmshopp på 500 m höjd.
3590565092880041411-05
21-55
Utgallring. Flygtid 1.396 tim.
1980-02-19 till Danmark HVKKAR (reservdelsfpl). (1)
35906650928?11-06
FC-06
Till Flygvapenmuseum, Malmslätt.
Till Österlens flygmuseum.
3590765091480041411-07
21-56
Utgallring.
3590865092878050811-08
FC-13
21-56
Haveri 760712 Sandön, Luleå skärgård. Motorstörningar (fågelkollision?). Ff fallskärmshopp.
35909651021?11-09 
3591065111067072011-10
21-51
Haveri 670215 Hovra. Falsk brandvarning?
Ff fallskärmshopp.
35911651220?11-11 
3591265120967072011-12Haveri 670510 Slätbaken. Motorstörning.
Ff fallskärmshopp.
35913651220?11-13 
3591465122078060911-14Utgallring.
35915660125?11-15 
3591666011080031911-16Till F 11 museum, Nyköping.
3591766012570113011-17Haveri 701020 Gösslunda, Kållandsö, Lidköping. Motorstörning. Ff fallskärmshopp.
3591866020878060911-18Utgallring.
3591966050467100611-19
21-51
Haveri 670914 F 21 Luleå. Motorstopp efter rep av bränslesystemet. Ff fallskärmshopp.
35920660208?11-20 
35921660504?11-21 
3592266050480041421-52Utgallring. Flygtid 1.471 tim.
1980-02-08 till Danmark HVKKAR (reservdelsfpl). (1)
Till BOR Øvelsesplads FSN, Skrydstrup (2008?).
35923660504?11-23 
3592466051881042421-53Utgallring
3592566050480041421-54Utgallring. Flygtid 1.407 tim.
1980-02-27 till Danmark HVKKAR (reservdelsfpl). (1)
Skrotad 1992.
3592666051870113021-55Haveri 700916 Näverliden, Arvidsjaur. Motorstörning. Ff fallskärmshopp.
3592766051871080621-56Haveri 710623 20 km NV Fällfors. Okontrollerbart läge (stall). Ff fallskärmshopp.
3592866050480041421-57Utgallring
3592966051880041421-58Utgallring. Flygtid 1.584 tim. 1980-02-12 till Danmark (reservdelsfpl). (1)
Skrotad 1992.
3593066061078120521-59Utgallring
3593166051880041421-60Utgallring. Flygtid 1.836 tim.
1980-02-06 till Danmark (reservdelsfpl). (1)
Flugausstellung Leo Junior, Hermeskeil, Tyskland (ca 2008).
Till Hermeskeil Museum, Tyskland (ca 2011).
35932?81080521-61
FC-17
FC-07
Ombyggt från 35310 till 35932. 1964 provflygplan.
Utgallring.
35933661014730523SAAB
21-62
Ombyggt från 35288 till 35933.
Haveri 730416 i havet 90 km utanför Sundsvall. Kollision med havsytan. Fågelkollision? Ff omkom.
3593466110780041411-34
21-61
Ombyggt från 35282 till 35934.
Utgallring.
3593566102078120511-35
21-62
Ombyggt från 35289 till 35935.
Utgallring.
3593666110769112021-63Ombyggt från 35302 till 35936.
Haveri 690917 Hindersöfjärden, O Luleå. Kollision i luften med 35377. Fpl fattade eld, ff fallskärmshopp.
3593766101480041421-64Ombyggt från 35296 till 35937. Utgallring.
Nosen vid Luftfartssamlingen, senare F 21 museum (se bild nedan).
35938661205?11-38Ombyggt från 35287 till 35938.
3593967041780041411-39Ombyggt från 35297 till 35939. Utgallring.
35940670228?11-40Ombyggt från 35284 till 35940.
3594167022878050811-41Ombyggt från 35294 till 35941.
Haveri 770406 Bogstad. Motorhaveri. Ff fallskärmshopp.
3594267022873032211-42Ombyggt från 35283 till 35942.
Haveri 721121 Nyköping. Motorstopp, vådakupé. Ff fallskärmshopp.
3594367022880041411-43
FC-
21-63
Ombyggt från 35303 till 35943.
Utgallring.
3594467042770031011-44Ombyggt från 35276 till 35944.
Haveri 700212 Östersjön. Motorstopp. Ff fallskärmshopp.
35945680328?11-45
FC-35
Ombyggt från 35299 till 35945.
1984-1985 till Skokloster Bil- o Motormuseum.
2007-2008 till Autoseum, Simrishamn (f d Österlens Motormuseum).
35946670228?11-46Ombyggt från 35291 till 35946.
35947670228?11-47Ombyggt från 35301 till 35947.
35948670517?11-48Ombyggt från 35279 till 35948.
3594967051680041421-65Ombyggt från 35295 till 35949. Utgallring.
Som monument vid F 21, Luleå, märkt 21-21.
3595067061671050421-66Ombyggt från 35286 till 35950.
Haveri 710217 Rosvik. Motorstopp. Ff fallskärmshopp.
3595167070374032811-51Ombyggt från 35300 till 35951.
Haveri 731204 Torstorp vid Rolfstorp, Varberg. Kollision med marken. Ff omkom.
3595267060880041421-67Ombyggt från 35290 till 35952. Utgallring.
Till F 21 museum.
35953670720?11-53Ombyggt från 35293 till 35953.
3595467061575071821-68Ombyggt från 35298 till 35954.
Haveri 750605 Måttsund. Motorstörning. Ff fallskärmshopp.
3595567062080041421-69Ombyggt från 35280 till 35955. Utgallring.
3595669092481080511-56
FC-
Ombyggt från 35292 till 35956.
Haveri 790830 Rejmyre (Katrineholm-Finspång). Motorstörningar. Ff fallskärmshopp.
35957670703?11-57Ombyggt från 35277 till 35957.
35958671010?11-58Ombyggt från 35285 till 35958.
3595967072084xxxx11-59
FC-35
Ombyggt från 35281 till 35959.
Till Flygvapenmuseum, Malmslätt.
Till F 11 museum, Nyköping.
3596068010480041411-60Ombyggt från 35274 till 35960. Utgallring.
1) För dessa 5 kompletta flygplan (förutom kamerautrustning, IFF och VHF-radio) betalades 4.625.000 SEK. Säljare: FFV U/L. Ett fördelaktigt köp då flesta delarna, utan modifiering, kunde användas på de danska F/RF/TF-35XD.
HVKKAR=Hovedvaerkstaedt Karup.
Jørgen E Larsen (redaktör för RDAF:s ”FLY NYT”). Kontakt 68, 1984-09.

I tabellen visas endast kortfattad information när det gäller haverier.
Mer detaljerad information finns i menyvalet
HAVERIER.
1980 kasserades flygplan 35937. Framkroppen sparades och tillfördes Luftfartssamlingarna på Arlanda och överfördes senare till Flygmuseet F 21 som en deposition från Flygvapenmuseum.
Foto: Flygvapenmuseum (CC BY beskuren).
J 35E. Ritning: Se nedan.

Källor:
KONTAKT nr 93, september 1989.
– Tecknare ej angiven i originalartikeln.
Svenskt Flyghistoriskt Forum (SFF)
Övriga källor är tidningsnotiser och anges enl: (GT)

Uppdaterad: 2021-11-19

Annons